[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Important10 Mai 2022 11:37

(INTERVIU) Sergiu Gherciu: În opt luni s-au făcut multe lucruri bune, efectul fiind resimţit direct de către categoriile de beneficiari vizate

În cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, Sergiu Gherciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, s-a referit la acţiunile întreprinse în vederea eficientizării mecanismului de subvenţionare în agricultură, la îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu, la digitalizarea agriculturii, dar şi la alte aspecte importante.

TRIBUNA: Domnule Gherciu, sunteţi în funcţie deja de mai bine de opt luni. Ce s-a reuşit în această perioadă în domeniile de care sunteţi responsabil?

Sergiu Gherciu: Sigur că opt luni e un termen prea scurt pentru a înregistra schimbări cardinale, dar, chiar şi în această perioadă scurtă de timp, s-au făcut multe lucruri bune, efectul fiind resimţit direct de către categoriile de beneficiari vizate. O să-mi permit să fac o scurtă trecere în revistă a acţiunilor de acest fel.

Nu este un secret şi noi nu o dată am vorbit, fiind în opoziţie, despre ilegalităţile care marcau profund activitatea Ministerului. Astfel, în această perioadă, am reuşit stoparea unor scheme de corupție și eliberarea persoanelor cu funcții de conducere care au fost implicate în scheme de corupție și delapidări ale proprietăţii publice. Organele de drept au fost sesizate şi sper că finalitatea acţiunilor întreprinse în acest sens va fi una pe potrivă.

De asemenea, acţiuni importante au fost întreprinse în vederea perfecţionării sistemului de subvenţionare; digitalizării agriculturii; îmbunătăţirii cadrului legislativ cu privire la fabricarea şi circulația alcoolului etilic şi a producției alcoolice (pentru asigurarea transparenței şi trasabilității în activitatea sectorului alcoolului etilic şi al băuturilor); perfecţionării legislaţiei privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului (pentru facilitarea procesului de creare a fâșiilor forestiere de protecție a câmpurilor de eroziuni și adaptare la schimbările climatice) etc.

Aş menţiona în context şi faptul că a fost iniţiat exercițiul de reorganizare și ajustare a statutelor instituțiilor publice din domeniul cercetării și inovării din sfera de competență a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la modificările intervenite în legislație și trecerea acestora la autogestiune pentru a valorifica capitalul intelectual și a stimula activitatea în prestarea serviciilor științifice și de cercetare.

T.: V-aţi referit tangenţial la perfecţionarea sistemului de subvenţionare în agricultură. Aţi putea deschide parantezele?

S.Gh.: În acest context aş aminti în primul rând de majorarea FNDAMR de la 1,15 mlrd. lei până la 1,75 mlrd lei, fiind extinsă aria de intervenție a subvențiilor. De asemenea, au fost încurajate investițiile efectuate de instituțiile de învățământ și de cercetare-inovare cu profil agricol și de către asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații. E de menţionat şi faptul că a fost îmbunătățit accesul producătorilor agricoli micro și mici, în special al tinerilor fermieri, a femeilor fermiere si migranților reveniți acasă, la obținerea subvențiilor.

Printre alte acţiuni în acest sens aş menţiona: încurajarea asocierii producătorilor agricoli pentru investițiile efectuate în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare; stimularea investițiilor în sectorul zootehnic pentru producerea laptelui/cărnii, renovarea fermelor și dezvoltarea infrastructurii aferente; subvenționarea dublată pentru utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile în agricultură; sprijinirea competitivității sectorului vitivinicol prin dublarea subvențiilor; subvenționarea înființării de plantații multianuale cu soiuri înscrise în cataloagele UE; îmbunătăţirea condițiilor și a procedurii de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up în agricultură; aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER (funcționarea Grupurilor de acțiune locală, susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală) din contul alocațiilor prevăzute pentru FNDAMR, în cuantum de până la 5% etc.

T.: Bine, dar, de rând cu măsurile menţionate de Dvs., am asistat şi la creşterea preţurilor la carburanţi. Iar aceasta într-un fel reduce din efectul respectivelor măsuri.

