[ X ]
Important19 Februarie 2018 16:00

(INTERVIU) Radu Bezniuc: „În 2017 aviația civilă din Moldova a menținut trendul ascendent de dezvoltare”

Interviu cu Radu Bezniuc, Director general al Autorităţii Aeronautice Civile

Dle Bezniuc, care, în opinia Dvs., au fost evenimentele ce au marcat domeniul aviaţiei civile din Moldova în 2017?

În primul rând, ţin să remarc că în 2017 aviaţia civilă din Moldova a menţinut trendul ascendent în dezvoltare, care în mare parte se datorează eforturilor consolidate ale Guvernului pentru liberalizarea în continuare a pieţei şi de creare a condiţiilor atractive şi transparente de activitate pentru companiile aeriene.

O confirmă şi cifrele: în 2017 au fost transportaţi, prin Aeroportul Internaţional Chişinău, peste 2 mil. 700 mii de pasageri. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, creşterea traficului constituie +24,6%.

Desigur, continuăm să resimţim impactul pozitiv al semnării de către ţara noastră, încă în 2012, a Acordului privind Spaţiul Aerian Comun cu Uniunea Europeană. Operatorii aerieni – naţionali şi internaţionali au venit cu destinaţii noi, iar mediul concurenţial sănătos determină de la sine scăderea preţurilor la bilete. În acelaşi timp, suntem în negocieri continue cu alte state pentru liberalizarea pieţei serviciilor de transport aerian. În noiembrie 2017, bunăoară, s-a încheiat procesul de liberalizare cu Israelul. Acum statele noastre pot numi doi sau mai mulţi operatori aerieni care să efectueze zboruri directe spre Tel Aviv. Acorduri de liberalizare au fost semnate cu Elveţia şi Qatarul. Urmare a negocierilor purtate cu autorităţile Emiratelor Arabe Unite a fost deschisă cursa spre Dubai, care este operată de către compania naţională de stat. Iar în ultima lună a anului au fost lansate zboruri directe spre Geneva, la fel operate de către „Air Moldova”.

Venirea companiilor noi pe piaţă reflectă în mod direct existenţa oportunităţilor reale de dezvoltare şi a unui mediu concurenţial sănătos. Şi operatorii stabiliţi deja pe piaţă continuă să deschidă destinaţii noi. Anul trecut au fost lansate zboruri directe spre Florenţa, Bruxelles, Voronej, Krasnodar. Iar „Wizz Air”, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, a decis să deschidă o bază operaţională la Aeroportul Internaţional Chişinău şi deja a anunţat noi destinaţii de zbor din Chişinău.

Autoritatea Aeronautică Civilă acordă, în limita competenţelor, sprijin companiilor aeriene în deschiderea rutelor noi. Totodată, perspectivele de deschidere a curselor noi sunt strâns legate de posibilităţile financiare şi interesul economic ale operatorilor aerieni.

În ce măsură aţi reuşit să realizaţi obiectivele stabilite pentru 2017?

Pentru 2017 am avut stabilite mai multe priorităţi în domeniul aviaţiei, realizarea acestor măsuri având ca scop, în primul rând, asigurarea siguranţei şi securităţii zborurilor, precum şi creşterea performanţei industriei. Consider, că la acest capitol Republica Moldova ţine pasul cerinţelor, fapt demonstrat pe plan internaţional prin rezultatele înregistrate prin audienţe realizate de către Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile, în cadrul Programului Universal de Auditare a Siguranţei Aviaţiei Civile (USOAP), dar si prin auditul EASA – Agenției Europene pentru Siguranţa Zborurilor, realizat la doi cei mai mari operatori aerieni naţionali.

Avem o colaborare strânsă cu EASA – Agenţia Europeană pentru Siguranţa Zborurilor, cu care AAC a semnat şi implementează Aranjamentele Speciale de Lucru. Trebuie remarcat faptul, că Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova a devenit prima instituţie a aviaţiei civile din statele partenere cu UE care a semnat Aranjamentele de Lucru de tip nou cu Agenţia Europeană pentru Siguranţa Zborurilor (EASA).

