[ X ]
Important2 Iunie 2018 14:00

(INTERVIU) Iurie Dârda: Rămân ataşat ideii de promovare a soluţiilor social-economice benefice pentru RM, pentru cetăţeni

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, deputatul Iurie Dârda s-a referit la unele decizii importante adoptate în ultima perioadă menite să impulsioneze activităţile de afaceri, dar şi procesul de soluţionare a unor probleme social-economice cu care se confruntă RM.    

T: Dle Dârda, din câte am observat, Dvs. aţi fost unicul deputat care s-a expus până în prezent asupra Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobat de Guvern…

Iu.D.: Nu am urmărit dacă s-au expus şi alţi colegi, dar să nu vă mire că eu am venit cu o atitudine în acest sens. Pentru că vin din business şi e evident că nu puteam trece cu vederea acest document important. Mai ales că el se referă nu doar la activităţile economice, ci şi la unele aspecte sociale, iar în calitate de deputat, nu o dată m-am implicat în soluţionarea problemelor de acest fel.

După cum menţionam şi cu alte ocazii, Planul prevede că, anual, 2500 de întreprinzători, dintre care 200 de migranți sau rude de gradul I ale acestora, vor fi instruiți în vederea dezvoltării abilităților antreprenoriale. Totodată, statul va învăța agenții economici cum să-și găsească parteneri externi de afaceri și va spori numărul de antreprenori informați despre cadrul legal care reglementează activitatea IMM-urilor. De asemenea, vor fi susținute femeile în afaceri – în fiecare an 100 de afaceri nou create de către femei vor fi finanțate cu granturi mici și alte zece afaceri cu potenţial de export – cu granturi pentru investiţii mari. Aceste acțiuni vor face posibilă crearea a 200 de locuri de muncă anual. Totodată, antreprenorii vor beneficia și de garanții financiare pentru crearea și dezvoltarea afacerilor. În anul curent, IMM-urile vor avea acces la 197 de garanții financiare.

De ce consider importantă această hotărâre? În primul rând, pentru că ea vine să completeze o acţiune anterioară, asupra căreia Parlamentul şi Guvernul au lucrat mult în perioada precedentă – programul „Prima Casă”. La importanţa acestui program m-am referit nu o dată, or el motivează tinerii să rămână acasă, să activeze aici şi să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Acum, având acces la un program ce le asigură o locuinţă accesibilă, tinerii se pot lansa şi în afaceri (inclusiv cei plecaţi, care pot reveni acasă şi beneficia de instruirile menţionate mai sus), dar pot obţine şi un loc de muncă (am menţionat deja cum pot apărea noile locuri de muncă).

T: Ce aveaţi în vedere când, vorbind despre acest Plan, îndemnaţi „să vedem efectele majore ce vor surveni în perspectivă”?

Iu.D.: Pe lângă faptul că va fi dat un impuls serios dezvoltării business-ului mic şi mijlociu, pe lângă faptul că vor fi create noi locuri de muncă şi noi afaceri, pe lângă faptul că mulţi dintre cetăţenii plecaţi peste hotare ar putea vedea o oportunitate reală de a reveni şi de a contribui la dezvoltarea ţării lor, mai este un posibil efect major – dezvoltarea clasei de mijloc, care astăzi practic e lipsă în Moldova. În toate ţările dezvoltate, clasa de mijloc joacă un rol important, dacă nu chiar cel mai important. Rolul ei nu trebuie subestimat – din contra trebuie evaluat la justa valoare şi de acţionat pentru ca şi în Moldova să avem o autentică clasă de mijloc.

T: Din câte am observat, aţi venit recent şi cu o altă analiză amplă – cea care a vizat Planul de acţiuni pentru implementarea, în anii 2018-2020, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător…

Iu.D.: E o preocupare a mea, care, iarăşi, se înscrie în logica lucrurilor menţionată ceva mai devreme. Planul despre care mă întrebaţi prevede continuarea optimizării cadrului de reglementare şi a procedurilor administrative. La concret, în domeniul fiscal și vamal, va fi implementat modul de înregistrare online a activităţii independente în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și contul unic de achitare al contribuabilului. De asemenea, vor fi simplificate și uniformizate procedurile de vămuire a mărfurilor, va fi elaborat un nou Cod vamal, implementat Ghişeul unic la frontieră şi Sistemul computerizat de tranzit.

În domeniul actelor permisive, este planificată deschiderea ghișeelor unice în regiunile țării, pentru a facilita accesul întreprinzătorilor la serviciile necesare. Documentul mai prevede continuarea reformei controalelor de stat, inclusiv reorganizarea Registrului de stat al controalelor, astfel încât acțiunile de control a activității agenților economici să fie planificate și monitorizate la nivel central.

Documentul vine și cu inovații pentru unul din principalele domenii de activitate ale economiei naționale – construcțiile. E vorba de acțiuni concrete pentru implementarea Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2017-2020 și asigurarea accesului liber la normativele tehnice în construcţii.

E îmbucurător și faptul că se prevede trecerea la un nou nivel a implicării mediului de afaceri și a societății civile în procesul de elaborare a conceptelor de reformă de către autoritățile administrației publice centrale. Într-adevăr, lipsa unui dialog în acest sens de multe ori a condus la apariția unor bariere ce au frânat dezvoltarea business-ului și e bine că acum se acordă atenție acestui moment important.

