[ X ]
Important1 Aprilie 2018 14:00

Omul Săptămânii - Tudor Copaci, Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)

În această săptămână, s-a împlinit un an de când Tudor Copaci a devenit Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Iar o scurtă retrospectivă, ne convinge că acest an a fost plin de evenimente, dar şi de decizii importante ale ANRE cu impact direct asupra consumatorilor.

Astfel, în acest an a fost aprobată Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice; Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice; Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal. Aprobarea acestor acte de reglementare a fost una din prioritățile activității ANRE, ținând cont de necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordului cu Fondul Monetar Internațional.

O decizie de impact major a fost cea a Consiliului de administrație al ANRE din data de 16 martie 2018, prin care au fost reduse prețurile la gazele naturale furnizate consumatorilor finali, în medie cu 20,3%.

De asemenea, în acest an ANRE a fost antrenată în elaborarea actelor secundare de reglementare necesare implementării Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care a intrat în vigoare la 26 martie curent. Printre acestea se numără: Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a preţurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie; Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie; Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică.

Într-un cuvânt, în acest prim an de mandat Tudor Copaci a avut mult de lucru şi se pare că nu s-a descurcat rău cu misiunea ce i-a fost încredinţată.

TRIBUNA precizează: Tudor Copaci s-a născut la 14 iunie 1971. În perioada 1988-1993, a studiat la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Fizică, iar în perioada 1998-2001 – la Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe (Bănci și Burse de Valori). La capitolul studii este de menționat și stagiul efectuat în noiembrie 1999 – „Piața de capital”, USAID, Erevan, Armenia; cel din septembrie 2007 – „Managementul  financiar al proiectelor de dezvoltare”, Crown Agents, Londra, Marea Britanie; cel din decembrie 2007 – „Dezvoltarea şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii in Europa de Sud-est”, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, Tokyo, Japonia. Pe parcursul activității profesionale a ocupat diferite funcții atât în structurile de stat, cât și sectorul privat. Printre acestea se numără: 1994-2001 – Expert financiar/consultant, proiecte USAID; 2002-2004 – Analist financiar, Raiffeisen Investment AG; 2004-2005 – Director financiar al „Doina Vin” SRL; 2005-2008 – Director Executiv, Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei; iulie 2009 – decembrie 2009 – Director General, Agenția agroindustrială „Moldova-Vin”; 2013-2015 (2008-2009) – viceministru al Economiei și Comerțului; 2015-2016 – Director, I.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău”; ianuarie – septembrie 2016 – Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, Cancelaria de Stat; septembrie 2016- aprilie  2017  (2009-2013) – Director General, Agenția Proprietăți Publice, Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

Sondaj

  • Ce aşteptări prioritare aveţi de la noul Parlament?

    View Results

    Loading ... Loading ...