O confirmare în plus a încrederii pe care o au instituţiile internaţionale în gradul de competenţă şi calificare a personalului AAC este şi decizia EUROCONTROL de a desemna Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova în calitate de membru al grupului restrâns, care s-a ocupat, în 2017, de selectarea noului Director General al EUROCONTROL. La capitolul realizări atribuim si creşterea cotei consolidate a operatorilor naţionali pe piaţa aeriană din Republica Moldova, care a crescut de la 43% la 60%, fiind asigurată în mare parte de „Air Moldova” şi „FlyOne”.

Aderarea Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova la Asociaţia Internaţionala a Autorităţilor pentru Reglementarea Sistemelor fără pilot (JARUS), este la fel un succes. Experţii JARUS ne vor oferi asistenţa de care avem foarte mare nevoie în procesul de integrare în condiţii de siguranţă a sistemelor de aeronave fără pilot în spaţiul aerian naţional.

Cu ce provocări s-a confruntat domeniul aviaţiei civile în 2017?

Provocări sunt multe, iar miza este mare. Deci, este foarte important să avem o abordare corectă a tuturor sarcinilor stabilite şi să le punem la punct prin abordare sistemică. Ca să ofer un exemplu – la începutul lui 2017, ne-am propus să schimbăm atitudinea companiilor aeriene faţă de pasager. În acest context, AAC a realizat o amplă campanie de informare despre drepturile pasagerilor. Este necesar de menţionat, că în Moldova pasagerii din transportul aerian se bucură de aceleaşi drepturi şi compensaţii ca şi cei din spaţiul Uniunii Europene.

Practica a arătat că, în mare parte, pasagerii nu îşi cunosc drepturile. În acelaşi timp, calea pe care ei trebuie să o parcurgă pentru a-şi revendica compensaţiile nu este foarte rapidă. Ca urmare, Guvernul a iniţiat modificarea Legii 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, respectiv Autoritatea Aeronautică Civilă a fost inclusă în lista organelor de control care pot aplica prevederile acestei legi. În acest mod, Autoritatea va obţine, începând cu anul 2018 competenţe de a examina petiţiile pasagerilor privind calitatea serviciilor prestate de către aviaţia civilă. La modul practic, aceasta ne va permite să soluţionăm mult mai rapid şi eficient cererile pasagerilor atunci când se va constata că sunt întrunite condiţiile prevăzute de Hotărârea de Guvern care vizează acest segment.

Implementarea noului cadru legal, care va fi introdus la nivelul întregii UE pentru drone, ca parte a strategiei sale privind aviaţia civilă, reprezintă şi principala provocare a Autorităţii Aeronautice Civile pentru 2018.

Primele norme la nivelul UE privind utilizarea dronelor în scopuri civile au fost agreate, la finele lui 2017, de către grupul de negociatori din cadrul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene.

Conform acordului la care s-a ajuns, utilizarea dronelor va fi reglementată la nivelul Uniunii Europene, spre deosebire de situaţia actuală, când fiecare stat a aplicat regulile proprii în acest domeniu. Odată cu adoptarea regulilor unice, va fi uniformizată legislaţia pe domeniul utilizării dronelor în scopuri civile şi aplicate norme identice pe tot spaţiul comunitar. Comisia Europeană a fost delegată să definitiveze setul de cerinţe specifice şi aşteaptă că noile reglementări vor fi aplicate cât mai curând de către toate statele vizate.

În ce măsură legislaţia este favorabilă dezvoltării domeniului aviaţiei civile? Se impun şi careva noi modificări legislative?

Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională actele normative europene. Un pas important în această direcţie a fost realizat la finele lui 2017, când Parlamentul a adoptat în lectură finală Codul Aerian al Republicii Moldova, care vine să asigure conformarea domeniului aviaţiei civile din Republica Moldova standardelor impuse de către Comisia Europeană pentru toate autorităţile aeronautice din UE.