Cu siguranță măsurile planificate vor asigura un mediu de activitate mai favorabil pentru agenții economici din țară, iar însăși Planul aprobat de Guvern e un mesaj puternic pentru mediul de afaceri. Important este ca această acțiune să-și găsească continuitatea și pe viitor, iar dacă acest lucru se va întâmpla, vom ajunge să vorbim despre implementarea reală a conceptului de dezvoltare despre care am menționat mai devreme.

T: De unde această preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de business în Moldova? Se explică doar prin faptul că veniţi din afaceri?

Iu.D.: Nu numai. E vorba de o abordare mult mai largă, or eu tot timpul am fost adeptul principiului că o țară este prosperă atunci când are un mediu de afaceri favorabil și business dezvoltat. Este o legitate care și-a găsit confirmarea practică în majoritatea țărilor cu economie de piață autentică. Se știe deja că, dacă e dezvoltat businessul, sunt create locuri de muncă bine plătite, iar statul beneficiază de impozite ce-i permit să implementeze proiecte de infrastructură, să susțină păturile social-vulnerabile etc. Am fost şi sunt adeptul și promotorul acestui concept de dezvoltare, dar, din păcate, el niciodată nu a avut susținere suficientă în societatea noastră și am ajuns unde am ajuns.

T: Ceva mai devreme aţi pomenit de programul „Prima Casă”. Din câte observ, Dvs. periodic readuceţi în prim planul discuţiilor publice acest subiect. De ce? 

Iu. D.: Pentru că se referă direct la una din cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova – exodul populaţiei, în special plecarea din ţară a tinerilor. Aceasta înseamnă nu doar localităţi pustii sau familii destrămate – fenomenul are un impact direct şi asupra economiei naţionale. Or, întreprinderile ajung să nu mai aibă suficientă forţă de muncă şi se văd nevoite să-şi reducă volumul de producţie; investitorii, atraşi cândva de forţa de muncă calificată şi, totodată, ieftină din Republica Moldova, acum, conştientizând lipsa accentuată a acesteia, se orientează spre alte ţări, spre alte pieţe; reducerea numărului de oameni înseamnă şi un consum redus, iar aceasta deja creează probleme pentru alte companii (cele ce activează în domeniul comerţului sau prestării de servicii); piaţa imobiliară intră în recesiune, deoarece reducerea populaţiei înseamnă şi scăderea cererii de locuinţe; în rezultatul declinului pieţei imobiliare, intră în declin şi piaţa construcţiilor etc. Iar toate acestea lovesc la modul serios în bugetul de stat, care nu primeşte impozitele în volumul necesar pentru a asigura condiţii decente de viaţă; în bugetul asigurărilor sociale de stat, care abia de mai face faţă necesităţilor minime ale pensionarilor şi altor beneficiari de diverse plăţi sociale; în bugetul fondurilor de asigurări medicale obligatorii, care astfel ajunge să aibă capacitate redusă de asigurare a unei medicini performante şi accesibile; în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, ceea ce nu permite localităţilor să se dezvolte, să aibă o infrastructură de nivel etc.

T: Şi cum acest program contribuie la soluţionarea problemelor menţionate de Dvs.?

Iu. D.: Având posibilitate de a-şi achiziţiona, în condiţii facilitare, o locuinţă, mulţi tineri vor renunţa la ideea de a mai pleca din Moldova. Din contra, având casă, ei vor căuta un loc de lucru aici, vor rămâne lângă familiile lor şi vor contribui, în măsura posibilităţilor, la dezvoltarea ţării lor.

Desigur, acest program nu soluţionează problema majoră expusă mai devreme şi nici problemele conexe la care m-am referit. Dar, totuşi, e un prim pas în această direcţie, după care cred că vor urma şi alţii. Iar această politică a paşilor mici, dar consecvenţi, cu siguranţă, în final se va solda cu rezultate benefice.

T: Dle Dârda, Parlamentul actual este practic pe ultima sută de metri a mandatului său. Ce priorităţi aveţi pentru perioada rămasă?

Iu. D.: Priorităţile rămân aceleaşi ca şi până acum, adică cele de care m-am condus pe durata întregii legislaturi – voi contribui cu toate cunoştinţele şi experienţa mea la promovarea soluţiilor ce vor duce în final la dezvoltarea mediului de afaceri, pentru că aceasta înseamnă locuri de muncă, impozite la buget, plăţi sociale etc. De asemenea, voi continua să acţionez pentru ca tinerii să aibă un loc de muncă şi de trai decent în Moldova, ca bătrânii să beneficieze de condiţii de viaţă cât mai bune, ca toate acele probleme cu care ne confruntăm zilnic să aibă un impact negativ cât mai mic asupra oamenilor. Adică, rămân ataşat ideii de promovare a soluţiilor social-economice benefice pentru RM, pentru cetăţeni.

T.: Vă mulțumim!

Cristina Pendea 

Sondaj

  • Cât credeţi că va dura coaliţia PSRM-ACUM?

    View Results

    Loading ... Loading ...