[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Breaking news5 Mai 2022 11:19

(DOC) Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația actuală a cooperării dintre UE și Republica Moldova

Parlamentul European a început dezbaterile asupra propunerii adoptării Rezoluției Parlamentului European referitoare la situația actuală a cooperării dintre UE și Republica Moldova, informează TRIBUNA.

Vedeți mai jos Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația actuală a cooperării dintre UE și Republica Moldova – versiune originală integrală, care este propusă:

„Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația actuală a cooperării dintre UE și Republica Moldova

(2022/2650(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Moldova și țările din cadrul Parteneriatului estic,

– având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte[1], care include o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare și care a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016 (AA/DCFTA),

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2020 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova[2],

– având în vedere cererea de aderare la UE depusă de Republica Moldova la 3 martie 2022,

– având în vedere Declarația de la Versailles din 10 și 11 martie 2022,

– având în vedere declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, din 29 aprilie 2022, cu privire la recentele incidente de securitate din regiunea Transnistria,

– având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Republica Moldova a fost afectată în mod disproporționat de războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în principal deoarece, de la începutul invaziei, a trebuit să facă față unui val de peste 450 000 de refugiați, dintre care în țară au rămas aproape 100 000, ceea ce reprezintă cel mai mare număr pe cap de locuitor față de restul țărilor care au primit refugiați din Ucraina; întrucât Republica Moldova a fost afectată, de asemenea, de pierderile comerciale și creșterea prețurilor la energie și transport;

B. întrucât, la 3 martie 2022, Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, atestând hotărârea îndelungată a autorităților moldovene și a unei mari părți a populației de a avansa pe calea integrării europene;

C. întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat Republicii Moldova asistență financiară și în natură pentru a face față urmărilor invaziei Ucrainei de către Rusia, inclusiv 13 milioane EUR sub formă de asistență umanitară, 15 milioane EUR pentru sprijin administrativ pentru persoanele strămutate temporar, 15 milioane EUR pentru sprijinirea Misiunii UE de asistență la frontieră (EUBAM) în Moldova și Ucraina, precum și asistență în natură în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE; întrucât, la 5 aprilie 2022, la lansarea Platformei de sprijin pentru Moldova, UE, statele sale membre, țările G7 și alte state care împărtășesc aceeași viziune s-au angajat să aloce 659,5 milioane EUR; întrucât UE a oferit Moldovei un program de sprijin bugetar în valoare de 60 de milioane EUR pentru a atenua impactul creșterii prețurilor asupra celor mai vulnerabile persoane;

D. întrucât, la 17 martie 2022, UE și Republica Moldova au semnat un acord privind cooperarea în materie de gestionare a frontierelor, care permite Frontex să sprijine autoritățile moldovene în activitățile zilnice de gestionare a frontierelor și de securitate a frontierelor;

E. întrucât de la începutul războiului inițiat de Rusia împotriva Ucrainei există riscul unor posibile provocări în Republica Moldova;

F. întrucât în regiunea transnistreană a Republicii Moldova Rusia menține cel puțin 1 500 de militari, la care se adaugă alți 5 000 de soldați ai așa-numitelor forțe armate ale Transnistriei;

G. întrucât, la 22 aprilie 2022, generalul-maior Rustam Minekaev, comandant adjunct al Districtului Militar Central al Rusiei, a declarat că unul dintre obiectivele urmărite de Rusia prin invazia actuală a Ucrainei este de a crea un coridor terestru către regiunea transnistreană; întrucât generalul-maior Minekaev a declarat, de asemenea, în mod fals, că în Transnistria au fost observate acte de oprimare a populației vorbitoare de limba rusă;

H. întrucât, la 25, 26 și 27 aprilie 2022, în regiunea Transnistria au avut loc o serie de incidente de securitate, inclusiv un atac cu grenadă asupra clădirii așa-numitului minister al securității de stat din Tiraspol, explozii care au afectat stâlpii radio din satul Maiac și presupuse tiruri cu arme de foc în jurul depozitului de muniții din Cobasna;

