[ X ]
[ X ]
Important8 Septembrie 2018 13:00

(INTERVIU) Lilia Bolocan: AGEPI este, incontestabil, o poveste de succes a tânărului nostru stat, Republica Moldova

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Lilia Bolocan, Directorul general al AGEPI, a vorbit despre realizările instituţiei pe care o conduce, cu ocazia aniversării a 26-a de la fondarea acesteia, despre activităţile curente  şi planurile de viitor.

T: Doamna Bolocan, pe 8 septembrie se împlinesc 26 de ani de la fondarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Care sunt cele mai semnificate realizări obținute pe parcursul acestor ani?

L.B.: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este, incontestabil, o poveste de succes a tânărului nostru stat, Republica Moldova. După 26 de ani de activitate a colaboratorilor Agenţiei, consider că avem tot temeiul să ne mândrim cu rezultatele obţinute şi să afirmăm cu încredere că la ora actuală proprietatea intelectuală este la locul său de cinste, acordându-i-se atenţia şi protecţia pe care o merită.

Din perspectiva acestei perioade istorice, se conturează cel mai bine rolul și contribuția majoră a Agenției la dezvoltarea şi afirmarea în Republica Moldova a unui sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale integru şi viabil, comparabil cu cele existente în ţările cu tradiţii îndelungate în domeniu. Printre cele mai semnificative realizări se numără crearea şi consolidarea unui cadru normativ și instituţional complex, care încurajează creaţia intelectuală şi oferă rezultatelor acesteia o protecţie adecvată; formarea cadrelor de specialiști calificați în domeniu; integrarea Sistemului național de proprietate intelectuală în cel internațional; afirmarea AGEPI în calitate de partener de încredere atât la nivel național, cât și internaţional etc. Rezultatele activității de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală din momentul înființării AGEPI până în prezent ne demonstrează că, în pofida condițiilor economice dificile, inventatorii și cercetătorii din Republica Moldova caută și descoperă cele mai progresive soluții tehnice, tehnologii avansate, materiale si procedee noi. În același timp, producătorii și oamenii de creație autohtoni conștientizează tot mai mult necesitatea protecției invențiilor, mărcilor, desenelor/modelelor industriale, drepturilor de autor și conexe etc.

Toate realizările obținute nu ar fi fost posibile fără asistența partenerilor noștri internaționali: Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB) și Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB).

T: În ce măsură conştientizează persoanele fizice şi cele juridice necesitatea înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală şi ce întreprinde AGEPI pentru a familiariza oamenii de rând cu acest domeniu?

L.B.: Ne bucură faptul că, în prezent, există un interes sporit al mediului de afaceri, precum şi al persoanelor fizice, faţă de domeniul proprietăţii intelectuale (PI). Utilizăm toate instrumentele disponibile: difuzarea informaţiei prin intermediul paginii web, paginii Facebook, presă, organizarea diverselor evenimente publice, seminare şi conferinţe pentru diferite categorii de utilizatori atât din sectorul ştiinţei şi inovării, învăţământ superior, cât şi din sfera antreprenoriat, în special IMM. Însă, mai avem de lucru în acest sens.

De exemplu, în Republica Moldova anual sunt solicitate spre înregistrare aproape 4500 de mărci, mai mult decât în urmă cu zece ani, dar mai puţin comparativ cu situaţia din alte ţări europene. Acelaşi lucru îl putem spune despre protecţia invenţiilor şi a soiurilor de plante, numărul cererilor depuse în ultimii ani fiind constant, dar destul de mic comparativ cu potenţialul existent şi cu alte state din regiune.

De aceea, în continuare, vom depune toate eforturile pentru dezvoltarea unei culturi avansate în domeniul proprietăţii intelectuale în societate, în rândul ÎMM-urilor şi a altor grupuri ţintă de utilizatori ai bunurilor intelectuale, pentru crearea condiţiilor moderne întru a facilita înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar şi pentru a garanta o protecţie sporită drepturilor acordate.

