[ X ]
[ X ]
Important23 Februarie 2019 14:00

Lilia Bolocan: 2018 a fost pentru AGEPI un an de reforme, bogat în evenimente importante și realizări marcante

Interviu cu Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan – Almanah Politic 2018 

Dna Bolocan, cum a fost anul 2018 pentru AGEPI?

Un an de reforme, bogat în evenimente importante şi realizări marcante. În acest an, AGEPI a devenit autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, ceea ce impune responsabilităţi mai mari în realizarea atribuţiilor şi funcţiilor instituţiei noastre. Dacă să generalizăm, am putea spune că anul 2018 a derulat sub genericul „Perfecţiunea nu are limite”.

Cu ce rezultate înregistrate în 2018 vă mândriţi?

În primul rând, trebuie să menţionăm că prin munca dedicată şi profesionistă a colegilor şi în colaborare cu partenerii noştri din ţară şi de peste hotare, am reuşit să implementăm acţiunile preconizate, inclusiv cele ce derivă din Planul de acţiuni pentru a III-a etapă de implementare a Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020. Principalele dintre acestea sunt:

 • Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în domeniul proprietăţii intelectuale (PI) în vederea sporirii gradului de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), perfecţionării procedurilor de înregistrare a acestora, precum şi reducerii termenelor de înregistrare a mărcilor şi desenelor/modelelor industriale; astfel, solicitanţii vor putea, în regim accelerat, să obţină certificatele de înregistrare a acestor OPI în termen de 15 zile lucrătoare (comparativ cu 12 luni conform sistemului actual);
 • Dezvoltarea Sistemului informaţional interdepartamental comun care va asigura schimbul de date interinstituţional şi va contribui la informarea societăţii cu privire la respectarea drepturilor de PI;
 • Elaborarea Strategiei de comunicare a AGEPI, care va contribui la îmbunătăţirea procesului de comunicare al instituţiei cu persoanele interesate de domeniul PI;
 • Dezvoltarea platformei de cursuri la distanţă (e-learning) în domeniul proprietăţii intelectuale, care va permite oricărei persoane interesate să se familiarizeze cu domeniul PI;
 • Acordarea asistenţei în vederea perfecţionării activităţii corpului de mandatari autorizaţi în PI, inclusiv aprobarea Codului de etică şi conduită al acestora;
 • Monitorizarea şi supravegherea activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (OGC) în scopul consolidării sistemului prin transparentizarea activităţii OGC şi garantarea unui tratament egal titularilor de drepturi şi multe altele.

În ce măsură s-a conştientizat în 2018 necesitatea de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală?

În anul 2018, solicitanţii cererilor de înregistrare a OPI au fost destul de activi: faţă de anul 2017, solicitanţii naţionali au depus un număr mai mare de cereri de brevetare a invenţiilor şi de înregistrare a designului industrial, dar şi a obiectelor protejate de dreptul de autor. De asemenea, a crescut semnificativ numărul solicitărilor de validare a brevetelor europene. Toate acestea atestă o implicare tot mai largă a OPI în sfera economică şi, totodată, o creştere a interesului investitorilor străini pentru dezvoltarea afacerilor în ţara noastră.

Pe cât de transparentă a fost AGEPI în 2018?

În 2018 a fost lansat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, care este o continuitate a acţiunilor AGEPI orientate spre asigurarea transparenţei şi garantarea accesului la informaţiile deţinute. Ghidul va fi util atât angajaţilor AGEPI, implicaţi în procedurile de examinare a mărcilor, cât şi solicitanţilor, titularilor şi tuturor persoanelor interesate.

În acelaşi context se înscrie şi oferirea accesului online, prin intermediul bazei de date publice „Desene şi modele industriale”, la deciziile emise referitor la cererile de înregistrare a acestora depuse prin procedura naţională. Mai mult decât atât, ca să facem sistemul naţional de PI şi mai vizibil, informaţia din BD „Desene şi modele industriale” (depuse prin procedura naţională) a fost integrată în BD „Global Designs Database” a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI).

În ce măsură e conştientizată necesitatea asigurării protecţiei şi respectării drepturilor de PI?

