[ X ]
Exclusiv12 Martie 2019 10:00

Lilia Bolocan despre cele mai importante realizări ale AGEPI 

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a fost solicitată să se refere la cele mai importante realizări ale AGEPI. Printre acestea ea a enumerat: 

– Reducerea termenelor de examinare și înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale, ceea ce face sistemul de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală mai atrăgător.

– Implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, care definește obiectivele de dezvoltare ale sistemului național de PI, măsurile și acțiunile specifice pentru realizarea acestora. În anul 2018 a demarat a III-a (și ultima) etapă de implementarea Strategiei.

– Crearea, în cadrul AGEPI, a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care asigură schimbul de informaţii dintre autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de PI.

– Negocierea și implementarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare.

– Asigurarea realizării angajamentelor asumate de țara noastră în domeniul proprietății intelectuale în baza Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,  și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Acordul de asociere a integrat în sine prevederile Acordului prenotat. În baza acestora pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate 3739 de indicații geografice și denumiri de origine din UE.

– Implementarea în cadrul AGEPI a cerințelor Sistemului de Management al Calității și obtinerea certificatelor ISO 9001:2008 (2013) și ISO 9001:2015 (2017), Agenția fiind prima instituție publică din Republica Moldova certificată în noua versiune a standardului ISO, care este cea mai recunoscută certificare de management al calității, din întreaga lume.

– Elaborarea, cu suportul experților OMPI, a Studiului privind impactul industriilor creative asupra dezvoltării economiei naționale a Republicii Moldova (în perioada 2014-2015).

– Implementarea cu succes a două proiecte finanțate de Uniunea Europeană: Proiectul Twinning „Suport în implementarea şi realizarea drepturilor de PI în Republica Moldova” (2011-2012)și Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” (2016-2018).

– Participarea, în comun cu alți 10 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană,la implementarea Proiectului Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”, finanțat de Uniunea Europeană (2014-2016), având ca obiectiv principal edificarea și dezvoltarea unui câmp inovațional viabil în cadrul universităților autohtone, prin crearea unei rețele de transfer tehnologic eficace.

– Crearea și punerea în aplicare a sistemului de validare a brevetelor europene, în temeiul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete. La sfârșitul anului 2018 numărul total de solicitări privind validarea brevetelor europene în Republica Moldova a atins numărul de 1985 de cereri.

– Lansarea serviciului web „Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală” (2013). Până în prezent, au fost depuse on-line 6352 de diverse cereri.

– Crearea platformei e-learningcare va permite încărcarea cursurilor specializate de instruire on-line în domeniul proprietății intelectuale (PI) pentru diverse categorii de utilizatori: elevi, studenți, profesori, cercetători, precum și pentru autorități publice cu responsabilități în aplicarea drepturilor de PI, mediul de afaceri și lansarea primului curs de instruire la distanță „Cum se protejează drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

– Reorganizarea AGEPI din instituție publică aflată în subordinea Guvernului în autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului.

Notă: Varianta integrală a interviului poate fi accesată la acest link.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Ce aşteptări aveţi de la alegerile locale?

    View Results

    Loading ... Loading ...