T: Care este situația din țară în ceea ce privește respectarea drepturilor de proprietate intelectuală?

L.B.: Drepturile cetăţenilor la proprietatea intelectuală în Republica Moldova sunt garantate de Constituţie, iar prevederile privind respectarea acestor drepturi își găsesc reglementarea într-o serie de acte normative naţionale și internaţionale. Astfel, încălcarea drepturilor de PI, în funcţie de mărimea prejudiciilor calculate, se penalizează atât pe cale contravențională, cât și pe cale penală, până la privațiune de libertate. Totuși, în pofida existenţei cadrului normativ-legislativ național relevant, indicii contrafacerii şi pirateriei sunt încă alarmanţi. Amploarea acestui fenomen poate fi explicată, în primul rând, prin dezvoltarea fără precedent a componentelor informaţionale. Accesul deschis la calculatoare, internet şi alte tehnologii facilitează accesarea în format digital și copierea etichetelor, logourilor, ambalajelor, operelor și a altor creații intelectuale protejate printr-un drept de proprietate intelectuală.

În scopul monitorizării situației în domeniul respectării drepturilor de PI, în cadrul AGEPI, a fost creat în anul 2011 Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Una dintre atribuțiile importante ale Observatorului este sistematizarea informației şi publicarea anuală a Raportului național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Acest Raport este realizat în baza datelor colectate de la diferite instituții implicate în procesul de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală: Serviciul Vamal, MAI, Procuratură, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Consiliul Concurenței și prezintă o imagine de ansamblu asupra situației din domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Din analiza informației publicate în Raportul național privind respectarea drepturilor de PI pentru anul 2017, se poate sesiza foarte bine rolul primordial al titularilor de drepturi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv la depunerea cererilor de intervenție vamală, sesizarea organelor Procuraturii și a Ministerului Afacerilor Interne privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală etc.

T: AGEPI a lansat recent Campania de promovare „Autentic Moldovenesc”. Care este scopul și ce presupune această campanie?

L.B.: Campania de promovare „Autentic Moldovenesc” a fost lansată de AGEPI, cu susținerea Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova și Portalul de știri AGORA și EA.md. Scopul nostru este să promovăm produsele tradiționale moldovenești cu indicații geografice și denumiri de origine și specialitățile tradiționale garantate, oamenii care le creează, ducând mai departe istoria de veacuri a acestui neam, tradițiile și specificul local, perfect redat în produse sau preparate unice în lume. Prin intermediul „Autentic Moldovenesc” dezvăluim potențialul țării noastre în materie de vinuri, produse alimentare, de meșteșugărit, preparate culinare și alte produse specifice, cu potențial imens de promovare a locului și a tradițiilor acestui neam. Vom încuraja în acest mod antreprenorii și creatorii din orice colț al Republicii Moldova să-și promoveze produsele cu potențial de a valorifica apartenența la locul geografic sau origine, prezentându-le istoriile de succes ale preparatelor și produselor promovate sub indicații geografice deja înregistrate oficial în țara noastră.

Din cadrul campaniei au făcut parte și două evenimente, la care au participat antreprenorii care produc sau sunt în curs de a obține certificarea produselor cu Indicație Geografică, Denumire de Origine sau în calitate de Specialitate Tradițională Garantată, cu istoriile și produsele lor, pe care le-au expus și propus pentru degustare. Produse unice, tradiționale și mai ales cu mult potențial au fost prezentate și ridicate la „înălțime” și într-o serie de filmulețe produse, la inițiativa AGEPI și a Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, care vin să încurajeze antreprenorii optimiști.

T: Sunteți în plin proces de pregătire a unei expoziții de design tocmai la Geneva. Puteți să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment?

L.B.: În perioada 24 septembrie – 2 octombrie 2018, la Geneva, Elveția, va avea loc cea de-a 58-a rundă de Adunări ale statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), cu participarea a peste 300 de delegați (directori ai oficiilor de proprietate intelectuală, ambasadori, conducători ai organizațiilor din domeniu etc.) din peste 190 de state.

