[ X ]
[ X ]
[ X ]
Exclusiv18 Februarie 2019 07:00

Serghei Popovici: 2018 a fost un an al schimbărilor și al progreselor

Interviu cu Serghei Popovici, Directorul Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică – Almanah Politic 2018 

Anul 2018 a fost important pentru dvs. – aţi trecut printr-o amplă reformă, în rezultatul căreia a apărut STISC. Cum apreciaţi această reformă?

Într-adevăr, anul 2018 a fost un an al schimbărilor şi al progreselor. Un an în care am parcurs o cale plină de transformări radicale, menită să aducă noi performanţe şi realizări în sfera informaţională din domeniul public. Datorită succesului pe care l-a avut Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” şi încrederii Guvernului în capacităţile noastre, în procesul de reformă a fost luată decizia de a reorganiza CTS-ul în Instituţia Publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”.

Totodată, în acest an şi STISC a suportat o reorganizare. A absorbit Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol”, preluând toate drepturile şi obligaţiile acesteia. În urma acestor reforme, am reuşit să obţinem realizări frumoase pe care dorim să le dezvoltăm treptat în următorii ani.

După fiecare reformă, vine o perioadă de adaptare la noile condiţii. Cum a fost această perioadă pentru dvs.?

Perioada de adaptare a fost destul de ponderată. Întâi de toate ne-am luat angajamentul să creăm premisele necesare pentru abordarea complexă a reformei şi să asigurăm desfăşurarea proceselor de transfer, iar mai apoi să întreprindem toate măsurile necesare în vederea organizării activităţii Serviciului. Am depus tot efortul ca modificările necesare în vederea asigurării procesului de reorganizare să fie cât mai transparente, eficientt şi desfăşurate în conformitate cu normele în vigoare.

Care sunt atribuţiile de bază ale STISC-ului?

Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică este prestatorul principal de servicii tehnologice informaţionale pentru instituţiile guvernamentale din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că STISC coordonează şi organizează activităţile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competenţă stabilite, asigură administrarea, menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informaţiei, Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, ca parte a reţelei de comunicaţii speciale şi a sistemelor informaţionale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum şi implementarea politicii statului în domeniul securităţii cibernetice.

Cu care instituţii ale statului colaboraţi cel mai mult?

Instituţia noastră, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, asigură funcţionarea, securitatea şi administrarea infrastructurii de tehnologie a informaţiei şi a Sistemului de telecomunicaţii pentru autorităţile administraţiei publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care sunt asigurate cu sisteme guvernamentale de telecomunicaţii, precum şi organizaţiile de stat implicate în crearea acestor sisteme. Ceea ce înseamnă că toate entităţile publice beneficiază de suportul Serviciului Tehnologiei Informaţiei şi Securitate Cibernetică.

Ştim că sunteţi destul de activi din punctul de vedere al colaborării externe. Cum a fost anul 2018 pe această dimensiune?

Cooperarea şi interacţiunea la nivel internaţional a Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică a fost destul de activă în acest an. Am participat la cea de-a 30-a Conferinţă Anuală a Forumului de Reacţie la Incidente şi Echipele de Securitate (FIRST) şi la cea de-a 13-a Conferinţă NatCSIRT 2018, organizată de Institutul de Inginerie Software (SEI), Universitatea Carnegie Mellon. Ambele conferinţe reprezintă platforme eficiente de dialog, datorită obiectivelor, ideilor şi informaţiilor, în vederea îmbunătăţirii securităţii informatice la nivel mondial. Evenimentele au fost concepute pentru a crea o conexiune globală, oferind o mulţime de oportunităţi pentru ca oamenii să comunice între ei şi să se conecteze în cadrul tuturor sesiunilor şi atelierelor organizate.

Pe parcursul perioadei iulie-septembrie 2018, Centrul de Răspuns la Incidente Cibernetice din cadrul Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică a iniţiat un dialog activ, axat pe cooperare, cu echipele naţionale de răspuns la incidente cibernetice din ţări precum Japonia, India, Ucraina şi Israel. În acest sens, cu fiecare din instituţii, a fost iniţiată procedura de semnare a unui memorandum.

De asemenea, au fost încheiate acorduri de cooperare cu alte echipe naţionale de răspuns la incidentele legate de securitatea cibernetică (CERT), precum şi US – CERT, europene şi nord-atlantice (NATO NCERT).

Cum a fost situaţia privind securitatea cibernetică în 2018 şi care sunt cele mai mari provocări la acest capitol?

Securitatea cibernetică este un domeniu dinamic pe care dacă nu-l stăpâneşti şi nu deţii controlul asupra lui, poate să creeze riscuri enorme. Este o provocare ce trebuie abordată prin cooperare între diverşi actori. Din fericire, noi am ştiut să facem faţă acestei provocări continue, reuşind ca în 2018 să aducem în Republica Moldova experţi internaţionali din sfera securităţii cibernetice, care au abordat subiecte de amploare din domeniul dat.

Dat fiind faptul că în prezent, la nivel global, se înregistrează tot mai multe riscuri de atacuri cibernetice, principalele provocări pentru Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică sunt identificarea, izolarea şi diminuarea rapidă a efectelor atacurilor propriu-zise. Pe măsură ce reţelele informatice destinate să faciliteze schimbul de date şi informaţii în diverse domenii, se fac tot mai resimţite, securitatea datelor constituie un element prioritar pentru noi.

O altă provocare este asigurarea cu specialişti, or securitatea cibernetică este un domeniu vast ce necesită ingineri şi echipe de securitate IT bine instruite. În acest scop am organizat conferinţa Moldova CyberWeek 2018, care a adunat specialişti şi traineri în domeniul IT, instruind şi motivând participanţii să se dezvolte pe acest segment.

Pe viitor ne propunem să dezvoltăm cultura securităţii cibernetice în rândul cetăţenilor, deoarece neglijenţa factorului uman în mediul online, este extrem de gravă. De aceea, este important să creştem nivelul de conştientizare a societăţii în acest sens, pentru a putea preveni potenţialele atacuri cibernetice.

Cum credeţi că va fi anul 2019 pentru domeniul pe care îl gestionaţi?

Cu siguranţă anul 2019 va fi un an prosper din punctul de vedere al progreselor şi al realizărilor, deoarece pentru următorii ani avem prevăzute un şir de obiective strategice de dezvoltare în vederea asigurării administrării, menţinerii şi dezvoltării infrastructurii de tehnologie a informaţiei. Ne propunem să identificăm şi să venim cu soluţii privind optimizarea şi eficientizarea centrelor de date, sistemelor şi resurselor informaţionale de stat în scopul utilizării eficiente şi eficace a resurselor financiare publice alocate în acest sector.

Pentru anul care vine ne propunem să promovăm principiile unei instituţii deschise şi eficace şi mizăm pe o bună conlucrare cu autorităţile şi organizaţiile statului întru realizarea cu succes a obiectivelor propuse.

Almanah Politic 2018

Comentarii

Top știri

Sondaj

  • Ce partid ar fi avantajat de eventuale alegeri parlamentare anticipate?

    View Results

    Loading ... Loading ...