[ X ]
Important21 Iunie 2018 07:00

Cel mai actual top politic în situaţia ce s-a creat. E vorba de încălcările în alegeri! 

Instanţa de judecată a invalidat mandatul de primar al capitalei a lui Andrei Năstase dat fiind invocarea unor presupuse încălcări. Tot despre încălcările din alegerile anticipate din Chişinău şi Bălţi din acest an este şi un clasament convenţional elaborat de TRIBUNA în comun cu Asociația Promo-LEX.  

1). Deficiențe în listele electorale

Cel mai raportat tip de incidente în ziua alegerilor (ambele tururi de scrutin) s-a referit la problemele identificate în listele electorale. Din 371 de incidente constatate de observatorii Promo-LEX, 140 (37,74%) au vizat conținutul listelor electorale (neincluderea alegătorilor în liste de bază, erori de adrese, decedați în liste). Promo-LEX spune că pentru depășirea problemelor este necesară o gestionare mai eficientă de către Comisia Electorală Centrală a Registrului de Stat al Alegătorilor, în baza căruia sunt elaborate listele.

2). Nedeclararea tuturor cheltuielilor de către concurenți

Pentru primele patru săptămâni de campanie (13 aprilie – 11 mai 2018), suma totală a cheltuielilor constatate ca fiind nedeclarate de către concurenți electorali a fost de cel puțin 1 816 718 lei, majoritatea cheltuielilor neraportate fiind pentru publicitate stradală și materiale promoționale. Această cifră reflectă diferența dintre constatările monitorilor Promo-LEX și datele prezentate în rapoartele financiare. Pentru prevenirea situațiilor de acest gen este Promo-LEX crede că este absolut necesară creșterea capacităților de control financiar din partea Comisiei Electorale Centrale.

3). Obstrucționarea observatorilor

Pe parcursul perioadei de monitorizare, observatorilor Promo-LEX li s-a refuzat, contrar legii și în mod repetat, obținerea de la CECE nr. 1 Chișinău a copiilor dosarelor concurenților electorali, cu omiterea tuturor datelor cu caracter personal. Această atitudine a fost una particulară, or în cazul altor 6 consilii de circumscripție, observatorii nu au întâmpinat dificultăți. Aplicarea neuniformă a legii ridică semne de întrebare privind calitatea activității consiliilor în condițiile sistemului mixt cu 51 de circumscripții uninominale. Pentru a preîntâmpina astfel de cazuri, Promo-LEX susţine că CEC trebuie să prevadă în mod clar și plenar în regulamentele sale drepturile observatorilor.

4). Oferirea de bunuri și servicii în scop de agitație electorală/corupere a alegătorilor

Legislația interzice concurenților oferirea de bani, bunuri și servicii în scop de agitație electorală. Potrivit observatorilor Promo-LEX, au existat cel puțin 23 de cazuri de oferire de bunuri și servicii pe perioada campaniei: oferirea produselor alimentare, organizarea evenimentelor publice și a meselor festive gratuite, amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, asigurarea unor consultații medicale gratuite etc. Identificarea cazurilor de corupere a alegătorilor este o sarcină complexă, ce pe lângă efortul primordial al autorităților electorale și organelor de drept include și participarea cetățenească.

5). Utilizarea resurselor administrative

Legislația stabilește interdicția pentru candidați de a folosi mijloacele și bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar autoritățile publice nu pot acorda concurenților electorali bunuri publice decât pe bază de contract și în condiții de egalitate. Contrar prevederilor legale, au fost identificate cel puțin 43 de cazuri ce pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative, atât de către, cât și în favoarea concurenților electorali. Majoritatea cazurilor se referă la efectuarea agitației electorale în instituții publice pe parcursul programului de muncă (școli, grădinițe, spitale, întreprinderi municipale etc.). Promo-LEX susţine că, contextual, este vorba și de implicarea în activități de agitație electorală a Președintelui Republicii Moldova, iar prevenirea unor astfel de derapaje va fi posibilă doar în condițiile în care va exista o atitudine neutră din partea autorităților publice.