I. întrucât depozitul din Cobasna, situat în regiunea Transnistria la frontiera dintre Ucraina și Moldova, conține aproximativ 22 000 de tone de muniții și echipamente militare rusești păzite de Grupul operațional al forțelor ruse (GOFR); întrucât, în ciuda angajamentelor asumate în 1999 și, din nou, în 2021, Federația Rusă nu a asigurat distrugerea completă a acestor armamente; întrucât persistă îngrijorări cu privire la faptul că aceste echipamente ar putea fi utilizate în conflictele armate, fie în acțiuni operative, fie pentru a exercita presiuni asupra autorităților moldovene și ucrainene;

J. întrucât Rusia a utilizat exporturile de gaze către Moldova ca instrument de promovare a intereselor economice și geopolitice ale Kremlinului în această țară, cel mai recent prin crearea la sfârșitul anului 2021 a unei crize artificiale în aprovizionarea cu gaze;

K. întrucât principala sursă de energie electrică a Moldovei provine din regiunea Transnistria de la o centrală electrică deținută de compania rusă Inter RAO,

1. salută marea solidaritate de care au dat dovadă cetățenii Republicii Moldova, deschizându-și casele pentru a primi miile de refugiați din Ucraina care fug din calea războiului de agresiune declanșat de Rusia, de distrugerea de către această țară a orașelor ucrainene, precum și de atrocitățile și crimele de război comise de aceasta; salută eforturile depuse de autoritățile Republicii Moldova pentru a sprijini refugiații ucraineni;

2. își exprimă convingerea că UE trebuie să dea dovadă de același nivel de solidaritate cu poporul Moldovei și să sprijine cât mai hotărât eforturile acestei țări de a face față consecințelor războiului de agresiune declanșat de Rusia;

3. reamintește că, pentru a gestiona situația celor aproape 100 000 de refugiați care și-au găsit adăpost în Republica Moldova și a refugiaților care tranzitează prin Moldova, statul moldovean trebuie să își asume o povară financiară din ce în ce mai mare, deși se află deja într-o situație financiară precară din cauza încetinirii economice provocate de pandemia de COVID-19 și a creșterii prețurilor la gaze, care a fost declanșată artificial de Gazprom;

4. observă că, cu cât războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se prelungește, cu atât mai mult va avea nevoie Republica Moldova de asistență umanitară, de securitate și socioeconomică; salută adoptarea recentă de către Parlamentul European și Consiliu a asistenței macrofinanciare (AMF) în valoare de 150 de milioane EUR destinate Republicii Moldova, pentru a acoperi o parte din nevoile sale de finanțare externă; invită, prin urmare, Comisia să mărească și mai mult asistența financiară și tehnică acordată Moldovei, inclusiv printr-o nouă propunere de asistență macrofinanciară; subliniază că este esențial să fie prezentată o nouă propunere de asistență macrofinanciară, deoarece Comisia a conceput pachetul adoptat recent înainte de conflictul din Ucraina; insistă ca noua propunere de AMF să fie alcătuită în principal din granturi, mai degrabă decât din împrumuturi, pentru a stabiliza situația socioeconomică a Moldovei și pentru a consolida reziliența generală a țării; subliniază că planul de redresare economică pentru Republica Moldova, în valoare de până la 600 de milioane EUR, este foarte important pentru redresarea Moldovei;

5. salută înființarea Platformei de sprijin pentru Moldova de către statele membre ale UE, țările G7, partenerii internaționali și statele care împărtășesc aceeași viziune, menită să mobilizeze și să coordoneze sprijinul internațional, acesta fiind un semn clar al angajamentului Uniunii și al partenerilor săi față de viitorul european al Republicii Moldova; îndeamnă toți partenerii platformei să asigure plata la timp a sumelor promise și să majoreze rapid finanțarea în cazul în care survin modificări în nevoile Moldovei;

6. invită Comisia să acorde în continuare sprijin umanitar prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, activat la 25 februarie 2022, sprijin pentru gestionarea frontierelor prin intermediul Frontex și al EUBAM, precum și sprijin pentru transferul de persoane către statele membre ale UE în contextul Platformei de solidaritate;

7. invită Comisia și Consiliul să extindă mandatul EUBAM pentru a răspunde situației de urgență actuale care este generată de sosirea unui număr mare de refugiați din Ucraina și pentru a garanta că misiunea poate oferi autorităților un sprijin efectiv în ceea ce privește primirea refugiaților;

