[ X ]
Interviu12 Februarie 2019 07:00

(INTERVIU) Veaceslav Untilă: ANRE îi revine un rol de bază în reglementarea activităţilor la nivel de stat

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Veaceslav Untilă, noul Director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, şi-a expus viziunea privind activitatea din continuare a ANRE.   

T: Dle Untilă, cum vedeţi rolul ANRE în continuare? 

V.U.: Dat fiind specificul atribuţiilor sale, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică îi revine un rol de bază în reglementarea activităţilor la nivel de stat. De aceea, urmărind interesele statului, ANRE trebuie să ia în calcul în egală măsură specificul activităţilor economice, dar şi interesele cetăţenilor, care sunt vizaţi direct de toate deciziile ANRE.

T: Pe ce va pune accent ANRE în mandatul Dvs.?

V.U.: În primul rând, consider că e necesar să se pună un accent mai mare pe asigurarea concurenţei loiale în domeniile de activitate ce intră în sfera de administrare a ANRE. Concurenţa loială este acel motor care poate asigura dezvoltarea stabilă pe segmentele de piaţă reglementate de ANRE, astfel încât în final şi serviciile prestate consumatorilor să fie de o calitate maximal posibilă, dar şi la preţuri/tarife accesibile. Nediscriminarea, concurenţa loială, funcţionarea eficientă a segmentelor de piaţă ce sunt sub reglementarea ANRE – toate aceste obiective sunt posibil de realizat prin intermediul elaborării şi adoptării regulamentelor, metodologiilor, altor acte legislative prevăzute de legislaţia în vigoare, care, de fapt, sunt instrumentele de lucru de bază ale ANRE.

De asemenea, pentru realizarea obiectivelor menţionate mai sus se impune o supraveghere mai riguroasă a sectoarelor ce intră în sfera de reglementare a ANRE. Această supraveghere trebuie să cuprindă fiecare întreprindere ce activează în domeniile menţionate, un accent aparte urmând să fie pus pe modul în care se respectă cadrul normativ în vigoare. Astfel, se poate de asigurat că actele normative ce vor fi adoptate se vor implementa şi se vor respecta întocmai. Punând un accent mai puternic pe monitorizarea implementării, vom putea vorbi de un plus de eficienţă în activitatea ANRE.

T: Căror alte aspecte le veţi acorda atenţie în noua funcţie?

V.U.: Consider că se impune o abordare mai strictă la capitolul eliberării licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe segmentele de piaţă reglementate de ANRE. E vorba şi de activităţile reglementare prin Legea cu privire la energetică, şi de activităţile reglementate prin Legea cu privire la piaţa produselor petroliere, şi de activităţile reglementate de Legea cu privire la gazele naturale, şi de activităţile reglementate de Legea cu privire la energia electrică şi, nu în ultimul rând, de activităţile reglementate de Legea privind licenţierea activităţii de întreprinzător. E un spectru larg de activităţi ce intră în atribuţiile ANRE, iar o abordare mai strictă la capitolul licenţiere va aduce mai multă ordine pe respectivele segmente de piaţă, va spori responsabilitatea agenţilor economici, va asigura mai multă eficienţă, iar în final toate acestea se vor răsfrânge benefic atât asupra activităţilor de reglementare, a celor economice, per ansamblu, cât şi asupra consumatorului final.

T: Bine, dar multe abateri se constată deja după obţinerea licenţelor de către agenţii economici… 

V.U.: Aveţi dreptate şi eu consider că se impune şi o monitorizare mult mai amplă a agenţilor economici după obţinerea licenţelor de activitate. Or, nu sunt rare cazurile când titularii de licenţe nu respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor autorizate. Mesajul pe care trebuie să-l transmită ANRE şi să se asigure că acesta ajunge la toţi titularii de licenţe este că, odată obţinută, licenţa trebuie respectată. Cu atât mai mult că ANRE are şi pârghii puternice ce-i permit să intervină în acest sens, printre acestea numărându-se modificarea, suspendarea temporară şi chiar retragerea licenţelor.

T: Ce atitudine veţi avea în raport cu politica tarifară? 

