[ X ]
Important15 Septembrie 2018 10:00

(INTERVIU) Corneliu Popovici: Există riscul ca în viitorul apropiat să rămânem fără profesori

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, consilierul Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării, Corneliu Popovici, a vorbit despre acțiunile desfășurate în cadrul Anului Ștefan celMare și Sfânt, impactul acestora în societate, dar și despre relațiile în care se află cu șeful statului.

T.: Anul 2018 este declarat Anul Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu ce Program de activități este marcat acest an și care din acestea au fost desfășurate?

C.P.: În iulie 2017, prin decretul Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, anul 2018 a fost declarat Anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Această decizie a fost luată ca urmare a consultărilor avute cu reprezentanți ai mediului academic, dar și cu societatea civilă. Scopul este de a consolida societatea noastră, făcând referință la Ștefan cel Mare și Sfânt, care este un simbol al statalității moldovenești, un simbol al unității poporului Moldovei, al independenței, al consolidării societății și  statului nostru.

Prin decizia Președintelui, a  fost creată o Comisie de stat din care urma să facă parte reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului, ai mediului academic și științific. Au avut loc câteva ședințe la care am elaborat un Plan de activități pentru anul 2018. Spre marele nostru regret, la niciuna din aceste ședințe nu s-au prezentat nici reprezentanții Guvernului și nici ai majorității parlamentare. Apare întrebarea: Aceste persoane sunt împotriva consolidării societății moldovenești în jurul acestui simbol național al nostru – Ștefan cel Mare și Sfânt sau ei nu cunosc istoria?! Ei au ignorat invitaţia să participe și, respectiv, este practic un blocaj total din partea Guvernului în ceea ce privește realizarea planului de acțiuni. Totuşi acțiunile care au fost incluse în Plan sunt realizate atât la nivel central (Chișinău), cât și la nivel raional: școli, biblioteci, primării, dar și în unele ambasade. Aceste acțiuni se organizeazăîn mare măsură datorită sprijinului venit din partea oamenilor de bună credință, în baza voluntariatului pe care-l manifestă persoanele ce țin la istoria noastră, la tradiții și la memoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

Pe parcursul anului 2018, au fost realizate mai multe activități și anume: a fost turnat un film în trei episoade consacrat istoriei Moldovei, au fost editate mai multe materiale, au fost desfășurate un șir de conferințe științifico-practice atât la nivel de instituții superioare, cât și la nivel de școli. Tot în acest an au fost bătute și monede de 1, 2, 5 și 10 lei cu simbolistica dinastiei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Clar lucru, aceasta nu este nemijlocit legat de planul nostru, dar este o coincidență fericită că au apărut tot în 2018. Pe aceste monede sunt simbolurile Moldovei istorice și simbolurile de pe blazonul dinastic al lui Ștefan cel Mare. De asemenea, în perioada respectivă, Președinția, Consiliul Societății Civile de pe lângă Președintele Republicii Moldova au formulat un șir de inițiative legislative. Printre ele este declararea datei de 2 februarie – Ziua statalității Moldovei, dar și oficializarea Drapelului istoric al Moldovei. Este drapelul sub flamura căruia Ștefan cel Mare și Sfânt își apăra țara. Cu părere de rău, aceste inițiative legislative, dar și altele iarăși nu au fost susținute de majoritatea parlamentară. Explicația nu este clară – ori ei nu cunosc istoria, ori nu respectă simbolurile noastre istorice. Au fost desfășurate și un șir de concursuri pentru copii (artă), iar acum este în derulare un concurs de folclor.

Vreau să menționez că, pe parcurs, au apărut și unele inițiative venite din partea anumitor cetățenii ai țării noastre, care au dorit, prin activitatea și acțiunile lor, să contribuie la amplificarea acțiunilor preconizate pentru acest an. Drept exemplu, este lucrarea unui tânăr care a scris o operă istorico-artistică și care a fost publicată la începutul anului 2018.

T.: Suntem în toamnă, când obișnuim să facem unele totaluri. În opinia Dvs., cum a decurs Anul lui Ștefan cel Mare? Ați reușit să realizați toate manifestările planificate?

C.P.: Sunt acțiuni care țin de totalizare, în special a concursurilor anunțate – cu caracter artistic, folclorice, concursuri ce vizează reconstruirea monumentelor lui Ștefan cel Mare, care sunt în localitățile noastre.

Cu părere de rău, unele acțiuni planificate (şi noi credem că ar fi fost binevenite și ar fi avut o rezonanță anume în societate) nu au fost realizate, în special din cauza indiferenței manifestate de guvernanți. Aici mă refer la faptul că am vrut să montăm opera lui Ștefan cel Mare, am încercat să readucem pe scenele teatrelor piesa lui Andrei Strâmbeanu – „Oltea”. Am preconizat și alte activități, în special ce țin de colaborarea cu ambasadele noastre, însă, din cauza obstacolelor, nu au fost realizate. Totuși noi credem că anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt va continua ținând cont de faptul că este un simbol al Moldovei, respectiv el ar trebui să fie practic în fiecare an.

T.: Acțiunile pe care le-ați desfășurat au avut vreun impact în societate, scopul a fost atins?

C.P.: Impactul acestor activități în momentul de față este unul benefic. În primul rând, prin acțiunile noastre, am atras atenția, în special, tinerei generații, asupra personalităților marcante din istora noastră. Pe timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Țara Moldovei a prosperat ca stat independent și integru. Acesta este impactul pe care-l putem constata la etapa actuală – a fost sensibilizată opinia publică.

T.: Sunteți consilierul șefului statului în domeniul educației, culturii și cercetării. Ați putea să ne spuneți care ar fi reperele în activitatea Dvs.?

