[ X ]
Important11 Iulie 2019 17:00

Care este impactul integrării europene asupra sistemului național de proprietate intelectuală? Răspunsul Liliei Bolocan!

Directorul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), Liliana Bolocan susține că, pentru Republica Moldova, al cărei grad de deschidere spre exterior este constant ascendent, procesul de integrare europeană reprezintă o premisă importanta pentru dezvoltarea şi modernizarea țării, inclusiv în domeniul protecției proprietății intelectuale.

După cum informează TRIBUNA, în cadrul unui interviu pentru buletinul informativ al IDIS „Viitorul”, Lilia Bolocan a declarat că, AGEPI a depus eforturi considerabile pentru a asigura ajustarea legislației naționale la standardele internaționale și europene în domeniu și edificarea în Republica Moldova a unui sistem de protecție și respectare a drepturilor de PI, capabil să facă față proceselor integraționiste dar și de globalizare economica, un sistem care să servească intereselor economice și sociale ale comunității moldovenești.

„În calitate de autoritate naţională în domeniul PI, AGEPI a fost antrenată în mai multe activităţi ce ţin de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv în negocierea Acordului de Asociere cu UE, aproximarea legislaţiei naţionale în domeniul de referinţă, preluarea bunelor practici şi consolidarea contactelor interinstituţionale cu autorităţile comunitare în domeniu. Drepturile de proprietate intelectuală sunt reflectate în Acordul de Asociere alături de alte sectoare ce vizează aspectele comerciale ale relaţiei dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi sunt parte a titlului V „ Comerţul şi Aspectele legate de Comerţ”, care vizează instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (Acordul ZLSAC). Acordul ZLSAC oferă Republicii Moldova cadrul necesar pentru modernizarea şi consolidarea relaţiilor sale economico-comerciale graţie deschiderii pieţei UE prin excluderea taxelor vamale şi a cotelor de export, dar şi prin armonizarea cuprinzătoare a legislaţiei, normelor şi reglementărilor Republicii Moldova cu legislaţia UE. Drepturile de proprietate intelectuală sunt vizate în capitolul 9 (articolele 277-332) al Titlului V, care acoperă toate aspectele drepturilor de PI legate de comerț. Având drept obiective principale facilitarea producţiei şi comercializării produselor inovative şi creative dar și atingerea unui nivel adecvat şi efectiv de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală, capitolul noua încorporează în patru secţiuni distincte toate aspectele proprietăţii intelectuale legate de comerţ, inclusiv natura, scopul, protecția, respectarea şi epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală”, a precizat Bolocan.

Andriana Cheptine

Sondaj

  • Ce aşteptări aveţi de la alegerile locale?

    View Results

    Loading ... Loading ...