[ X ]
[ X ]
[ X ]
Important9 Aprilie 2021 13:52

Măsurile de suport pentru întreprinderi aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale au fost publicate de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor informează despre măsurile de suport pentru întreprinderi aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova, în cadrul ședinței din 8 aprilie curent, informează TRIBUNA.

Astfel, vor fi extinși termenii de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor și Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021, reglementate prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, având următoarele particularități:

  • Programul de subvenţionare a dobânzilor. Beneficiari ai Programului de subvenţionare a dobânzilor sunt întreprinderile care:

a) au contractat credite în perioada 1 mai 2020–31 mai 2021 inclusiv;

b) au venituri declarate conform dărilor de seamă fiscale, constatate conform datelor contabilităţii financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obținute și declarate pentru perioada fiscală 2019.

  • Achitarea subvenţiei se va efectua pentru dobânzile achitate până la data de 31 mai 2021 inclusiv;
  • Programul de rambursare a TVA. Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:

a) suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, în ultima perioadă fiscală privind TVA;

b) suma achitată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv;

  • Suma cumulativă a subvenţiei pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

O altă susținere ține de scutirea de impozitul pe venit, de contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii şi de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum și permiterea la deducere în scopuri fiscal a cheltuielilor suportate de angajatori aferente procesului de vaccinare a angajaților (normă aplicabilă pînă la 31 mai 2021 inclusiv).

Totodată, va fi prelungit termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în cazul în care conducătorul întreprinderii și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere, se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.

În situația respectivă dispoziția prevede că termenul modificat se va solicita în baza unei cereri  depuse de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat și nu va depăși:

– data de 25 aprilie – pentru perioadele a cărui termenul de declarare și/sau achitare a survenit până la data emiterii prezentei dispoziții;

– data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare și prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare (norma este aplicabilă perioadelor fiscale a căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale și achitare a obligației fiscale survine în perioada 1 ianuarie-31 mai 2021).

 

Mihaela Conovali

Sondaj

  • Care eveniment credeți că va marca anul 2023?

    View Results

    Loading ... Loading ...