[ X ]
Important1 Noiembrie 2019 15:45

Programul de dezvoltare pentru furnizorii locali (PDFL) din sectorul automotiv

Integrarea companiilor locale în lanțurile valorice mondiale și regionale este esențială pentru creșterea conținutului tehnologic și a sofisticării producției și exporturilor țării și are potențialul de a conecta economia Republicii Moldova la rețele dinamice regionale și mondiale de producție, cu efect de sporire a productivității la scară largă, prin transferul de tehnologii și cunoștințe, scrie Logos Press. 

Marin Ciobanu, administrator ZEL Bălți, președinte APIP

La rândul său, nivelul scăzut de internaționalizare și integrare a companiilor moldovenești în lanțurile valorice regionale/globale pare să fie o consecință a prestației modeste a țării în atragerea de investiții străine directe (ISD), precum și a sprijinului limitat pentru IMM în acest scop. Puține dintre companiile străine mari care operează în industria Republicii Moldova mențin legături cu economia națională – elemente esențiale pentru ca rezultatele din productivitate să se materializeze. Efectele de propagare ale ISD pentru companiile locale sunt modeste și este puțin probabil să contribuie la modernizarea tehnologică și sofisticarea economiei moldovenești, dacă nu vor fi stimulate prin programe țintite de sprijin pentru IMM-urile locale. Deoarece cele mai mari companii străine care au investit în Modova fac parte din lanțurile de  aprovizionare globale și importă cea mai mare parte a input-urilor, acestea au legături limitate cu economia locală. În ceste condiții, companiile autohtone le oferă, în mare parte,  doar servicii indirecte, precum cele de transport și alimentație publică, ceea ce face  puțin probabil ca efectele de propagare de la ISD să adauge mult în ceea ce privește diversificarea și sofisticarea producției locale.

Potrivit unui studiu realizat în 2016, în medie, input-urile locale reprezintă doar 18% din totalul achizițiilor efectuate de companiile străine în Moldova, în timp ce importurile – restul de 82%. În același timp, acest nivel al aprovizionării locale este susținut, în principal, de cîteva sectoare: prelucrarea produselor agroalimentare, construcțiile și prelucrarea metalelor. Ponderea input-urilor locale în sectorul automotiv este mai mică de 1%, în sectoarele componentelor electronice, textilelor și confecțiilor – sub 5%. Principalele bariere la nivel micro care împiedică companiile străine să realizeze mai multe achiziții de la companiile locale sunt gradul scăzut de pregătire tehnologică a celor din urmă, calitatea scăzută a produselor furnizate de acestea și capacitățile lor insuficiente de management. La nivel macro, principalele impedimente sunt sistemul fiscal complex și împovărător, accesul dificil la finanțare, costurile înalte de reglementare și instabilitatea politicilor.

Alte bariere semnificative în creșterea numărului de achiziții locale sunt inflexibilitatea furnizorilor locali în ceea ce privește condițiile de plată, lipsa de input-uri pe piața locală și incapacitatea companiilor locale de a furniza volume mari de produse. Lipsa unei baze de date relevante cu furnizori locali, lipsa standardelor de calitate, calitatea inegală/inacceptabilă a produselor, lipsa forței de muncă calificate și a tehnologiilor/cunoștințelor tehnologice se numără printre alte obstacolele importante în creșterea ponderii input-urilor locale pentru investitorii străini.

O soluție potențială pentru ridicarea gradului de internaționalizare și integrare al companiilor locale în lanțurile valorice internaționale ar fi implementarea programelor de suport pentru furnizorii loali din diferite sectoare și sprijinirea creării de clustere regionale/sectoriale. Un astfel de Program a fost lansat recent pe platforma clusterului Moldova Automotive Cluster, care reunește peste 30 de companii din sectorul automotiv și industriile conexe, printre care cele mai mari companii multinaționale (CMN) și locale din sector (Draexlmaier Automotive, Gebauer&Griller, SEBN, Lear Corporation, Introscop, La Triveneta Cavi, Coroplast, Fritzmeier, etc.). Majoritatea acestor companii sunt și rezidenți ai Zonei Economice Libere ”Bălți”, care a inițiat acest Program și îl promovează activ pe platforma Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP) și Moldova Automotive Cluster.

Recent, primii 3 furnizori locali-participanți la Program au avut întrevederi cu Draexlmaier Automotive, una dintre cele mai mari CMN din sectorul automotiv, în vederea discutării posibilităților de furnizare a input-urilor directe și indirecte de pe piața locală către această CMN.

