[ X ]
[ X ]
Important17 Aprilie 2018 10:00

(INTERVIU) Lilia Bolocan: AGEPI a întors a 25-a filă a istoriei sale cu realizări frumoase, dar și cu planuri ambițioase pentru viitor

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a vorbit despre cum a fost 2017 pentru AGEPI, campania „Stop Pirateria și Contrafacerea”, Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, cum va fi marcată în acest an Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, prioritățile pentru 2018 etc.

T: Dna Bolocan, cum a fost anul 2017 pentru Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală?

L.B.: Anul 2017 a fost pentru noi un an deosebit, marcat de cea de-a 25-a aniversare de la fondarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Din perspectiva acestei perioade istorice, se conturează cel mai bine rolul și contribuția majoră a Agenției la dezvoltarea şi afirmarea în Republica Moldova a unui sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale integru şi viabil, comparabil cu cele existente în ţările cu tradiţii îndelungate în domeniu. Printre cele mai semnificative realizări se numără crearea şi consolidarea unui cadru normativ și instituţional complex, care încurajează creaţia intelectuală şi oferă rezultatelor acesteia o protecţie adecvată; formarea cadrelor de specialiști calificați în domeniu; integrarea Sistemului național de proprietate intelectuală în cel internațional; afirmarea AGEPI în calitate de partener de încredere atât la nivel național, cât și internaţional etc.

T: Care sunt principalele realizări ale AGEPI în anul 2017?

L.B.: Dincolo de evenimentele prilejuite de jubileu, anul 2017 a fost un an de muncă asiduă și dedicată a întregului colectiv al AGEPI. În prim-plan, cum e și firesc, s-au aflat procedurile legate de acordare a protecţiei juridice obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv perfecționarea și optimizarea acestora, asigurarea logistică şi informaţională, pregătirea profesională a experţilor etc. O atenție sporită s-a acordat activității normative, orientate spre dezvoltarea în continuare a sistemului de protecție a proprietății intelectuale din Republica Moldova, precum și colaborării multilaterale atât la nivel național, cât și internaţional. Și în acest an, AGEPI a investit mari resurse și eforturi în promovarea sistemului de proprietate intelectuală, prioritare fiind creșterea gradului de cultură, sporirea nivelului de cunoaştere și dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor şi mediului de afaceri în domeniul proprietății intelectuale. În acest context, aș dori să menționez desfășurarea celei de-a XV-a ediții a Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT ” și a Conferinței Inovaționale Internaționale „ Proprietate Intelectuală – Inovații – Calitatea vieții”; organizarea primului Concurs în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri, a primului Curs de inițiere a cadrelor didactice din licee în domeniul PI etc. O preocupare constantă a noastră este asigurarea informațională a beneficiarilor sistemului, în anul 2017 fiind făcuți pași importanți în vederea sporirii transparenței decizionale și facilitării accesului la sistemul de protecție a proprietății intelectuale.

T: În anul 2017, care a fost cel mai solicitat obiect de proprietate intelectuală în Republica Moldova?

L.B.: În Republica Moldova cele mai solicitate obiecte de proprietate industrială continuă să fie mărcile. Astfel, pe parcursul anului 2017, la AGEPI au fost depuse 5062 de cereri de protecţie a mărcilor, 39% – pe cale naţională și 61% – pe cale internaţională. Din totalul cererilor, 26% au fost depuse de către solicitanţi naţionali, iar 74% – de către cei străini.

Marca ocupă o poziție prioritară în strategia comercială a unei firme, deoarece permite identificarea produsului agentului economic și deosebirea acestuia în raport cu produsele similare ale companiilor concurente. Înregistrarea mărcii la AGEPI este primul pas pentru a putea construi un brand de succes. Doar protecția juridică asigură drepturi depline asupra mărcii, dreptul de a o utiliza și dreptul de a interzice altor persoane să o utilizeze. Pentru consumator, marca reprezintă cel mai rapid mijloc de a recunoaște o categorie de produse și servicii, care i-au fost recomandate sau pe care experiența l-a determinat să le prefere.

2G7A6265

T: În luna martie ați lansat o Campanie la nivel național de sensibilizare a elevilor din instituțiile preuniversitare din Republica Moldova „Stop Pirateria și Contrafacerea”. Puteți să ne dați mai multe detalii?

L.B.: Campania de sensibilizare a elevilor din instituțiile preuniversitare din Republica Moldova: „Stop Pirateria și Contrafacerea”, etapa a II-a, a fost lansată pe 26 martie. Acțiunea este organizată de AGEPI, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și cu susținerea Proiectului de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Startul campaniei a fost dat la Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni. La eveniment au fost prezenți aproximativ 200 de elevi.

În anul 2018, ne-am propus desfășurarea campaniei „Stop Pirateria și Contrafacerea” în peste 60 de instituții de învățământ preuniversitar din Republica Moldova, în care vor fi antrenați cel puțin 6000 de elevi din clasele a IX-XII-a. Scopul acestei acțiuni este sensibilizarea societății, în special a tinerei generații, cu referire la efectele negative ale fenomenelor contrafacerii și pirateriei asupra dezvoltării economice, sociale și culturale a țării.

