[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Important23 Octombrie 2022 08:00

TOP-10 decizii ale CSE în contextul crizei energetice  

Odată cu apariția mai multor provocări în domeniul energetic, dar și a constatării crizei energetice din Republica Moldova, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat o serie de decizii pentru atenuarea impactului acesteia și pentru prevenirea agravării situației. Astfel, TRIBUNA a analizat hotărârile din ultimele două luni și a elaborat „TOP-10 decizii ale CSE în contextul crizei energetice”, informează TRIBUNA.

1.Împrumut de 1 mrld. lei pentru „Moldovagaz” 

Cea mai recentă și intens discutată este decizia CSE din 20 octombrie curent, când s-a dispus că S.A. „Energocom” va acorda S.A. „Moldovagaz” un împrumut de peste 1 miliard de lei pentru pentru achitarea gazelor naturale pentru luna septembrie și a avansului pentru luna octombrie. Conform dispoziției, capitalul social al „Energocom” a fost majorat din contul modificării soldurilor de mijloace băneşti la conturile bugetului de stat, iar contractul de împrumut cu ,,Moldovagaz” a fost încheiat fără aprobarea prealabilă a consiliilor și/sau a adunărilor generale ale companiilor. Data scadentă a împrumutului este 1 mai 2023, cu o dobândă egală cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei (la moment – 21,5% anual).  Garanția reală pentru restituirea împrumutului și plata dobânzii este gajarea, în favoarea SA „Energocom”, a părții sociale de 100% deținute de SA „Moldovagaz” în capitalul social al SRL „Moldovatransgaz” și totalitatea activelor mobiliare care fac parte din rețeaua de transport a gazelor naturale.

2. Permisiune pentru „Moldovagaz”

Membrii CSE, la 13 octombrie curent, au constatat situația de alertă pe piața energiei, iar în scopul asigurării securității energetice pe perioada de urgență, SA ,,Moldovagaz” i-a fost permisă prelungirea până la data de 30 noiembrie 2022 a termenului de plată a drepturilor de import al gazelor naturale transportate prin conducte în perioada aprilie-octombrie 2022.

3. 8000 de tone de păcură către „Termoelectrica”

CSE, în vederea optimizării consumului de gaze naturale, în contextul în care volumele livrate de către „Gazprom” au fost reduse – la 7 octombrie curent, a decis că, Agenția Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne va elibera, din rezervele de stat, 8000 de tone de păcură către S.A. „Termoelectrica”.  Păcura urma să fie utilizată pentru producerea energiei electrice și a energiei termice.

4. Hotărâre privind activitatea ANRE 

O altă decizie a CSE, în contextul crizei, a fost că, pe durata stării de urgență, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va elibera licențe pentru tradingul și furnizarea gazelor naturale, tradingul fiind comercializarea gazelor către alți revânzători, fără furnizare către consumatorii finali.

5. Procurarea a 15 milioane de m3 de gaze naturale și stocarea în Ucraina 

Comisia, la 30 septembrie curent, a decis că 15 milioane de m3 de gaze naturale vor fi procurate de SA „Energocom”, în două tranșe, și stocate în depozitele din Ucraina. Stocurile de gaze naturale urmau să fie procurate și livrate în baza unui contract-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale de tip EFET, încheiat între SA „Energocom” și SA „Moldovagaz”. Pentru prima tranșă, de 10 milioane m3, prețul de achiziție era de 1882,78 de dolari per 1000 m³ și confirmat prin actul de predare-primire între SA „Moldovagaz” și FJSC „Gazprom”, fiind adăugate costurile de livrare prin sistemul de transport al S.R.L. „Moldovatransgaz”. A doua tranșă de procurare a gazelor naturale, în volum de 5 milioane m3, era stabilită pentru luna octombrie, la un preț preliminar de 1.058,11 de dolari per 1000 m³, estimat conform situației din 23 septembrie 2022.

6.Schimbări în activitatea „Energocom” 23

În contextul volatilității înalte a piețelor gazelor naturale regionale, CSE a decis că, S.A. „Energocom” va putea vinde și achiziționa gazele naturale prin negocieri directe sau prin bursele de mărfuri pe piețele țărilor părți ale Comunității Energetice, la cele mai convenabile prețuri. Pentru majorarea capitalului social al SA „Energocom”, din contul modificării soldurilor de mijloace bănești la conturile bugetului de stat, vor fi alocate 200 milioane de lei.

7.Achiziționarea a 5 milioane m3 de gaze naturale

Societatea pe Acțiuni „Energocom” va procura, în baza contractului-cadru EFET (Federația Europeană a Furnizorilor de Energie), iar Societatea pe Acțiuni „Moldovagaz” va asigura livrarea și va vinde către SA “Energocom” 5 milioane m3 de gaze naturale, la prețul de achiziție de 1882,78 USD/1000 m3. Păstrarea gazelor naturale procurate va fi asigurată de Societatea cu Răspundere Limitată „Moldovatransgaz”. O dispoziție în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței CSE din 22 septembrie curent.

8. Achiziții de păcură de către „Termoelectrica” 

În scopul asigurării necesarului de păcură pentru perioada rece a anului, CSE a decis că, tot la 22 septembrie, că „Termoelectrica” va achiziționa, prin negocieri directe, și va semna contracte de vânzare-cumpărare a păcurii, în cantitate de până la 190 mii tone, după aprobarea prealabilă în cadrul consiliului societății. Achiziția efectuată de Termoelectrica urma să fie scutită de plata taxei pe valoarea adăugată, a accizei și a taxei vamale, pe o perioadă ce nu va depăși 31 mai 2023. Transportul cantității de păcură procurate urma să fie asigurat, în regim prioritar, de ÎS „Calea Ferată din Moldova”, în limita efectivului disponibil de cisterne și locomotive.

9. Modificări în mecanismul de eliberare a lemnului de foc către populație

În cadrul ședinței CSE, din 6 septembrie curent, au fost operate modificări în mecanismul de eliberare a lemnului de foc către populație. Mai exact, a fost extinsă limita de comercializare a masei lemnoase per gospodărie casnică, de la 3 la 5 metri steri, care va putea fi cumpărată în două tranșe.

10. Achiziționarea a 10 milioane m3 de gaz și stocarea în România 

O altă decizie privind achiziționarea gazelor naturale de către „Energocom” a fost luată de CSE la 29 august curent. Conform acesteia, 10 milioane de m3 de gaze naturale urmau să fie procurate în două tranșe și stocate în depozitele din România – în baza unui contract-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale de tip EFET, încheiat între SA „Energocom” și SA „Moldovagaz”. Pentru prima tranșă, prețul de achiziție era de 1458,92 de dolari per 1000 m³, la care vor fi adăugate costurile de livrare prin sistemul de transport al SRL „Moldovatransgaz”. A doua tranșă de procurare a gazelor naturale era planificată pentru luna septembrie, la un preț preliminar de 1881 de dolari per 1000 m³, estimat conform situației din 26 august 2022.

Sondaj

  • Ce credeți că trebuie să facă guvernarea cu referire la tariful la gaz?

    View Results

    Loading ... Loading ...