Noi stimulăm interesul în acest sens. Astfel, am organizat de sine stătător sau în comun cu diverse autorităţi ale administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi universităţi, precum şi în baza acordurilor de colaborare multiple acţiuni de promovare a sistemului de PI (seminare, mese rotunde, ateliere, expoziţii, campanii de informare, concursuri etc.), având ca public-ţintă autorităţile publice, instituţiile de cercetare, universităţile, instituţiile preuniversitare, mediul de afaceri/IMM etc.

În al doilea rând, ne-am axat pe creşterea gradului de cultură în domeniul PI al tinerei generaţii. În comun cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC) şi direcţiile raionale de învăţământ a fost desfăşurată o amplă campanie de sensibilizare a elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din ţară „Stop Pirateria şi Contrafacerea” şi prima etapă a Campaniei „Studierea proprietăţii intelectuale poate fi captivantă”. Ultima va continua şi în anul 2019, în cadrul acesteia fiecare elev de gimnaziu va primi câte un set de materiale informative, care conţine 3 broşuri despre proprietatea intelectuală: „Brevete de invenţie”, „Mărci” şi „Dreptul de autor”. În acest an, în comun cu MECC, cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), am organizat a II-a ediţie a Concursului de proprietate intelectuală pentru tineri. Suntem convinşi că doar prin dezvoltarea unei culturi avansate în domeniul PI şi prin respectului faţă de rezultatele muncii creative o societate poate să prospere.

Cât priveşte asigurarea respectării drepturilor de PI (DPI), aici este necesară implicarea tuturor actorilor sistemului, dar şi a societăţii civile. Un bun exemplu în acest sens este activitatea desfăşurată de Observatorul respectării DPI, care reuneşte autorităţile publice responsabile de acordarea protecţiei (AGEPI) şi de asigurarea respectării DPI (Serviciul Vamal, Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, Consiliul Concurenţei).

Ce loc a ocupat în activităţile AGEPI din 2018 colaborarea externă?

AGEPI cooperează fructuos cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate (OMPI, Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Organizaţia Eurasiatică de Brevete (OEAB)), dar şi cu oficiile de PI din alte ţări. În anul 2018, aceste relaţii s-au diversificat şi s-au aprofundat. Pe parcursul anului am avut întrevederi bilaterale cu Directorul general al OMPI, Francis Gurry, cu Preşedintele OEB, António Campinos, cu Directorul executiv al EUIPO, Christian Archambeau, cu Preşedintele OEAB, Saule Tlevlesova, cu conducătorii oficiilor de PI din mai multe ţări, precum şi cu alţi reprezentanţi ai acestora, în cadrul cărora au fost trasate noi perspective de cooperare bilaterală.

Care sunt planurile AGEPI pentru anul 2019?

Vom continua cu aceeaşi insistenţă să dezvoltăm şi să promovăm domeniul proprietăţii intelectuale, astfel încât aceasta să devină o forţă motrice a dezvoltării economice, culturale şi sociale a ţării. În acest sens, avem planuri ambiţioase, iar din multitudinea de acţiuni ce ni le propunem să le realizăm aş menţiona doar câteva:

 • Perfecţionarea în continuare a cadrului normativ în domeniul PI şi ajustarea acestuia la evoluţiile internaţionale.
 • Organizarea ediţiei a XVI-a a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT” şi a ediţiei a IV-a Conferinţei Inovaţionale Internaţionale;
 • Implementarea Sistemului informaţional interdepartamental comun care va asigura schimbul de date interinstituţional;
 • Continuarea campaniei pentru elevi „Studierea proprietăţii intelectuale poate fi captivantă”;
 • Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire şi de formare continuă în domeniul protecţiei şi respectării DPI pentru diverse grupuri-ţintă, inclusiv pe platforma „e-learning”;
 • Consolidarea relaţiilor de cooperare cu OMPI, OEB, EUIPO şi cu oficiile ţărilor membre ale OMPI.

Almanah Politic 2018 

Sondaj

 • Ce partid a avut cea mai bună prestație în 2019?

  View Results

  Loading ... Loading ...