Prima etapă a Campaniei „Stop Pirateria și Contrafacerea” s-a desfășurat pe parcursul anului 2014 și a cuprins 60 de instituții de învățământ preuniversitar din municipiul Chișinău.

T: La fel, recent ați lansat Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ce cuprinde și care este scopul acestui Raport?

L.B.: Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală cuprinde cele mai importante date referitoare la acțiunile întreprinse de către autoritățile publice din Republica Moldova pe parcursul anului 2017, în vederea sporirii conștientizării în rândul consumatorilor asupra riscurilor pe care le implică fenomenele de contrafacere și piraterie, precum și o serie de date statistice care reflectă activitatea organelor de drept în contracararea actelor legate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar și publicarea evoluțiilor legislative și instituționale în domeniul vizat.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un parametru esențial al progresului în domeniul cercetării, inovării şi ocupării forţei de muncă. Am lansat acest Raport național, pentru a asigura continuitatea colectării și sistematizării datelor despre respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar și pentru a vă încuraja să deveniți partenerii noștri în combaterea pirateriei și contrafacerii.

Raportul este elaborat anual de către AGEPI, cu suportul informațional al autorităților publice din Republica Moldova responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, și anume: Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Ediția curentă a Raportului a fost editată cu suportul Proiectului de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană.

T: Anual, pe 26 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale. Ce activități pregătește AGEPI cu această ocazie?

L.B.: În fiecare an, pe 26 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale pentru a cunoaște mai multe despre rolul drepturilor de proprietate intelectuală în stimularea inovării și creativității. Tematica Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală din anul 2018 este: Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativității. În cadrul evenimentelor propuse la nivel mondial de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale se înscriu și manifestările care vor avea loc la nivel național și care vor fi organizate de către AGEPI cu scopul de a pune în valoare potenţialul şi rolul proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţării noastre.

În lista acțiunilor dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale se înscrie tradiționalul Simpozion anual de proprietate intelectuală „LECTURI AGEPI”, care va avea loc pe 25 aprilie.

Tot cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, AGEPI a lansat, în perioada 1 martie – 26 aprilie 2018, un concurs de fotografie pe tema „Femei care inspiră”.

Pe 26 aprilie, marcarea acestei sărbători mondiale va începe cu organizarea unor lecții deschise la 10 licee din municipiul Chișinău. Specialiștii AGEPI vor vorbi elevilor despre proprietatea intelectuală și rolul femeilor în domeniul inovării și creativității.

Tot pe 26 aprilie, AGEPI își va deschide ușile pentru vizitatori între ora 09:00 şi 16:00. Pe parcursul acestei zile, vizitatorii vor fi informați despre activitatea AGEPI, beneficiul protecției invențiilor, mărcilor, designului industrial, dreptului de autor etc., vor primi consultații privind sursele de informare și documentare în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală și modalitatea de accesare a bazelor de date naționale și internaționale.

Programul manifestațiilor dedicate acestei sărbători va culmina cu un networking cu genericul „Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativității”, organizat de AGEPI, la Muzeul Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Vă invităm să sărbătorim împreună Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale și să celebrăm geniul, ingeniozitatea, curiozitatea și curajul femeilor care, prin munca lor, aduc schimbarea în lumea noastră.

T: La final, dacă puteţi să ne enumerați care sunt acțiunile prioritare pentru anul 2018?

L.B.: Programul de activitate al AGEPI pentru anul 2018 cuprinde tot spectrul de activități menite să contribuie la dezvoltarea și creșterea performanţelor în toate domeniile de competenţă și să asigure continuitatea procesului de implementare a Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020. Din multitudinea acţiunilor preconizate menționăm următoarele:

 • Modificarea cadrului normativ în domeniul proprietății intelectuale în vederea reducerii termenelor de înregistrare/brevetare a obiectelor de proprietate intelectuală și facilitării proceselor de obținere a protecției;
 • Dezvoltarea unui sistem informațional interdepartamental comun care să asigure schimbul de date interinstituțional și să contribuie la informarea societății cu privire la respectarea drepturilor de PI;
 • Monitorizarea şi supravegherea activităţii organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vederea asigurării standardelor internaționale de transparență, responsabilitate și bună guvernare a acestora;
 • Elaborarea și implementarea platformei de cursuri la distanţă (e-learning) în domeniul proprietății intelectuale;
 • Promovarea, în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi direcțiile raionale de învățământ a Campaniei de sensibilizare a elevilor în domeniul luptei cu contrafacerea și pirateria.
 • Asigurarea funcționalității sistemului național de indicații geografice prin instituirea unui sistem accesibil de certificare a calității și originii produselor;
 • Acordarea asistenţei în vederea perfecţionării activităţii corpului de mandatari autorizaţi şi a evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale.

AGEPI a întors a 25-a filă a istoriei sale cu realizări frumoase, dar și cu planuri ambițioase pentru viitor, având deplina încredere în capacitatea instituțională de a face față tuturor provocărilor și dorința fermă de a consolida sistemul național de proprietate intelectuală spre beneficiul întregii țări.

Cristina Pendea

Sondaj

 • Cât credeți că va dura noua coaliție de guvernare?

  View Results

  Loading ... Loading ...