C.P.: Mă ocup cu mai multe activități. Seria acestora este foarte voluminoasă şi ţine de: educație, știință, sport, tineret, dar și altele care intră în sfera de preocupări ale şefului statului. Respectiv, e vorba de domenii în care Președintele țării are nevoie de opinia mea.

Cât privește acțiunile pe care le-am desfășurat pe parcursul anilor 2017-2018, aș vrea să le menționez pe cele îndreptate spre a stopa procesul de închidere a școlilor. Ca urmare a insistenței Președinției și ca urmare a apelurilor numeroase pe care noi le-am făcut timp de aproape un an de zile, procesul de închidere a școlilor a fost oprit. Cu părere de rău, dacă cei de la guvernare ar fi ascultat sugestiile noastre din start, nu se închideau sute de școli, însă ei au conștientizat acest lucru mult mai târziu.

De asemenea, noi am insistat ca profesorii să facă cursurile de formare continuă din contul bugetului statului. Pentru că, având un salariu mizer, profesorii erau obligați, până pe 1 ianuarie 2018, să-și achite din propriul buzunar cursurile de perfecționare, ceea ce este inadmisibil. Ca urmare a insistențelor noastre, guvernații au găsit totuși cele 17 milioane de lei care le-au permis să finanțeze aceste cursuri.

În domeniul științei, noi am fost categoric împotriva modificărilor care s-au propus în Codul Științei și Inovării, inițiativă venită din parte majorității parlamentare, care practic a dus la falimentarea sistemului cercetării din țară. Actualmente, statutul Academiei de Științe practic este redus la zero și nu este clar statutulinstituțiilor de cercetare.

Prin schimbările care s-au produs în sistemul de evaluare, ca urmare a distrugerii Consiliul Național pentru Atestare și Acreditare, există riscul ca deținătorii diplomelor eliberate de instituțiile de învățământ din Republica Moldova să aibă probleme în ceea ce privește recunoașterea acestora pe plan internațional. De asemenea, noi am avut și avem o consultare intensă cu rectorii din țara noastră în vedere identificării unor soluții în ceea ce privește stoparea degradării învățământului superior. La etapa actuală, numărul studenților în Republica Moldova s-a redus de la 130 mii în ultimii 9 ani de zile la 65 de mii. Tendința este una negativă și aceasta îngrijorează. Prin  urmare, noi am avut o discuție cu rectorii și am formulat un șir de propuneri privind depășirea situației de criză. Propunerile vizează atât modificarea cadrului normativ, a acestui Cod al Educației, adoptat în 2014, cât și introducerea unor mecanisme eficiente în ceea ce privește plecarea tinerilor noștri la studii în străinătate. Adică, noi nu ne pronunțăm împotriva efectuării de către tinerii noștri a studiilor în străinătate, dar această plecare trebuie să nu fie în defavoarea instituțiilor de învățământ din țara noastră, deoarece impactul va fi resimțit în viitor prin lipsa specialiștilor în diferite domenii și amplificarea proceselor demografice. De aceea, noi, împreună cu Consiliul rectorilor, am propus ca bursele pe care le oferă statele străine, ca urmare a acordurilor semnate, să aibă un alt statut. Adică, noi nu refuzăm ajutorul, dar statutul burselor trebuie să fie modificat, să nu fie doar burse de studii, ci să fie burse și de studii, dar și burse de mobilitate academică, atât a tinerilor, cât și a profesorilor. Atunci, o să fie în interesul tuturor.

De asemenea, în ultimul timp, noi am venit cu multe inițiative în ceea ce privește cheltuirea eficientă a banilor din sistemul educațional. În acest sistem sunt bani destul de mulți, alocările cresc de la an la an, dar acestea nu se transformă în performanță, învățământul nostru degradează. Noi am propus efectuarea  unor modificări în legislație, care ar permite sporirea salarizării profesorilor, elaborarea unor politici în domeniu menite să-i atragă pe tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățământ cu profil pedagogic în sistemul educațional și menținerea lor în acest sistem. Există riscul ca în viitorul apropiat să rămânem fără profesori. Peste 2-3 ani, dacă nu se vor implementa aceste modificări, există pericolul îmbătrânirii contingentului didactic, adică mai mult de 40% vor fi deja la pensie.

T.: În ce relații sunteți cu șeful statului?

C.P.: Relațiile sunt foarte bune. Dacă nu ar fi bune, atunci nu m-aș afla în această postură. Pentru mine este o onoare să lucrez cu dl Președinte, și, respectiv, atunci când mi s-a făcut această propunere de a ocupa funcția în cauză, am acceptat-o.

T.: Ce vă propuneți să realizați în domeniile pentru care sunteți responsabil  în calitate de consilier prezidențial?

C.P.: Planurile sunt foarte multe. Vrem să reușim modificarea în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, în vederea sporirii acesteia, pentru că, în caz contrar, vom rămâne fără cadre didactice. În domeniul științific, cred că totuși se va reveni asupra modificărilor care s-au efectuat la Codul Științei și vor fi revăzute acele modificări care au fost făcute și care pe parcursul unui an de zile şi-au demonstrat ineficiența, şi-au demonstrat caracterul păgubos pentru sistemul științific. Noi vrem totuși să restabilim statutul instituțiilor de cercetare ale Academiei de Științe, inclusiv statul AȘM ca centru de coordonare a vieții științifice din RM.

T.: Vă mulțumim!

Andriana Cheptine  

Comentarii

Top știri

Sondaj

  • Ce aşteptări aveţi de la alegerile locale?

    View Results

    Loading ... Loading ...