[ X ]
[ X ]
[ X ]
Știri15 Octombrie 2019 13:50

Republica Moldova a urcat două poziții în Clasamentul Global al Competitivității

Republica Moldova s-a poziționat pe locul 86 în Clasamentul Global al Competitivității, urcând doar 2 poziții față de anul 2018. Așa arată ultimele date prezentate de Forumul Economic Mondial (FEM), în cadrul Raportului anual privind Indexul Competitivității Globale, prezentat miercuri 9 octombrie, curent.

Acest Raport evaluează capacitatea țărilor de a oferi cetățenilor lor un nivel ridicat de prosperitate în dependență de modul în care sunt folosite resursele disponibile. Din 2015, FEM utilizează metodologia modernă a Indicelui de competitivitate globală (GCI), care măsoară setul de instituții, politici și factori ce stabilesc nivelurile durabile curente și pe termen mediu ale prosperității economice.

Cei mai slabi indicatori, pentru Republica Moldova rămân a fi în continuare –  sistemul financiar și mărimea pieței interne, unde am fost clasați pe locurile 128 și 126 din cele 141 de țări reprezentate în clasament.

În vederea dezvoltării unui mediu concurențial loial, a sporirii competitivității Republicii Moldova, a creșterii bunăstării consumatorilor și a implementării angajamentelor prevăzute în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în materie de concurență și ajutor de stat, a fost aprobat, prin Legea Nr. 169/20.07.2017, Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020.

Din punct de vedere economic, elaborarea și implementarea acestui document decurg din necesitatea deschiderii sectoarelor economice către concurență, a sporirii nivelului de transparență și de accesibilitate a piețelor, a utilizării eficiente a resurselor publice pentru creșterea bunăstării consumatorilor.

Realizarea prevederilor Programului menționat ține de autorităţile publice centrale de specialitate, autoritățile administrației publice locale, autoritățile cu funcții de reglementare și control, în limitele competenţelor atribuite. Consiliul Concurenței este responsabil de monitorizarea realizării Programului menționat și prezintă Parlamentului, anual, raportul privind implementarea acestuia.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Ce partid ar fi avantajat de eventuale alegeri parlamentare anticipate?

    View Results

    Loading ... Loading ...