8. invită Comisia să prezinte propuneri suplimentare menite să asigure liberalizarea completă a transporturilor și a comerțului cu UE, cum ar fi suspendarea taxelor la import pentru toate exporturile din Moldova către UE, creșterea contingentelor pentru produsele agricole din Republica Moldova și facilitarea accesului cetățenilor moldoveni la muncă în UE, având în vedere perturbările de care suferă lanțurile de aprovizionare și piețele de export ale Republicii Moldova;

9. subliniază rolul importat pe care l-a jucat Republica Moldova până în prezent în garantarea siguranței și stabilității frontierei estice a UE în contextul crizei umanitare cauzate de războiul de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei;

10. își reiterează apelul adresat Comisiei și autorităților moldovene de a ține seama de nevoile specifice ale copiilor, care reprezintă mai mult de jumătate din refugiații din Ucraina care se află în prezent în Moldova; invită Comisia și statele membre să creeze programe specifice de sprijin pentru femeile și copiii refugiați care se supun riscului de a fi traficați, în special programe de sprijin specializat pentru victimele unor astfel de crime și ale violenței de gen;

11. salută depunerea de către Republica Moldova a cererii de aderare la UE la 3 martie 2022; invită instituțiile UE să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la UE, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană și pe baza meritelor, iar între timp să-și continue eforturile de integrare a acestei țări pe piața unică a UE și să intensifice cooperarea sectorială; invită Comisia să își finalizeze rapid evaluarea și să ofere Moldovei o asistență deplină pe parcursul acestui proces;

12. subliniază, fără a încerca să influențeze avizul Comisiei, că autoritățile moldovene se află, fără îndoială, pe calea cea bună, deoarece au adoptat reforme esențiale, îndeosebi în domeniile democrației, statului de drept și drepturilor omului, care vor garanta că țara respectă criteriile de la Copenhaga pe care trebuie să le îndeplinească țările în curs de aderare și al căror scop este realizarea deplină a AA/DCFTA; încurajează autoritățile moldovene să continue reformele care vor îmbunătăți viața cetățenilor și vor aduce țara mai aproape de standardele europene;

13. solicită ca, în cadrul reuniunii Consiliului European din iunie, să se transmită un semnal politic clar și ferm cu privire la calea europeană aleasă de Republica Moldova;

14. subliniază că, la fel ca în cazul Ucrainei, perspectiva concretă de aderare la UE este un element esențial al speranței, care va menține moralul populației moldovene în această perioadă de insecuritate extremă și de dificultăți materiale;

15. solicită să se intensifice cooperarea dintre autoritățile statelor membre și cele moldovene în cadrul anchetei privind frauda bancară din 2014, în special pentru a garanta repatrierea activelor furate și urmărirea penală a persoanelor responsabile;

16. solicită UE să acorde mai multă asistență administrativă și tehnică prin crearea unui grup de sprijin pentru Moldova, similar actualului Grup de sprijin pentru Ucraina (SGUA), care va crește prezența personalului UE în Moldova și va permite acordarea acestei țări a unei asistențe de tipul SGUA; consideră că, având în vedere recenta cerere de aderare a Republicii Moldova la UE, este necesar să se înființeze de urgență acest grup de sprijin;

17. subliniază că este inacceptabilă utilizarea de către Rusia a exporturilor sale de gaze pentru a exercita o presiune politică asupra Republicii Moldova cu scopul de a influența traiectoria politică și orientarea geopolitică a acestei țări, în special după alegerile prezidențiale din 2020 și alegerile parlamentare din 2021;

18. invită Comisia și statele membre să sprijine Republica Moldova în vederea asigurării independenței, conectivității, diversificării și eficienței energetice, precum și în vederea accelerării procesului de dezvoltare a surselor regenerabile de energie; invită autoritățile moldovene să se asigure că Republica Moldova, în calitate de membru al Comunității Energiei, își menține angajamentul de a aplica cel de-al treilea pachet al UE privind energia, în special de a separa transportul și distribuția de gaze și energie electrică;

19. salută concluziile Consiliului European din 24 și 25 martie 2022; invită statele membre să achiziționeze în comun gaze naturale, gaz natural lichefiat și hidrogen prin intermediul unei platforme comune, care să fie accesibilă și statelor din Balcanii de Vest și celor trei țări asociate din cadrul Parteneriatului estic; își reafirmă, în acest context, îndemnul de a se crea o veritabilă uniune a gazelor; invită autoritățile moldovene și Comisia să colaboreze în vederea unei evaluări precise a nevoilor Moldovei de stocare a gazelor pentru perioada următoare;

