[ X ]
[ X ]
Important20 Martie 2021 13:00

(INTERVIU) Oleg Budza: Obiectivul de bază al CNSM este și va rămâne în continuare asigurarea respectării drepturilor și promovarea intereselor membrilor de sindicat

Interviu cu Oleg Budza, Președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), pentru „Almanah Politic-2020”

Domnule Budza, ce a însemnat anul 2020 pentru CNSM?

Anul 2020 a fost marcat de declanșarea pandemiei de COVID-19, care a reprezentat o provocare majoră pentru toată populația țării și economie per ansamblu, o criză fără precedent ca amploare, inclusiv pe plan mondial, care a determinat necesitatea adaptării la noile condiții de activitate.

Pentru Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, anul 2020 a însemnat adaptarea priorităților și activităților anuale ca răspuns la pandemie, în contextul apărării drepturilor membrilor de sindicat conform Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022. De asemenea, a fost un an al alegerilor pentru unele centre sindicale național-ramurale. Din 24 organizații-membre ale CNSM, în 14 centre sindicale national-ramurale s-au desfășurat congrese, în cadrul cărora au fost discutate rezultatele obținute pe parcursul anilor 2015-2020 și trasate obiectivele pentru următorii 5 ani.

Important de subliniat este că, CNSM a avut o cooperare eficientă și valoroasă cu organizațiile internaționale și partenerii externi, printre care: Organizația Internațională a Muncii, Confederația Internațională a Sindicatelor, Consiliul Regional Pan-European, Banca Mondială, Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, PNUD Moldova, Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic și altele.

În ce măsură s-a expus pandemia asupra activității CNSM?

Provocările cărora s-a expus Republica Moldova au afectat salariații din toată țara, urmare a restricțiilor impuse de autorități pentru limitarea răspândirii COVID-19, reducând astfel activitatea economică și diminuând veniturile populației. În această perioadă dificilă, eforturile sindicatelor au fost îndreptate în vederea asigurării respectării drepturilor și intereselor lucrătorilor afectați urmare a suspendării activității, șomajului tehnic, încetării raporturilor de muncă și muncii la distanță, neadmiterii diminuării drepturilor salariaților, precum și susținerii lucrătorilor antrenați în prima linie de combatere a pandemiei.

Care trei acțiuni ale CNSM le considerați cele mai de succes în 2020?

Pe parcursul anului, CNSM a venit cu mai multe inițiative și propuneri către autorități, fiind elaborate și adoptate mai multe legi, printre care Legea nr. 127/2020 privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, scutirea de plata impozitelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală a cheltuielilor suportate de angajatori pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului COVID-19. Datorită poziției ferme a Confederației, la ședința Parlamentului din 19 noiembrie 2020, a fost votat, în ambele lecturi, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative. Scopul proiectului constă în restabilirea atribuţiilor de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și în domeniul raporturilor de muncă, asigurând integritatea funcțională a acestuia. O altă realizare importantă se referă la faptul că Laboratorul Controlul Factorilor de Risc al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a obținut Certificatul de Acreditare de la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, pentru competența încercărilor efectuate și conformarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorul efectuează măsurări instrumentale a factorilor fizici, iar serviciile respective sunt prestate gratuit, la entitățile unde activează organizaţii sindicale.

Ce nu aţi reușit să faceţi dintre cele planificate la început de an?

Spre regret, nu s-a reușit semnarea a două proiecte de convenții colective (nivel național) privind sporurile de compensare pentru munca în condiții nefavorabile și pentru aprobarea modului și condițiilor de acordare a claselor de calificare pentru conducătorii auto. Totodată, nu s-a reuşit iniţierea proceselor de ratificare a unor convenţii ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), asupra cărora CNSM insistă de mai mult timp – Convenţia nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupaţională; Convenția nr. 173 privind protecţia creanţelor salariale în cazul insolvenţei angajatorului, care este de o mare actualitate, mai ales din cauza consecinţelor pandemiei, şi altele.

Cum a fost dialogul cu partenerii sociali în 2020?

