[ X ]
[ X ]
[ X ]
Breaking news8 Mai 2022 10:00

TOP-10 noutăți ce ar putea apărea în alegerile din Republica Moldova

Codul electoral și legislația conexă urmează să fie modificate și, astfel, în organizarea și desfășurarea alegerilor în Republica Moldova vor apărea o serie de elemente noi. TRIBUNA a examinat propunerile făcute în cadrul atelierelor privind modificarea prevederilor electorale actuale și-n această duminică vă propune un „TOP-10 noutăți ce ar putea apărea în alegerile din Republica Moldova”.

1.Sâmbătă – ziua desfășurării

Una dintre modificările propuse și care, probabil, ar fi cea mai sesizată de alegători este ziua votării  – scrutinele ar urma să aibă loc sâmbătă, și nu duminică, așa cum era până acum. Astfel, la articolul 8 se menționează: „alegerile au loc într-o singură zi, de sâmbătă, conform actului de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul țării sau al localității respective”.

2.Votarea timp de două zile

O altă noutate ține de faptul că alegerile ar putea avea loc pe parcursul a două zile – sâmbătă și duminică… la unele secții de votare. Tot în cadrul articolului 8 se menționează că „prin derogare de la alin. (1), alegerile în unele circumscripții electorale sau secții de votare pot fi desfășurate, din motive obiective, pe parcursul a două zile, fapt ce se indică în actul de stabilire a alegerilor.”

3.Restricții privind ocuparea funcțiilor

O altă modificare propusă ține de articolul 13 din Codul electoral – „Restricții”, alineatul 3. Astfel, lista persoanele care cădeau sub incidența prevederilor „Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin”, va fi completată cu: secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Guvernului, secretarii de stat, secretarii generali ai ministerelor, adjuncții conducătorilor autorităților publice centrale și ai structurilor organizaționale din sfera lor de competență…

4.Compensarea cheltuielilor

În Codul electoral ar urma să apară și un nou articol – „Articolul 401. Compensarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării alegerilor”, ce va prevedea următoarele: „(1) În cazul în care depune cererea de demisie până la expirarea termenului de 12 luni de la data adoptării hotărârii de validare a mandatului, Președintele Republicii Moldova sau primarul ales compensează cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea alegerilor. (2) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul cererilor de demisie depuse pe motiv de boală și, respectiv, de imposibilitate a exercitării funcției de demnitate publică”.

5.Condițiile de susținere financiară

Modificări au fost propuse și la „Articolul 41. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a grupurilor de inițiativă și a campaniilor electoral” în ceea ce ține de publicitatea electorală. Astfel, în termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale, prestatorii de servicii media vor fi obligaţi să dea publicităţii condiţiile în care oferă spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe concurenţilor electorali, participanților la referendum sau grupurilor de inițiativă, informând Comisia Electorală Centrală (CEC) şi Consiliul Audiovizualului, iar agenţiile de publicitate (persoanele juridice), deţinătoare de panori publicitare private – obligate să dea publicităţii condiţiile în care oferă spaţiu publicitar şi alte servicii conexe concurenţilor electorali… La fel, cei sus-menționați vor fi obligați să prezinte CEC săptămânal informația privind veniturile obținute din publicitatea politică/electorală a fiecărui partid/bloc/concurent.

6.Alegătorii vor fi informați despre secție

În „Articolul 45. Verificarea listelor electorale” ar uma să fie introdusă o nouă prevedere (12) și anume că alegătorilor li se va comunica, cel târziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afișe, internet), sediul secției de votare la care ei vor putea vota.

7.Candidații nu vor mai depune declarație de avere

În contextul propunerilor făcute, punctul e) din „Articolul 49. Înregistrarea candidaţilor” ar urma să fie abrogat, ceea ce înseamnă că, candidații la alegeri nu vor mai fi obligați să depună declarația de avere și interese personale pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile.

8.Semnături mai puține pentru independenți

Multe discuții au fost la subiect și se pare că vor veni și modificările. „Articolul 138. Condiţiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către candidaţii independenţi” din Codul electoral ar urma să fie schimbat astfel încât „Cetățeanul Republicii Moldova își poate depune candidatura în calitate de candidat independent pentru a fi ales în consiliul local dacă este susținut de 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripția respectivă, împărțit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puțin de 50 de persoane, iar pentru a fi ales primar – dacă este susținut de 3 la sută din numărul alegătorilor din circumscripție, dar nu mai puțin de 150 de persoane și nu mai mult de 5 000 de persoane”. La moment este prevăzut: „…iar pentru a fi ales primar – dacă este susţinut de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10 000 de persoane.”

9. CEC va transmite raport Parlamentului

În Codul electoral ar urma să mai fie inclus un nou articol – „Articolul 382. Modul de raportare a cheltuielilor aferente desfășurării alegerilor și referendumurilor”. Acesta presupune că, după încheierea perioadei electorale, dar nu mai târziu de 45 de zile de la confirmarea rezultatelor alegerilor, consiliile electorale de circumscripție prezintă CEC raportul financiar asupra gestionării mijloacelor financiare alocate, iar, ulterior, CEC prezintă Parlamentului un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegeri.

10. „Cadouri” permise în campania electorală

O serie de schimbări sunt propuse și la „Articolul 41. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale”, iar în partea ce ține de „cadourile electorale” sunt prevăzute clar și detaliat ce bunuri pot fi oferite de candidați alegătorilor, lucru care nu era până acum. În redacția actuală a Codului la punctul (6) se menționează: „Concurenţilor electorali, participanților la referendum sau grupurilor de inițiativă li se interzice: a) să ofere alegătorilor/susținătorilor bani, bunuri, inclusiv produse alimentare, băuturi alcoolice și produse din tutun, să presteze servicii ori să acorde alte foloase…”. În noua versiune ar urma să fie specificat că „nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (6) lit. a) materialele și obiectele de agitație electorală sau de campanie… ce poartă numele și prenumele candidatului, respectiv denumirea partidului politic, blocului electoral sau grupului de inițiativă, semnele sau simbolurile concurenților, precum: afișe, pliante, cărți poștale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, CD-uri, DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, stegulețe, cărți, pungi, tricouri, chipiuri, eșarfe, fulare, a căror valoare pentru o unitate nu depășește două unități convenționale în mărimea stabilită de legislația penală.”

Alte știri la rubrica

Sondaj

  • Care partid acționează cel mai bine în calitate de forță de opoziție?

    View Results

    Loading ... Loading ...