[ X ]
[ X ]
Important7 Aprilie 2021 14:22

Serviciul Vamal a participat la cea de-a 33-a reuniune a statelor membre GUAM

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a participat la cea de-a 33-a reuniune a Comitetului de conducere a Proiectului de facilitare a comerțului și transportului în cadrul Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM, transmite TRIBUNA.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a reunit reprezentanți ai autorităților vamale din cele patru state-membre GUAM: Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina.

Prezent la întrunire, Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Viorel Mihaila, a apreciat unificarea eforturilor celor patru administrații vamale în scopul facilitării tranzitului de mărfuri în condițiile crizei globale generate de pandemia de COVID-19, remarcând eficiența cooperării vamale pe subiectele de interes comun, în baza celor agreate la reuniunile precedente.

În special, a fost menționată activitatea Grupului de lucru privind operatorii economici autorizați (AEO) și a Grupului de lucru privind tehnologiile blockchain la verificarea certificatelor de origine a mărfurilor, sub auspiciile Secretariatului GUAM. Aceste grupuri de lucru au fost create în temeiul protocoalelor de colaborare, semnate la sfârșitul anului 2019, având drept scop simplificarea procedurilor vamale și reducerea timpului de vămuire pentru mărfurile și mijloacele de transport provenite din statele membre GUAM.

În cadrul reuniunii, Serviciul Vamal a prezentat principalele progrese în promovarea Programului AEO, beneficiari ai căruia sunt, în prezent, 116 companii, fiind evocată importanța continuării acțiunilor comune în vederea recunoașterii mutuale a AEO în cadrul GUAM. Republica Moldova este la un pas de recunoaștere mutuală a AEO cu statele Părți la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA).

Recunoașterea reciprocă reprezintă un element cheie ce sporește siguranța de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și facilitează schimburile comerciale, precum și multiplică beneficiile agenților economici.

Părțile au discutat și perspectivele de dezvoltare a unui sistem de verificare a certificatelor de origine a mărfurilor, prin implementarea unui software bazat pe tehnologia blockchain, precum și proiectul conceptului elaborat de Secretariatul GUAM privind îmbunătățirea tranzitului mărfurilor cu utilizarea tehnologiilor digitale.

Totodată, reprezentanții Serviciului Vamal au exprimat mulțumiri Secretariatului GUAM și Guvernului Japoniei pentru organizarea și desfășurarea cu succes a seminarului GUAM-Japonia pe probleme vamale, care a avut loc în perioada 15-19 martie, în format de videoconferință.

Importanța dezvoltării continue a mecanismelor de cooperare bilaterală și multilaterală a fost evocată de toți participanții la reuniune, care a fost încheiată prin trasarea acțiunilor în realizarea obiectivelor Proiectului pentru perioada imediat următoare.

NOTĂ: Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM este o structură de cooperare regională, creată în anul 1997, din care fac parte Republica Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

 

Cristina Pendea

Alte știri la rubrica

Sondaj

  • Ce așteptați cel mai mult în 2021?

    View Results

    Loading ... Loading ...