Menținerea unui dialog social funcțional a fost esențială în contextul situației social-economice. Deși restricțiile impuse au stopat pentru o perioadă activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), în august 2020 ședințele acesteia au fost reluate. Pe întreaga perioadă a anului, sindicatele au avut un dialog permanent cu autoritățile statului în vederea soluționării celor mai stringente probleme cu care se confruntă salariații, membri de sindicat. Trebuie să remarcăm că, colaborarea cu patronatele a fost una constructivă, deseori ne-am conjugat eforturile și solidarizat pe unele subiecte de importanță pentru salariați.

Pe parcursul anului 2020, partenerii sociali la nivel național (Guvern, Patronate și Sindicate) au încheiat trei convenții colective, autor al cărora a fost CNSM: Convenția colectivă nr. 17 din 28 februarie 2020 „Cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă”; Convenţia colectivă nr. 18 din 28 februarie 2020 „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă””; Convenția colectivă nr. 19 din 28 februarie 2020 „Cu privire la modelul Programării concediilor de odihnă anuale”.

Trebuie să remarcăm şi o altă reuşită a CNSM în cadrul dialogului cu partenerii sociali, şi anume, excluderea din Legea insolvabilităţii nr. 149/2012 a prevederilor ce stabileau dreptul administratorilor la desfacerea unilaterală a contractului colectiv de muncă, chiar dacă acest contract avea prevăzut un termen de valabilitate mult mai lung. Datorită poziţiei şi argumentelor aduse de reprezentanţii CNSM, prin Legea nr. 141 din 16.07.2020, scopul sindicatelor, şi anume, abrogarea art. 96 din Legea insolvabilităţii nr. 149/2012, a fost atins. În condiţiile actuale, când salariaţii (colectivele de muncă) împreună cu angajatorii au fost puşi la marea încercare, adică, de supravieţuire, ţelul acestui amendament a devenit mult mai semnificativ.

Ce obiective are CNSM în continuare?

Obiectivul de bază al CNSM este și va rămâne în continuare asigurarea respectării drepturilor și promovarea intereselor membrilor de sindicat indiferent de circumstanțe, pentru asigurarea unui trai decent și prevenirea exodului populației din țară. Pentru următoarea perioadă ne-am propus să atingem mai multe obiective: promovarea și impulsionarea parteneriatului social la toate nivelurile; neadmiterea flexibilizării şi liberalizării excesive a legislaţiei muncii în detrimentul drepturilor și intereselor salariaților; neadmiterea promovării spre adoptare, sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri şi a climatului investiţional, a proiectului noului Cod al muncii, elaborat sub patronajul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, care tinde să diminueze nivelul de protecție a salariaților. Totodată, drept obiective pot fi menționate: promovarea negocierii și încheierii convențiilor colective (nivel național) pe diferite subiecte; cooperarea continuă cu organizațiile internaționale și partenerii externi; recrutarea noilor membri de sindicat; pregătirea pentru Congresul IV al CNSM; promovarea participării tinerilor în activitatea sindicală și civică și promovarea egalității de gen în sindicate.

Ce așteptări aveți de la 2021?

Depășirea crizei pandemice și relansarea economică a țării urmează a fi principalele direcții de activitate a partenerilor sociali din țară. CNSM de mulți ani insistă să fie ratificată Convenţia Internaţională a Muncii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupaţională, adoptată la Geneva la 26 iunie 1985. La ședința CNCNC din noiembrie 2018 a fost discutat acest subiect, sindicatele și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale au adus argumente pentru ratificarea acestui document internațional. Spre regret, atunci Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a fost împotrivă. În Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 este inclusă, la punctul 6.25.2, informația care se referă la Ratificarea Convenţiei nr.161. Proiectul de lege aprobat de Guvern a fost remis Parlamentului Republicii Moldova.

Sursa: Almanah Politic-2020

Alte știri la rubrica

Sondaj

  • Ce așteptați cel mai mult în 2021?

    View Results

    Loading ... Loading ...