Primul dintre acești furnizori – Metchimgrup SRL – livra produsele sale, până în prezent,  preponderent pe piețele CSI. Însă din cauza instabilității accentuate a acestor piețe, capacutățile de producție ale companiei au fost reduse cu 30%. Acum compania încearcă să se conecteze la clienții locali din rândul CMN-urilor, care le-ar oferi o stabilitate mai mare în privința vânzărilor și volume potențiale mari de achiziții. În urma vizitei la Draexlmaier și a discuțiilor avute cu reprezentanții acesteia, Metchimgrup s-a arătat dispusă să furnizeze gigantului multinațional zeci de produse din plastic, care se utilizează în producerea de componente pentru industria automobilistică.

Un alt furnizor local – compania Gecri SRL – specializată în producerea de matrițe și ștanțe, ar putea deveni un furnizor de astfel de produse indirecte pentru CMN din sectorul automotiv, dar și pentru furnizorii locali care să furnizeze componente directe către aceste CMN.

La fel ca și compania Luprom SRL, un producător de  contragreutăți pentru macarale și produse din metal. Aceste 3 companii locale (Metchimgrup, Gecri și Luprom) sunt doar primii 3 furnizori locali care au demarat activitățile în cadrul Programului. Alte companii, așa ca compania cu capital străin ConTeyor MLD SRL cu cca. 130 de angajați, se află în discuții avansate cu Draexlmaier, referitor la încheierea unor contracte de furnizare. Acest lucru i-ar permite să majoreze numărul locurilor de muncă până la 250. Planul de acțiuni al Programului prevede selectarea a cca. 50 de companii locale cu potențial mai mare și interes de a deveni furnizori pentru CMN din industria automotivă, pentru participarea în Program, din rândul celor cca. 300 de furnizori locali potențiali identificați până în prezent.

La rândul lor, primele 2 CMN care au aderat la Program sunt Draexlmaier Automotive SRL și Fritzmeier Cahul SRL. Alte CMN care ar purtea adera sunt SEBN, Gebauer&Griller, Fujikura Automotive, Introscop, ș.a.

Draexlmaier Automitive SRL face parte din Draexlmaier Group, cu pes 60 de uzine în 20 de țări ale lumii. Anual, acest grup face achiziții de cca. 3 miiarde de Euro de la peste 900 de furnizori de componente directe și 7000 furnizori de produse indirecte, nu doar în producerea de cablaje, ci și în producerea de interioare și electronice penru autovehicule, ceea ce deschide oportunități majore potențialilor furnizori.

Fritzmeier Cahul SRL, este parte a grupului german Fritzmier Group, cu 15 locații în 8 țări și peste 2300 de angajați, specializat în producerea de cabine, module din plastic, construcții din metal, tehnologii de mediu. Circa 70% din achizițiile planificate pentru fabrica ce urmează a fi lansată la Cahul, compania Fritzmeier  intenționează să le realizeze din outsoursing, ceea ce iarăși, deschide perspective favorabile de conectare la lanțurile de aprovizionare ale acesteia, pentru companiile locale.

Tot în contextul implementării PDFL, au avut loc discuții la Leipzig, Germania, cu reprezentanții TÜV Thüringen, o companie internațională și una dintre cele mai cunoscute din lume în domeniul certificării, ce oferă servicii în toate domeniile legate de siguranță și calitate. Aceste discuții au fot urmate  de o vizită a conducerii TÜV Thüringen în Moldova, pentru a se documenta pe viu referitor la situația din sectorul automotiv și economia Republicii Moldova. În rezultatul vizitei, compania va lua și o decizie referitoare la  deschiderea unei reprezentanțe la Chișinău pentru prestarea serviciilor de certificare și testare.

Obiectivul general al Programului

Obiectivul general al Programului de dezvoltare pentru furnizorii locali (PDFL) din sectorul automotiv îl constituie îmbunătățirea competitivității furnizorilor din Republica Moldova până la nivelul necesar pentru a pătrunde în lanțurile valorice internaționale, prin promovarea legăturilor dintre companiile multinaționale (CMN) investitoare în sectorul automotiv din Moldova și cele locale.