În mod tradițional, se desfășoară și activități socio-culturale, iar în acest context AGEPI, în parteneriat cu Asociația Obștească pentru Dezvoltare Durabilă și Bunăstare Socială, planifică organizarea unui program socio-cultural și de promovare a designerilor autohtoni sub forma unei expoziții de design.

Având în vedere succesul primului festival al industriilor creative „Moldavian Design Week”, care a avut loc în perioada 4-10 iunie 2018, la Chișinău, și calitatea înaltă a lucrărilor designerilor autohtoni expuse la eveniment, AGEPI a venit cu inițiativa de a promova industriile creative ale Republicii Moldova în rândul statelor membre ale OMPI.

Astfel, AGEPI va participa cu un stand expozițional cu genericul „MOLDOVA – designing lifestyle” – Rolul designului în dezvoltarea calității vieții din Republica Moldova. În cadrul standului vor fi prezentate unele dintre cele mai bune realizări ale creatorilor moldoveni din domeniul design-ului de produs și al celui industrial, fashion design, arte plastice, mobilier, grafică, arhitectură, design interior etc.

Industriile creative au un potenţial înalt de promovare a imaginii pozitive a Republicii Moldova în străinătate. De aceea, este important să contribuim la promovarea acestui curent nou care modelează individualități și dezvoltă noi tendințe pentru a contribui la progresul societății în care trăim.

T: Ce planuri aveţi pentru următorul an de activitate?

L.B.: În următoarea perioadă vom acorda o atenţie deosebită ajustării activităţii instituţiei la prevederile legale ale reformei administraţiei publice, care are loc în prezent în cadrul Guvernului Republicii Moldova.

De asemenea, în viziunea mea, domeniul drepturilor de autor încă este o provocare a sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova. Depunem eforturi susţinute ca toate instrumentele legale să funcţioneze, astfel încât asigurarea respectării acestor drepturi să nu mai fie o problemă pentru oamenii de creaţie şi o povară pentru utilizatori. Voi insista şi asupra consolidării sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe, în vederea implementării unor mecanisme funcţionale de repartizare echitabilă a remuneraţiilor de autor şi asigurării transparenţei în domeniul respectiv.

Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor de proprietate intelectuală este un obiectiv strategic pentru noi. Astfel, ne propunem să facem cât mai cunoscut acest domeniu, să familiarizăm copiii cu noţiunile generale şi cu importanţa proprietăţii intelectuale de la cea mai fragedă vârstă. Pe lângă cursurile universitare şi disciplina opţională liceală în domeniul proprietăţii intelectuale, care deja se regăsesc în sistemul educaţional, aspecte generale de PI vor fi incluse în programul educaţional gimnazial şi primar.

O atenţie sporită vom acorda şi formării continue: în spiritul noilor tendinţe, vom dezvolta o platformă de cursuri la distanţă – e-learning, care va oferi posibilitate persoanelor interesate din diferite sfere să studieze domeniul proprietăţii intelectuale.

De asemenea, ne dorim elaborarea şi implementarea cu succes, până în anul 2019, a unui sistem informaţional de schimb de date, funcţional, între instituţiile şi autorităţile statului responsabile de protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de PI: AGEPI, Serviciul Vamal, MAI, Procuratură, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței etc.

În continuare ne-am propus şi definitivarea proceselor legale ce ţin de protecţia indicaţiilor geografice, în special de procedurile de control şi certificare a produselor cu IG, la etapa de plasare a acestora pe piaţă.

AGEPI îşi va continua misiunea de promovare a politicilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi de eficientizare a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale prin susţinerea progresului tehnologic, stimularea creativităţii, inovaţiei, contribuind astfel la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Cât credeți că va dura noua coaliție de guvernare?

    View Results

    Loading ... Loading ...