[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Breaking news29 Iunie 2022 06:30

Adresare către Guvern, Parlament și Președinție: Cerem organizarea în regim de urgență a unei adunări generale... 

În contextul acordării Republicii Moldova a statului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), Consiliul de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a adoptat o Declarație în care a adresat o serie de solicitări Guvernului, Parlamentului și Președinției, informează TRIBUNA.

Astfel, CALM cere principalelor instituției în stat:

„Conjugarea eforturilor în vederea impulsionării procesului de reformă a administrației publice, descentralizare și consolidare a autonomiei locale. CALM își declară deschiderea deplină de a participa și contribui constructiv cu toate mijloacele disponibile în procesul de reformă;

Consolidarea parteneriatului strategic și a dialogului instituționalizat între autoritățile centrale și cele locale, inclusiv prin dezvoltarea și perfecționarea cadrului legal respectiv privind dialogului instituționalizat, permanent și eficient între puterea centrală și autoritățile publice locale/CALM; prin punerea în funcțiune a Comisiei paritare si grupurilor de lucru sectoriale; prin scoaterea din anonimat a unor conducători de ministere/instituții publice centrale și stabilirea unor formate de comunicare permanente și efective între ei și APL/CALM;

Inițierea în regim de urgență a unor discuții, identificare unor soluții viabile și adoptarea deciziilor necesare privind statutul, locul și rolul unităților APL de nivelul II (raioane) în vederea ajustării lor la realități și identificării celor mai bune opțiuni de reformare;

Discutarea, aprobarea și implementarea unor măsuri concrete în domeniul descentralizării financiare și privind creșterea veniturilor proprii în bugetele locale, prin consolidarea bazei fiscale, perfecționarea sistemului taxelor locale, eliminării tuturor scutirilor acordate în mod unilateral la taxele și impozitele locale, transferării dreptului integral către APL, de a decide mărimea taxelor și impozitelor locale, precum și a scutirilor/facilităților le ele, în conformitate cu propunerile corespunzătoare înaintate de către CALM;

Includerea reprezentanților APL/CALM în grupurile de lucru din fazele inițiale și conceptuale, care elaborează politica bugetar-fiscală pentru anul 2023, noul sistem de salarizare, dar și noua strategie de reforma a administrației publice;

Discutarea în regim de urgență a situației în domeniul salarizării/remunerației în domeniul APL și identificare unor soluții urgente, corelate cu Constituției Republicii Moldova, Carta Europeană, recomandările Consiliului Europei și alte garanții ale autonomiei locale, precum și principiile descentralizării.

Organizarea în regim de urgență a unei adunări generale ale APL cu participarea conducerii țării, în cadrul căreia sa fie discutate problemele, stabilite direcțiile prioritare ale reformei și stabilit un parteneriat strategic între APL și APC în vederea implementării reformei administrației publice.”

CALM a precizat că scrisoarea a fost trimisă instituțiilor vizate.

 

 

Sondaj

  • Ce credeți că trebuie să facă guvernarea cu referire la tariful la gaz?

    View Results

    Loading ... Loading ...