6). Discurs instigator la ură

În campania electorală a alegerilor locale noi Promo-LEX a identificat 23 cazuri de utilizare a discursului care incită la ură și instigă la discriminare, a discursului sexist și a altor forme de intoleranță manifestate public. Dintre acestea în 7 situații, concurenții au generat astfel de mesaj, iar în 16 cazuri au fost afectați de acesta. Promo-LEX subliniază că, potrivit Legii cu privire la libertatea de exprimare, garanțiile privind libertatea de exprimare nu se extind asupra discursurilor care incită la ură sau la violență.

7). Prezența nejustificată în incinta sau în perimetrul de 50 de metri ai secției de votare a persoanelor neautorizate

În ziua alegerilor (ambele tururi de scrutin) una dintre cele mai evidente încălcări a fost prezența în raza secției a persoanelor ce nu aveau dreptul de a fi acolo. Au fost raportate 41 de cazuri din totalul de 371 de incidente. Primordial este vorba despre deputații unui partid – concurent electoral, care, în pofida mandatului deținut, nu au dreptul de a se afla în incinta secției (nefiind observatori sau alegători). Ba mai mult, prezența lor putea fi asimilată agitației electorale în ziua alegerilor. Pentru a preîntâmpina astfel de cazuri, Promo-LEX crede că ele trebuie să fie documentate de către președinții birourilor secțiilor de votare și transmise organelor de drept.

8). Implicarea în acțiuni de agitație electorală a cetățenilor străini

Legislația interzice concurenților electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova în acțiunile de agitație electorală. Au fost constatate cel puțin 4 cazuri când concurenții au mediatizat poze cu personalități politice străine. Suplimentar, au fost raportate alte 5 cazuri în care persoane străine declarau susținere pentru concurenții electorali, fără ca să fie mediatizate direct de candidați. Promo-LEX consideră că Legislatorul trebuie să revadă conținutul interdicțiilor respective, astfel încât acestea să fie mai punctate, mai explicite și să țină cont în mod obligatoriu de cadrul general ce reglementează libertatea de exprimare. În cazul în care interdicțiile sunt inoportune și practic inaplicabile, Legislatorul poate analiza posibilitatea abrogării acestora.

9). Lipsa monitorizării din partea CCA a radiodifuzorilor ce au declarat că nu vor reflecta campania electorală

Campania electorală a demonstrat că faptul declarării refuzului de reflectare de către radiodifuzor nu presupune și nereflectarea propriu-zisă. Or, au fost constatate situații în care radiodifuzori care au declarat că nu vor reflecta campania electorală au organizat emisiuni, inclusiv dezbateri cu reprezentanți ai concurenților electorali. În acest sens, este binevenită modificarea legii în vederea monitorizării tuturor radiodifuzorilor atât cei care se angajează că vor reflecta, cât și cei care se angajează că nu vor reflecta campania electorală.

10). Depășirea plafonul maxim stabilit pentru cheltuieli de campanie de către un concurent electoral în cadrul unei circumscripții

În patru săptămâni de campanie (13 aprilie – 11 mai 2018), candidatul Partidului Șor în c. Jora de Mijloc, r. Orhei a efectuat cheltuieli estimate la cel puțin 194 600 lei, astfel depășind plafonul maxim stabilit pentru circumscripția respectivă – de 93 504,18 lei. Această încălcare ar avea drept efect anularea înregistrării concurentului. În condițiile sistemului mixt pentru parlamentare, cu circumscripții uninominale, riscul unor astfel de încălcări va crește. Promo-LEX crede că este responsabilitatea Comisiei Electorale Centrale de a verifica rapoartele privind finanțarea campaniei electorale.

Sondaj

  • Ce partid/bloc credeţi că va furniza marea surpriză în alegerile parlamentare?

    View Results

    Loading ... Loading ...