[ X ]
Important9 Septembrie 2018 14:00

Omul Săptămânii - Lilia Bolocan, Director general AGEPI   

În această săptămână, s-au împlinit 26 ani de la crearea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și de la instituirea sistemului național de proprietate intelectuală din Republica Moldova. Actualul Director AGEPI este la al doilea mandat, primul exercitându-l în perioada 2009-2015, iar actualul – din 2017 până în prezent. Astfel, Dumneaei a contribuit decisiv la dezvoltarea şi afirmarea AGEPI, multe din reuşitele instituţiei fiind meritul său personal.

În această perioadă, s-a reuşit crearea şi consolidarea unui cadru normativ și instituţional complex, conform standardelor internaționale și ale UE, care încurajează creaţia intelectuală şi oferă rezultatelor acesteia o protecţie adecvată; pregătirea cadrelor de specialiști calificaţi în domeniu, inclusiv a 480 de consilieri în proprietate intelectuală; integrarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală în cel internaţional, în prezent, Republica Moldova fiind parte la toate cele 25 de tratate internaționale gestionate de OMPI, la 3 – gestionate, respectiv, de OMC, UPOV, UNESCO, precum și la 15 acorduri regionale și bilaterale.

De asemenea, AGEPI s-a afirmat în calitate de partener de încredere al comunităţii internaţionale, reprezentând Republica Moldova în organizațiile internaționale și regionale de specialitate: OMPI, UPOV, OEB, OEAB, EUIPO, CIPPPI etc.

Nu mai puţin important este că s-a reuşit asigurarea accesului gratuit la toate bazele de date create și gestionate de AGEPI, iar în 2011, în cadrul AGEPI, s-a creat punctul informaţional Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Printre alte succese remarcabile ale AGEPI înregistrate în această perioadă se numără: lansarea serviciului web „Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”; intrarea în vigoare, la data de 01.04.2013, a Acordului între Republica Moldova și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare; obţinerea de către AGEPI a Certificatului de conformitate a Sistemului de Management al Calității, conform standardului ISO 9001:2008; integrarea serviciilor AGEPI în portalul guvernamental unic al serviciilor servicii.gov.md etc.

Într-un cuvânt, Lilia Bolocan are toate motivele pentru a se mândri cu reuşitele instituţiei pe care o conduce.

TRIBUNA precizează: Lilia Bolocan s-a născut la data de 13 noiembrie 1972 în satul Târșiței, raionul Telenești. În perioada 1989-1994 a studiat la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, facultatea Istorie. În 2000 a devenit doctor în psihologie. În anii 1998-2000 a activat în calitate de cercetător superior la Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice. Ulterior, din 2000 până în 2002 a fost şefa Catedrei „Biologie umană şi psihologie” la Institutul de Ştiințe Reale de la Universitatea de Stat din Moldova, iar din 2002 până în 2005 – lector superior la Catedra de Psihologie de la Universitatea de Stat din Moldova. În 2005, a devenit şefa Catedrei de Psihologie la Institutul de Formare Profesională, iar din 2008 – psiholog la Centrul de Dezvoltare a Personalității „Lila”. În decembrie 2009, a fost numită Director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Totodată, între 2010 și 2011 a fost deputat în Parlamentul RM, renunțând la mandat în favoarea funcției de Director general al AGEPI, deținută până în septembrie 2015. În octombrie 2015, a fost numită în funcția de Director general al Biroului Relaţii Interetnice. În mai 2017, Lilia Bolocan a revenit la conducerea AGEPI.

Sondaj

  • Cine ar fi avantajat de eventuale alegeri parlamentare anticipate?

    View Results

    Loading ... Loading ...