20. salută reușita testelor de izolare efectuate recent de Moldova și Ucraina pentru a-și deconecta temporar rețelele de energie electrică de la Rusia și Belarus, pentru ca apoi să le sincronizeze cu rețeaua electrică continentală europeană; îndeamnă instituțiile UE să utilizeze fondurile de urgență pentru a conecta rapid Moldova la rețeaua de energie electrică a UE și să sporească sprijinul financiar și tehnic din partea UE necesar pentru a asigura reziliența Moldovei în fața acestei presiuni externe legate de energie;

21. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la evenimentele recente de pe teritoriul regiunii Transnistria și le condamnă ca fiind acte provocatoare periculoase comise în circumstanțe de securitate extrem de volatile; solicită să se asigure calmul pentru a se garanta securitatea și bunăstarea persoanelor care locuiesc pe ambele maluri ale râului Nistru și în țările învecinate; salută, în acest sens, reacția calmă și reținută a autorităților de la Chișinău, care contribuie la un mediu propice pentru soluționarea pașnică și durabilă a conflictului;

22. reamintește sprijinul său ferm și neclintit față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la riscul pe care îl prezintă munițiile stocate în depozitele de la Cobasna pentru securitatea și mediul din regiune și dincolo de aceasta și invită comunitatea internațională să sprijine eforturile autorităților moldovene de a elimina sau de a distruge aceste arme periculoase;

24. respinge declarația din 3 martie 2022 a autorităților de facto din regiunea Transnistria, și își exprimă îngrijorarea cu privire la această declarație, prin care autoritățile respective au anunțat încetarea procesului de soluționare a conflictului și au lansat un nou apel pentru recunoașterea așa-numitei independențe a Transnistriei; invită Federația Rusă să își retragă total și necondiționat forțele militare și armamentul din regiunea Transnistria a Moldovei, în conformitate cu solicitările repetate ale autorităților moldovene și respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova;

25. reafirmă că susține o soluționare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, care ar trebui să includă un statut special pentru Transnistria în cadrul unui stat moldovenesc viabil și să nu afecteze aspirațiile europene ale țării; reamintește beneficiile și oportunitățile economice de care se bucură întreprinderile și populația de pe ambele maluri ale râului Nistru în urma aplicării DCFTA pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

26. salută inițiativele și deciziile recente de a spori sprijinul în domeniul securității, în special prin lansarea dialogului politic și de securitate la nivel înalt între UE și Moldova și prin măsuri de asistență substanțială prin intermediul Instrumentului european pentru pace; reamintește că trebuie consolidată în continuare cooperarea dintre UE și Republica Moldova în domeniile securității și apărării și invită ambele părți să valorifice pe deplin platformele corespunzătoare; invită Consiliul și statele membre să acorde de urgență asistență pentru consolidarea capacităților forțelor armate ale Republicii Moldova, având în vedere dificultățile cu care se confruntă Moldova în domeniul securității;

27. salută acțiunile recente ale autorităților moldovene împotriva propagandei ruse, inclusiv interzicerea temporară a mai multor site-uri de dezinformare ruse, în temeiul decretării stării de urgență, și interzicerea simbolurilor militare pro-ruse; invită Comisia și autoritățile moldovene să își intensifice acțiunile de informare a populației din regiunea transnistreană a Republicii Moldova;

28. îndeamnă Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre să sprijine Republica Moldova în ceea ce privește securitatea cibernetică și comunicarea strategică, pentru a-i îmbunătăți reziliența în fața unor posibile atacuri din partea Rusiei și pentru a sprijini activitatea jurnaliștilor și a organizațiilor societății civile care încearcă să combată dezinformarea; invită Comisia și statele membre să ia măsuri suplimentare împotriva ingerințelor externe și a dezinformării și să sprijine Republica Moldova în acest sens;

29. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și Președintei, Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.”

Alte știri la rubrica

Sondaj

  • Ce credeți că trebuie să facă guvernarea cu referire la tariful la gaz?

    View Results

    Loading ... Loading ...