Pentru majoritatea țărilor, argumentul principal pentru implicarea în programele de dezvoltare a furnizorilor locali este multiplicatorul economic, ceea ce înseamnă că veniturile obținute din activitățile subcontractanților care furnizează input-uri investitorilor străini pot avea un impact mai mare asupra economiei locale decât activitatea propriu-zisă a investitorului străin. Utilizarea furnizorilor/contractanților locali sporește numărul locurilor de muncă, abilitățile locale, duce la transferul de tehnologie și asigură un capital mai bun pentru furnizorii locali. Cel mai de succes program de dezvoltare a furnizorilor locali până în prezent a fost cel dezvoltat în Irlanda, unde o adevărată  revoluție economică a fost realizată în ceva mai mult de un deceniu, între 1985 și 1996. Acesta s-a axat pe dezvoltarea furnizorilor în mai multe sectoare: materiale plastice, metale, instrumentar, componente presate, placaje, cablaje, instrumente de testare electronică și servicii de inginerie mecanică. Toate acestea reprezentau sectoare noi pentru industria din Irlanda. Cota locală a achizițiilor companiilor multinaționale a crescut de la 5% la 22% din totalul achizițiilor CMN. Numărul de companii locale participante a crescut de la 30 în schema – pilot până la 300. Multe țări din Europa Centrală și de Est au urmat această experiență în câteva variante diferite. Modelul ceh ilustrat în figura de mai jos este tipic pentru această abordare, și reprezintă un model de referință pentru țările ce implementează astfe de programe.

Figură: Schema generală a Programului de Dezvoltare pentru Furnizorii din Republica Cehă

Sursa: Experiența Internațională în Dezvoltarea Furnizorilor, Banca Mondială, 2008

Diversele părți interesate din cadrul programului au motive diferite pentru sprijinirea programului de dezvoltare a furnizorilor locali , inclusiv:

 • Pentru CMN-uri – achizițiile locale înseamnă lanțuri de aprovizionare mai scurte, reducerea costurilor, potențial pentru parteneriate de dezvoltare a produselor și furnizori mai flexibili;
 • Pentru IMM-urile locale – îmbunătățirea organizațională și tehnologică asigură un acces mai bun la clienți, la informații despre piețe, la transferul de tehnologie și cunoștințe, la finanțări mai bune pentru extindere și la perspectiva de a deveni IMM-uri internaționale;
 • Pentru Guvern – programul aduce competență mai înaltă la nivel de agenții guvernamentale, un impact economic sporit asupra investițiilor interne, crearea locurilor de muncă, venituri din impozite.

Obiectivele specifice ale Programului

 • Creșterea standardelor furnizorilor locali – creșterea standardelor furnizorilor locali până la un nivel care i-ar face atractivi în calitate de furnizori pentru CMN investitoare în R. Moldova;
 • Promovarea parteneriatelor dintre IMM-urile locale și CMN-uri – asistarea CMN-urilor în căutarea noilor parteneri în rândul furnizorilor moldoveni;
 • Furnizarea de informații despre furnizori – colectarea și difuzarea informațiilor despre furnizorii din industriile locale.

Grupul țintă

La programul de suport pentru furnizorii locali pot participa:

 • Companii locale, potențiali furnizori de componente diecte și indirecte, precum și de servicii pentru companiile multinaționale investitoare în sectorul automotiv din Republica Moldova.
 • Companii cu capital străin, care au investit în Republica Moldova și intenționează să furnizeze mărfuri și servicii către companiile multinaționale investitoare în sectorul automotiv din Republica Moldova.

Durata Programului

24 de luni

Etapele și activitățile Programului

Etapa 1: Selectarea participanților din cadrul Programului și prestarea asistenței tehnice generale (faza 1 a PDFL)

 • Identificarea CMN-urilor din sectorul automotiv care vor fi implicate în Programul de dezvoltare pentru furnizorii locali (PDFL) în baza interesului și angajamentului acestora;
 • Revizuirea un grup de aproximativ 200-300 de companii locale în baza potențialului lor de a deveni furnizori pentru CMN-urile investitoare în sectorul automotiv din Moldova;
 • Selectarea, în baza unor criterii stabilite și a interesului față de Program, a unui grup de aproximativ 50 de furnizori locali, cărora să li see ofere asistență tehnică și sprijin în formare în domenii precum managementul tehnologiei, controlul calității, managementul organizațional, etc. ;
 • Evaluarea companiilor participante la Program, în baza unui audit conform metodologiei EFQM. Pe lângă axarea pe domeniile de performanță de cea mai mare importanță pentru îndeplinirea cerințelor CMN-urilor, scopul evaluării de afaceri va fi obținerea participării/implicării din partea conducerii companiilor și convingerea acestora cu privire la valoarea procesului, ceea ce ar însemna un angajament major al conducerii;
 • Elaborarea unor planuri de acțiuni corporative pe termen scurt (de la șase până la opt luni) în baza rezultatelor auditurilor. Acestea vor include lucrul cu conducerea companiilor pentru a le compara cu standardele existente ale CMN-urilor și cerințele de concurență și pentru a revizui calea de urmat pentru afacerea lor;
 • Desfășurarea unei serii de ateliere generale de lucru pentru companiile selectate, concentrate pe domeniile-cheie de îmbunătățire care au fost identificate în prima rundă ale evaluării afaceri, pentru a ajuta companiile să implementeze planurile lor de acțiuni pe termen scurt.