V.U.: Eu din start am venit cu ideea că se impun abordări mai stricte în ceea ce ţine de politica tarifară. Aceasta trebuie să fie una adecvată principiilor economiei de piaţă, astfel încât să asigure şi profitabilitatea întreprinderilor ce activează în sferele reglementate de ANRE, dar şi drepturile consumatorilor. ANRE trebuie nu doar să aprobe tarifele şi să se asigure că acestea sunt în conformitate cu metodologiile în vigoare, ci şi să monitorizeze corectitudinea aplicării acestora. Principiul „eficienţă maximă  la costuri minime” trebuie să fie nu unul declarativ, ci real, iar ANRE trebuie să se asigure că el stă la baza tuturor activităţilor din domeniile reglementate.

T: Ce veţi face pentru a vă asigura că se respectă drepturile consumatorilor?

V.U.: În vederea unei protecţii mai mari a drepturilor consumatorilor, se impune un control mai riguros în domeniile reglementate anume sub acest aspect, dar şi o altă abordare în procesul de examinare a petiţiilor şi plângerilor consumatorilor. Atunci când se adresează la ANRE, oamenii trebuie să fie siguri că organul de reglementare acţionează în vederea protejării şi promovării intereselor lor, dar nu să rămână cu impresia că eforturile lor se pierd în van, că sunt neajutoraţi şi singuri în faţa abuzurilor şi nedreptăţilor cu care se confruntă. Numai având o astfel de abordare, vom reuşi să promovăm percepţia că ANRE este în serviciul cetăţeanului, sporind pe această cale credibilitatea instituţiei.

T: În funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi aţi acordat o atenţie sporită transparenţei. Cum va fi la ANRE din acest punct de vedere?     

V.U.: Şi la ANRE voi avea aceeaşi atitudine. Consider că se impune o abordare mai clară la capitolul transparenţă şi proces participativ. Şi în prezent ANRE supune dezbaterilor publice proiectele de decizii importante, dar însăşi dezbaterile nu sunt promovate suficient. Astfel, ele nu au importanţa şi amploarea pe care ar trebui să o aibă şi, în final, deseori apare impresia că deciziile importante se adoptă fără a se lua în calcul cât mai multe păreri posibile. Aceasta aruncă o umbră pe imaginea ANRE şi generează suspiciuni care nu fac bine imaginii instituţiei în societate. Fiecare decizie a ANRE trebuie pregătită astfel încât la momentul adoptării ei să nu mai existe dubii că e una corectă, chiar dacă nu toţi vor fi de acord cu ea, lucru care, de altfel, e firesc într-o societate democratică.

T: Pe ce principii se va baza colaborarea ANRE cu presa?

V.U.: Cred că ANRE ar trebui să acorde mai multă atenţie colaborării cu presa. Într-o societate democratică, presa este puterea a patra şi de modul în care informează societatea depinde şi percepţia publicului larg. ANRE nu trebuie să-şi facă prieteni în rândul jurnaliştilor (aceasta nici nu ar fi normal), dar trebuie să se asigure că acţiunile sale sunt înţelese pe deplin de presă şi că, prin intermediul puterii a patra, vor ajunge să fie înţelese de întreaga societate. Iar instrumente pentru realizarea acestui obiectiv sunt o mulţime – de la asigurarea accesului presei la toate şedinţele de interes public până la organizarea unor acţiuni cu specific aparte, cum ar fi, spre exemplu, cluburile de presă.

T: La modul practic, în ce măsură se poate schimba situaţia la ANRE? 

V.U.: Implementarea celor menţionate de mine mai devreme, cu siguranţă, poate face mai multă ordine în domeniile reglementate de ANRE, poate asigura o eficienţă mai înaltă în aceste domenii, poate garanta un nivel mai înalt al protecţiei drepturilor consumatorilor, poate asigura mai multă transparenţă în activitatea ANRE şi poate contribui la promovarea unei imagini mai bune a instituţiei în societate. Trebuie doar de muncit şi de avut abordări corecte.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Cine e vinovat de criza politică din RM?

    View Results

    Loading ... Loading ...