[ X ]
[ X ]
Important16 Septembrie 2021 15:57

Rapoartele CCRM privind gestionarea mijloacelor publice în perioada pandemică, examinate de Comisia de profil

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, ieri, în cadrul Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice (CCFP) ), rezultatele a două rapoarte de audit și anume, Raportul auditului conformității gestionării și utilizării resurselor destinate domeniului sănătății pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției COVID-19 și Raportul auditului financiar al Grantului suplimentar la Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova”, informează TRIBUNA.

În cadrul ședinței Comisiei parlamentare, Marina Covali, membru al CCRM și auditorii implicați în misiunile de audit, au prezentat rezultatele și constatările depistate în rapoartele de audit menționate mai sus.

Potrivit constatărilor din rapoarte, având în vedere contextul epidemiologic şi importanța luării unor măsuri în timp util dictate de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar şi internaționale, determinată de răspândirea virusului Covid-19, autoritățile au stabilit proceduri de facilitare a achizițiilor publice, inclusiv cu derogări de la cadrul legal. Astfel, pentru asigurarea continuității prestării serviciilor medicale suficiente și calitative, s-a dispus ca instituțiile medicale să achiziționeze de sine stătător, prin încheierea contractelor de valoare mică, bunuri, lucrări și servicii pentru diminuarea efectelor pandemiei Covid-19. Achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției Covid-19 s-au realizat prin două procese complexe, dintre care desfășurarea achizițiilor de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și instituțiile medico-sanitare publice care includ instituții cu atribuții și responsabilități separate, precum și cu niveluri și subordonări diferite.

În cadrul auditului conformității gestionării și utilizării resurselor destinate domeniului sănătății pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției Covid-19, au fost constatate unele dificultăți și neconformități în procesul de achiziție publică a bunurilor pentru prevenirea și combaterea acestei infecții. Astfel, misiunea de audit a verificat procesele de gestionare a mijloacelor financiare publice utilizate în sistemul achizițiilor publice la toate nivelele, în sumă de 347,3 mil. lei.

Reieșind din evoluția situației pandemice sub presiunea efectelor produse și a constrângerilor financiare, mijloacele financiare în sumă de 147,0 milioane lei nu au fost suficiente pentru a asigura sistemul medical cu echipamente de protecție în cele 3 luni de stare urgență. Astfel, în cadrul procedurilor de achiziții s-au procurat cantități reduse de echipamente, și anume, cu 11,7 mil. de unități mai puțin comparativ cu necesarul estimat de 13,4 mil. bucăți. În consecință, cu derogare de la cadrul legal, s-a dispus dreptul ca instituțiile medicale să desfășoare de sine stătător proceduri de achiziții publice de medicamente, echipamente de protecție și alte produse de uz medical, pentru combaterea pandemiei.

În cadrul procedurilor de achiziție publică a ecranelor de protecție și a respiratoarelor s-a constatat grupul de lucru din cadrul autorității publice contractante nu a negociat oferta operatorului economic, în special – prețul, cerințe prevăzute de Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Această situație a determinat utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare în sumă de 7,7 milioane lei.

Totodată, au fost atestate unele deficiențe în procesul de achiziționare centralizată a echipamentelor de protecție, generate de necesitatea urgentă de contractare a bunurilor, precum și de sistemul complex de colectare a necesităților de la instituțiile medicale. Astfel,

  • contractarea a 90,0 mii de combinezoane și costume de maximă protecție în sumă de 6,4 milioane lei, s-a efectuat în lipsa necesităților înaintate de către instituțiile medicale;
  • modificarea necesităților și majorarea cu 75,0 mii a cantităților de combinezoane și costume de maximă protecție prezentate inițial de către instituțiile medicale, nefiind argumentat și documentat acest aspect;
  • în cadrul procedurii de achiziții a respiratoarelor, mănușilor, ecranelor de protecție se constată că de la solicitarea necesităților și până la atribuirea contractelor de achiziții publice au decurs mai mult de 3 luni de zile.

Drept urmare, nu s-a asigurat realizarea și valorificarea contractului prin solicitarea a 4,5 milioane de mănuși și respiratoare în sumă de 8,4 milioane lei.

procesul de atribuire și de contractare a consumabilelor medicale (17.08.2020) s-a efectuat după 3 luni de la solicitarea și colectarea necesităților de la instituțiile medicale (27.05.2020). De asemenea, s-a constatat nevalorificarea bunurilor în sumă 13 milioane lei, pe motivul încheierii tardive a contractelor, nesolicitării de către instituțiile medicale a bunurilor contractate, precum și pe motiv că operatorii economici la acel moment nu le aveau în stoc.

De asemenea, auditul a stabilit deficiențe la etapa de realizare și livrare a dispozitivelor medicale. Astfel, deși, unitățile de radiografie mobilă au fost solicitate de a fi achiziționate în regim de urgență, operatorii economici au livrat aceste utilaje medicale pentru 14 instituțiile medicale raionale cu întârziere, nefiind calculate și încasate regulamentar penalități (100,0 mii lei).

Constatările misiunii de audit denotă necesitatea intensificării proceselor de control intern, în special aferent achizițiilor publice, la toate etapele și pentru toate entitățile publice implicate în proces, cu elaborarea unui plan de acțiuni sistemic, ceea ce ar diminua riscurile și neconformitățile posibile.

Cu referire la Raportul auditului financiar al Grantului suplimentar la Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova” auditul nu a identificat devieri semnificative de la cerințele stabilite, toate înregistrările în evidența contabilă fiind confirmate de documentele primare, inclusiv de anexele la acestea, care confirmă achiziționarea, livrarea, primirea și repartizarea bunurilor necesare pentru protecția și prevenirea infecției COVID-19.

Curtea de Conturi a constatat că, instituțiile finanțatoare au reflectat corect și fidel în rapoartele privind executarea Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și rapoartele financiare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mijloacele alocate pentru achiziționarea în regim de urgență a testelor pentru depistarea infecției COVID-19 și a echipamentelor de protecție.

Menționăm că, în contextul situației pandemice și a cheltuielilor efectuate în legătură cu evoluția acesteia, între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, parte a Grupului Băncii Mondiale, a fost încheiat un Acord adițional de finanțare pentru Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”, fiind alocată suma de 3,48 milioane dolari SUA.

 

Cristina Pendea

 

Alte știri la rubrica

Sondaj

  • Ce așteptați cel mai mult în 2021?

    View Results

    Loading ... Loading ...