Etapa 2: Asigurarea asistenței tehnice și sprijinului în pregătirea companiilor selectate pentru a face față criteriilor solicitate pentru viitorii clienți (faza a 2-a de suport intensiv a PDFL)

2.1. Evaluarea planurilor de acțiuni corporative implementate în faza 1 pentru a determina în ce măsură au fost îndeplinite și selectarea, în baza rezultatelor evaluării, a celor mai bune companii pentru a intra în faza intensivă de suport (aproximativ 20-25 de companii);

2.2. Scopul fazei de sprijin intensiv este de a oferi companiilor informațiile și abilitățile necesare pentru a satisface cerințele CMN-urilor și a stabili mai multe contracte și cu valoare adăugată mai mare. Acest lucru se va realiza prin acordarea unei asistențe personalizate și orientate individual 1: 1, prin desemnarea unei echipe individuale de mentori/consultanți pentru fiecare companie, alcătuită dintr-un consultant principal – expert din UE și un consultant independent local (asigurând astfel transferul de competențe și experiență pentru viitoarele programe , precum și oferirea avantajelor cunoștințelor și limbii locale);

2.3. Conectarea companiilor din fază intensivă a Programului la potențialii clienți, parteneri și surse de suport tehnic și financiar.

Etapa 3: Asigurarea vizibilității și sustenabilității Programului 

3.1. Implementarea campaniilor de publicitate, cum ar fi, de exemplu, Premiul Furnizorul Anului, pentru a informa comunitatea de afaceri despre existența Programului și de a contribui la creșterea numărului de solicitanți și, prin urmare, la calitatea companiilor selectate;

3.2. Îmbunătățirea interacțiunilor cu CMN-urile, drept parte a seriei de ateliere de lucru sau evenimente de tip “Cunoaște-ți cumpărătorul”. Învățarea despre așteptările CMN-urilor față de furnizorii lor direct de la un potențial client este, în același timp, un instrument pedagogic foarte puternic.

Rezultatele scontate

Principalele rezultate așteptate de pe urma implementării Programului sunt după cum urmează:

 • Fiabilitate și calitate îmbunătățită a furnizorilor locali – cunoștințe și know-how mai puternice în domeniul managementului/tehnologiei (planificarea afacerii, finanțe, contabilitate, marketing, managementul resurselor umane, managementul și organizarea, proiectarea, tehnologia și procesele de producție), performanță de afaceri în ceea ce privește capacitatea companiilor locle de a încheia contracte cu filialele locale ale CMN și a altor investitori străini în Moldova;
 • Relații de afaceri mai diversificate și mai durabile cu companiile străine/CMN-urile, susținute de o limbă și cultură de afaceri mai compatibile, precum și de o pregătire și standarde tehnologice mai înalte în rândul IMM-urilor din Moldova-potențiali furnizori;
 • Standarde generale de lucru mai înalte pentru furnizorii locali și cel puțin 20-25 de companii implicate în relații comerciale și de colaborare cu filialele CMN-urilor investitoare în sectorul automoriv din Republica Moldova;
 • Contracte suplimentare pentru IMM-urile locale cu companiile străine/CMN-le investotoare în Moldova, ca rezultat direct al Programului, care vor genera investiții de cel puțin 5 milioane Euro și circa 2000 locuri noi de muncă pe an;
 • Procesul de evaluare al companiilor utilizat în cadrul Programului, fiind un instrument important de evaluare, va oferi un mod de diagnosticare util pe care companiile îl vor utiliza în continuare în domeniile ce necesită îmbunătățire;
 • Companiile mai puțin avansate vor înțelege ajustările pe care trebuie să le facă pentru a deveni mai competitive, sau pentru a deveni furnizori ai CMN-urilor.

www.logos.press.md

Sondaj

 • Ce evenimente ar putea marca anul politic 2020?

  View Results

  Loading ... Loading ...