S.Gh.: Creşterea preţurilor la carburanţi e o problemă cu care se confruntă multe ţări, nu doar Republica Moldova. Însă, chiar şi dacă avem posibilităţi reduse, totuşi am găsit posibilitatea de a merge în întâmpinarea producătorilor agricoli. Voi aminti aici de faptul că, prin hotărâre de Guvern, a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare din mijloacele FNDAMR, care a făcut posibilă alocarea a 200 mil. lei pentru compensarea parțială (30%) a accizei la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022. Nu e mult, dar e ceva important. Şi pe viitor vom încerca să identificăm posibilităţi pentru a susţine producătorii agricoli.

T.: Aţi menţionat despre digitalizarea agriculturii. Ce aveţi în vedere?     

S.Gh.: Faptul că, în premieră, a fost lansată subvenționarea, în mărime de 50%, din costurile de achiziție a dronelor utilizate în protecția culturilor agricole, dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar. Dronele reprezintă soluția inovatoare optimă pentru protecția și fertilizarea plantelor și creșterea durabilă a randamentului în condițiile deficitului acut de forță de muncă calificată.

Totodată, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost semnat un Acord de Parteneriat, cu genericul „Promovarea transformării digitale și a sustenabilității sectorului agricol din Moldova”, dintre Agenția pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii și Proiectul „Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID și Suedia.

Ministerul continuă să susțină și să găsească soluții digitale pentru a soluționa probleme din agricultura din Republica Moldova și continuă să elaboreze politici care stimulează și încurajează utilizarea tehnologiilor informaționale în agricultură.

T.: Ştim că sunteţi implicat şi în activitatea consiliilor de administraţie a unor întreprinderi de stat. Nu e aceasta o povară în plus pentru Dvs.?

S.Gh.: Într-adevăr, sunt implicat în consiliile de administraţie a unor întreprinderi care, într-un fel sau altul, au tangenţe cu domeniul agriculturii. De aceea, efortul depus în direcţia respectivă se încadrează într-un fel în efortul depus în vederea bunei administrări a domeniilor de care sunt responsabil. E o direcţie de activitate importantă, care necesită multă implicare şi multă dedicaţie, dar mă strădui să fac faţă responsabilităţilor ce-mi revin, fiind conştient că de prestaţia mea şi a colegilor mei multe depind.

Dar, deseori, activitatea în consiliile de administraţie implică şi bătăi de cap suplimentare. Spre exemplu, cazul cu Directorul de la SA „Franzeluţa”…

S.Gh.: Să nu exagerăm. Cazul la care vă referiţi se încadrează în relaţiile dintre Dl Director şi Agenţia Proprietăţii Publice, care e responsabilă de activitatea tuturor întreprinderilor de stat. Sunt sigur, că cei de la APP şi Directorul interimar de la SA „Franzeluţa” vor găsi cea mai bună soluţie pentru a depăşi situaţia creată.

T.: Domnule Gherciu, sunteţi responsabil de mai multe domenii importante şi, cu siguranţă, nu aveţi cum să nu „călcaţi” pe interesele cuiva. Vi s-a întâmplat să primiţi ameninţări, să fiţi intimidat etc.?

S.Gh.: Nu sunt eu genul de om care să poată fi intimidat. Dar, dacă aţi întrebat, voi fi sincer cu dvs. – simt că unora nu prea le place prestaţia mea. Activând în strictă conformitate cu legea, probabil, am „călcat” (vorba dvs.) pe interesele cuiva. Mi se transmit anumite mesaje, mi se sugerează că, dacă nu-mi revăd comportamentul, voi avea neplăceri. Ştiu că se scriu diverse ţidule cu murdării despre mine şi că acestea sunt trimise diferitor instanţe, în încercarea de a mă ponegri, de a-mi obstrucţiona activitatea. Dar, eu am mai spus şi voi afirma şi acum: pentru mine există doar legea şi nu mă interesează nu ştiu ce interese obscure ale cuiva. Iar fiecare încercare de a mă intimida, de a-mi leza bunul nume, reputaţia, imaginea, va primi o reacţie pe măsură.

Domnule Gherciu, vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim succese în continuare.

 

Alte știri la rubrica

Sondaj

  • Ce credeți că trebuie să facă guvernarea cu referire la tariful la gaz?

    View Results

    Loading ... Loading ...