[ X ]
[ X ]
[ X ]
Important24 Februarie 2023 14:22

(INTERVIU) Gabriela Moraru: Republica Moldova a preluat cu o deosebită responsabilitate Președinția în cadrul Inițiativei Europei Centrale

Săptămâna trecută, Șeful Diplomației moldovene, Nicu Popescu a deschis oficial anul Președinției Republicii Moldova în cadrul Inițiativei Central Europene (ICE). Cum s-a desfășurat prima reuniune sub egida Președinției Republicii Moldova și care sunt prioritățile țării noastre în cadrul ICE pe parcursul anului curent, discutăm cu doamna Gabriela Moraru, Coordonatorul Național al RM la ICE,  Șefa Secției Cooperare Regională a Direcției Integrare Europeană din MAEIE.

TRIBUNA: Doamna Moraru, relatați-ne despre evenimentul recent, când a fost inaugurat oficial anul Președinției RM în cadrul ICE…

Gabriela Moraru: La 14 februarie curent, la Trieste a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ICE, sub egida Președinției RM. Șeful Diplomației RM a inaugurat oficial anul Președinției noastre, iar prioritățile au fost prezentate de dl Vladimir Cuc, Secretarul de Stat al MAEIE.

Republica Moldova a preluat cu o deosebită responsabilitate Președinția în cadrul Inițiativei Europei Centrale, o inițiativă europeană importantă ale cărei obiective sunt promovarea integrării europene și impulsionarea dezvoltării durabile în statele sale membre.

Președinția RM are la bază patru obiective majore, precum integrarea europeană a statelor candidate, suportul acordat Ucrainei, recuperarea post-pandemică, dezvoltarea sustenabilă. Prioritățile Președinției RM sunt: aprofundarea dialogului politic dintre statele membre, revigorarea cooperării parlamentare, redresarea economică, conectivitatea, cooperarea în sfera educației, sănătății și culturii.

Obiectivele și prioritățile au fost înalt apreciate de reprezentanții statelor membre, ele au fost salutate de toți Coordonatorii Naționali și de către Secretariatul ICE. Dl Roberto Antonione, Secretarul General ICE, a remarcat că prioritățile reprezintă o continuitate logică a principalelor obiective pe care se bazează Inițiativa și sunt în concordanță cu necesitățile reale ale situației din regiune.

T.: Ce înseamnă pentru țara noastră să fim parte a Inițiativei Central Europene?

G.M.: Inițiativa Central Europeană este cel mai vechi şi cel mai mare for interguvernamental pentru cooperarea regională în Europa Centrală, care promovează cooperarea politică, economică, culturală şi științifică între statele sale membre. Misiunea sa de bază este cooperarea regională pentru integrare europeană.

Obiectivul de cooperare politică constă în oferirea ţărilor şi instituţiilor acestora o platformă flexibilă de cooperare regională, concentrându-se totodată pe pregătirea lor pentru aderare la Uniunea Europeană.

O atenţie specială este acordată consolidării capacităţii statelor candidate la ICE, să beneficieze de transferul de cunoștințe şi schimbul de experienţă din partea statelor membre ale UE. ICE este activ implicată în susţinerea proiectelor în diverse domenii de cooperare, inclusiv prin mobilizarea resurselor financiare, care oferă posibilităţi mai mari pentru implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale.

Anume, ca stat candidat la UE, RM va acționa în cadrul acestui format de cooperare regională, pe de o parte pentru consolidarea relației dintre ICE şi UE, iar pe de alta pentru facilitarea schimburilor de experiență dintre statele membre UE şi cele candidate.

Președinția Republici Moldova în cadrul ICE oferă posibilitate statului nostru de a spori imaginea sa în calitate de actor regional, de a îndrepta demersurile sale  spre promovarea acțiunilor în vederea consolidării păcii și securității, democrației și statului de drept, respectării drepturilor omului, dezvoltării economice durabile.

Un subiect ce va prevala discuțiile din anul curent î-l ca constitui Ucraina, posibilitățile de ajutor umanitar sau alte subiecte menite să sprijine vecinii ucraineni.

De asemenea, Președinția în cadrul ICE va oferi o oportunitate inedită pentru ca tinerii din Republica Moldova să participe la crearea agendei ICE pentru tineretul european.

T.: Ce evenimente importante vor avea loc anul curent sub egida Președinției RM?

G.M.: La nivel guvernamental, reuniunile Coordonatorilor Naționali, care decid agenda anuală, vor avea loc anul acesta la Bruxelles, Istanbul, Chișinău. În calitate de stat candidat la UE, la Bruxelles vom avea o reuniune cu participarea reprezentanților Comisiei Europene, precum și din departamentele importante: DG Near (Directoratul General pentru Vecinătate și Negocierea Extinderii) și DG Move (Departamentul pentru Transport și Mobilitate). La Istanbul planificăm o reuniune comună cu reprezentanții statelor membre OCEMN. În calitate de stat-Președinte, vom găzdui la sfârșit de an Consiliul Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ICE.

Parlamentul Republicii Moldova va găzdui două evenimente importante, care vor marca Președinția țării noastre pe plan parlamentar la ICE și anume, Comitetul  Parlamentar și Adunarea Generală ICE.

Conform priorităților noastre, vor avea loc reuniuni tematice ale experților în domenii, precum sănătate, educație, cultură și turism. În cadrul evenimentului anual „Moldova Business Week”, vor avea loc două evenimente sub egida ICE.

T.: Logo-ul RM la ICE din anul curent este înfrumusețat cu altiță, cum a fost primit acesta de către reprezentanții statelor membre?

G.M.: Odată ce anul trecut altița a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, am decis să promovăm și anul curent pe platforma ICE acest simbol al patrimoniului nostru cultural. Expoziția de altițe prezentată pe mapele de lucru în cadrul primei reuniuni a stârnit admirație și a adăugat un spirit de poetică populară.

Pe parcursul anului, nu vom rata nici o ocaziile să promovăm cultura noastră, în programul președinției fiind incluse expoziții și alte evenimente de promovare a patrimoniului național. Deja avem prilejul să ne mândrim, deoarece la 30 ianuarie curent, regizorul Otilia Babără din Moldova a primit Premiul ICE la Festivalul de Film de la Trieste 2023, pentru filmul „Love is not an orange”, o onoare pentru țară.

Notă: ICE este cel mai mare for pentru cooperarea regională în Europa Centrală, care promovează cooperarea politică, economică, culturală şi științifică între statele sale membre. Misiunea sa de bază este: cooperarea regională pentru integrare europeană.

Republica Moldova este membră a ICE din anul 1996.

În ICE sunt: 16 state membre, dintre care 9 state membre UE (Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi 7 state candidate la UE (Albania, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Ucraina, Republica Moldova; Bosnia şi Herţegovina).

ICE are statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU (Rezoluţia 66/111 din 09.12.2011).

Pe parcursul anului 2022, Republica Bulgaria a deținut Președinția în cadrul ICE.

Pe parcursul anului 2023, Președinția a fost preluată de Republica Moldova.

 

 

Sondaj

  • Care eveniment credeți că va marca anul 2023?

    View Results

    Loading ... Loading ...