[ X ]
[ X ]
Breaking news14 August 2019 10:00

Unui actual deputat i-ar putea fi retras mandatul, după decizia instanței.  Iată care e situația!

Faptele elucidate în presă, potrivit cărora un primar a încheiat în anii 2017 și 2018 contracte cu firmele soției s-au adeverit, urmare a verificărilor Autorității Naționale de Integritate (ANI).

După cum informează TRIBUNA, potrivit unui comunicat de presă, Inspectoratul de Integritate al ANI a constatat că ex-primarul, care actualmente este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese semnând, în calitate de ales local, 5 contracte cu 2 firme conduse de soție.

„Adițional, acesta a mai semnat și alte acte în conflict de interese, precum procesele-verbale ale ședințelor grupului de lucru pentru achiziții sau cu privire la evaluarea ofertelor. Prin urmare, subiectul controlului nu a respectat prevederile Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și anume: Nu a informat organul ierarhic superior (ANI)  imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care s-a aflat de fiecare dată când a fost în situația de a lua o decizie în raport cu soția – în calitate de parte contractantă și participant la licitație;  Nu s-a abținut de la semnarea actelor juridice/administrative și nu a soluționat aceste conflicte de interese, rezultate din relația cu soția”, se spune în comunicat.

Potrivit ANI, în cadrul controlului, funcționarul a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și despre drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare.

„Exprimându-și punctul de vedere, acesta a menționat că, în calitate de președinte al grupului de lucru, s-a abținut de la vot pentru a nu genera conflicte de interese. După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în acest caz, care este pasibil de contestare în instanța de contencios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita decăderea ex-primarului din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani”, se mai spune în comunicat.

Precizăm că, potrivit Legii despre statutul deputatului în Parlament: „(61) Ridicarea mandatului de deputat are loc în caz de: a) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese; b) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;  c) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărâre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.

Andriana Cheptine

Sondaj

  • Ce evenimente ar putea marca anul politic 2020?

    View Results

    Loading ... Loading ...