La ce proiecte lucraţi în prezent în calitate de Director al AAC?

Personal, am rămas cu un regret legat de amânarea intrării, în 2017, pe piaţă a gigantului Qatar Airways, din cauza aspectelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Totuşi, baza juridică pentru operarea curselor regulate dintre Moldova şi Qatar deja există, iar această oportunitate sper că va fi valorificată cât mai curând. Venirea unei astfel de companii mari ne-ar permite să dezvoltăm conexiuni pe distanţe mari, dar şi să dezvoltăm un hub cargo regional de transport aerian pe baza Aeroportului Mărculeşti. În 2018, cu certitudine, vom reveni cu alte runde de negocieri şi sper că vom avea posibilitatea totuşi să vedem această companie aeriană pe aeroporturile din Moldova.

Un alt proiect, care face parte din strategia Guvernului pentru domeniul aviatiei civile, este semnarea Acordului bilateral pentru servicii de transport aerian de tip „Open Skies” (Cer Deschis) cu Statele Unite ale Americii. Până acum s-a reuşit agrearea variantei finale a proiectului tehnic. Proiectul Acordului urmează să fie supus unor proceduri de avizare, semnare şi ratificare de către ambele ţări, iar odată intrat în vigoare, Acordul „Open Skies” va crea baza legală necesară pentru o eventuală lansare a zborurilor directe din Chişinău spre destinaţiile din SUA. La această etapă de dezvoltare a pieţei regionale a serviciilor de transport aerian este evidentă cererea în creştere pentru zborurile transatlantice. O confirmare este şi lansarea din vara anului 2018 a zborurilor directe „Air Canada” din Montreal şi Toronto spre Bucureşti. Zborurile directe din Kiev spre New York sunt operate deja pe parcursul a mai mulţi ani.

Vor fi careva surprize plăcute pentru moldoveni în domeniul aviaţiei civile în viitorul apropiat?

În ceea ce ţine de surprize, cred că în 2018 vom avea parte de mai multe. Personal, am purtat negocieri cu autorităţile aeronautice din mai multe state, care au vorbit despre intenţia companiilor aeriene de a lansa zboruri directe spre Chişinău. Chiar din sezonul de vară cred că vom avea câteva destinaţii noi, care vor fi cu certitudine apreciate de către pasageri. Menţionez totuşi, că decizia finală a fiecărui operator aerian este dictată de o serie de factori, printre care regimul de vize aplicat de Republica Moldova pentru cetăţenii ţării operatorului, intensitatea parteneriatelor mediilor de afaceri dintre ţări, stabilitatea economică (pentru investitori).

Cum vedeţi aviaţia civilă a RM peste 10 ani?

Rămân la fel de optimist în acest sens ca şi în anii precedenţi. Până acum au fost puse bazele temeinice pentru a avea o dezvoltare chiar spectaculoasă în acest domeniu strategic, peste nivelul celor mai optimiste scenarii ale celor care au elaborat master-plan-ul pentru evoluţia aviaţiei civile a Republicii Moldova. Investiţiile făcute în crearea cadrului normativ, dar şi în infrastructură, inevitabil vor aduce beneficii vizibile în următorii ani. Sunt convins că în 10 ani ne vom bucura de o piaţă diversificată, cu mai mulţi operatori aerieni prezenţi şi, respectiv, mult mai multe destinaţii aeriene directe. Vom deveni mai competitivi pe piaţa regională, ceea ce va spori importanţa regională a Republicii Moldova. Sper ca voi contribui în continuare la realizarea obiectivului strategic pe termen mediu, stabilit pentru industria aviației civile a Republicii Moldova – dezvoltarea unui HUB de tranzit robust, cu o infrastructură care să ne propulseze pe poziţia de lider regional.
Sunt convins, că cetăţenii se vor bucura de servicii de transport aerian sigur şi accesibil, bazate pe calitate şi diversitate.

Sursa: Almanah Politic 2017

Sondaj

  • Ce aşteptări aveţi de la alegerile locale?

    View Results

    Loading ... Loading ...