[ X ]
Important18 Februarie 2018 15:00

(INTERVIU) Vladimir Voronin: Noi, comuniștii, întotdeauna vom fi împreună cu oamenii, vom fi de partea adevărului și a dreptății

Interviu cu Vladimir VORONIN, preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

Din punct de vedere politic, cum a fost pentru Moldova anul 2017?

Vorbind pe scurt, l-aş numi un an nereuşit. Pentru ţară acesta a fost încă un an pierdut. Dacă e să-l examinăm din punct de vedere al calităţii vieţii oamenilor, putem oare să vorbim despre careva îmbunătăţiri ale bunăstării lor? Nu putem, pentru că ele nu există! Putem noi oare să vorbim despre vreo mişcare înainte în economie sau în dezvoltarea infrastructurii? Nu putem, pentru că şi aici batem pasul pe loc. Care dintre numeroasele noastre probleme au fost soluţionate? Nici una!

Tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2017, tot acest haos politic, dezmăţ şi corupţie, a fost subordonat în exclusivitate unui singur scop: de a consolida poziţiile grupării politice a democraţilor şi socialiştilor, care au luat în captivitate ţara. După ce le-a reuşit realizarea „operaţiei preşedintele”, ei imediat au purces la următoarea etapă. Majoritatea parlamentară coruptă, în comun cu pseudo-opoziţia partidului lui Dodon a adoptat legea, care a schimbat cardinal sistemul de alegere a deputaţilor în Parlament. Cu un an înainte de alegerile ordinare, dându-şi seama că în mod onest nu le vor putea câştiga, au introdus sistemul cel mai potrivit pentru falsificarea alegerilor, fără a lua în calcul opinia structurilor internaţionale, cea a majorităţii partidelor politice din ţară, precum şi cea a poporului.

În opinia Dumneavoastră, care dintre evenimentele politice ale anului 2017 au fost cele mai semnificative? Şi care dintre acestea ar fi fost bine să nu se întâmple?

În plan pozitiv, nu pot să remarc cel puţin un eveniment. Bineînţeles, nu ar fi trebuit să fie votat aşa-numitul sistem electoral mixt. Dacă respectiva lege va rămâne în vigoare în varianta iniţială, ea va conduce la cele mai negative consecinţe pentru ţară. Practica României şi a Georgiei, precum şi a unui şir de alte ţări a demonstrat clar, că acest sistem dă naştere unei corupţii şi mai mari, concomitent distrugând sistemul politic şi de partid ca atare. Doar am avut şi noi această experienţă negativă la alegerea pe circumscripţii uninominale a deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei. Şi toţi au văzut ce s-a întâmplă după asta: chiar a doua zi după alegeri, aşa-numiţii deputaţi independenţi, în mod organizat, au trecut în supunerea partidului de la guvernare. Exact acelaşi lucru se va întâmpla şi după alegerile parlamentare.

Un alt eveniment, pe care de asemenea l-aş califica drept unul negativ este decizia antipopulară şi anticonstituţională a Curţii Constituţionale referitoare la schimbarea în articolul 13 al Constituţiei a denumirii limbii de stat. Curtea Constituţională în fiecare an multiplică acest gen de hotărâri ce prejudiciază statul. Din 2011 până în prezent numărul lor a ajuns deja la 13. Şi toate contrazic Constituţia! Sunt sigur, va veni timpul când  aceşti judecători vor răspunde în faţa legii şi a societăţii.

Şi deschiderea oficiului NATO e un eveniment periculos, care va avea consecinţe de lungă durată. Autorităţile au acceptat activitatea acestuia la noi contrar opiniei cetăţenilor, contrar statutului de neutralitate al ţării noastre. Astfel, Moldova, de fapt, a fost atrasă într-un joc geopolitic, chiar militar-politic străin. Aşa sau altfel, asta nu va aduce nimic bun poporului Moldovei.

Asemenea momente cu caracter antistatal şi antipopular am avut în 2017 o mulţime. În acest sens, în mod deosebit s-a evidenţiat Parlamentul. Practic, majoritatea legilor adoptate pe parcursul anilor comportă sau un factor distructiv, sau interese de corupţie.

Dacă e să vorbim în aspect pozitiv, aş menţiona un eveniment important nu numai pentru noi, ci şi pentru toate ţările din lume – Centenarul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie. Oricare ar fi atitudinea unor sau altor politicieni faţă de Revoluţia din anul 1917, faptul rămâne fapt – nimeni dintre oamenii cu bun simţ nu va nega importanţa decisivă a Marelui Octombrie pentru ţările Europei şi ale lumii în ansamblu. Nemaivorbind despre ţara noastră, Moldova, care în timpul sovietic a atins cel mai înalt nivel de prosperare.

Cum a fost acest an pentru PCRM şi pentru Dumneavoastră personal? Ce aţi reuşit să realizaţi din cele planificate?

Rezultatele anului 2017 trebuie să le analizăm reieşind atât din obiectivele planificate, cât şi din condiţiile care au existat pe parcursul lui. Pentru mine şi pentru întregul partid a fost încă un an de muncă încordată. Ţinând cont de acele lovituri dure aplicate nouă în Parlament, iar în teritoriu – tovarăşilor noştri din organele puterii locale, precum şi activiştilor de partid, principala noastră activitate în anul curent a fost intensificarea împotrivirii organizate faţă de guvernarea actuală şi trecerea la forme de luptă mai active. Şi, bineînţeles, am desfăşurat încontinuu activitatea de partid şi munca în rândurile alegătorilor.

Sub acest aspect, consider că anul a fost activ şi rodnic. Noi nu am stopat nici pentru o zi activitatea în Parlament şi nici munca în rândurile cetăţenilor. Pe cât a fost în puterile noastre, ne-am străduit să folosim cât mai eficient mijloacele de informare în masă, chiar dacă posibilităţile noastre în această privinţă sunt limitate.

Un important eveniment de partid au devenit şi conferinţele de dare de seamă şi alegeri ale comitetelor raionale ale PCRM. Au fost verificate rândurile noastre, aleşi noi conducători, luate în dezbatere probleme, trasate obiective pentru viitor. Aceasta e o muncă serioasă şi foarte importantă pentru noi. Şi anul acesta ne-am convins: în pofida tuturor dificultăţilor, partidul nu numai că există, dar el şi-a păstrat structurile, potenţialul lui activează, comuniştii sunt dispuşi să continue lupta pentru cauză.

Vorbind la general, pentru mine, probabil, anume acesta e principalul rezultat al anului care ne părăseşte.

După cum aţi menţionat, în anul 2017, PCRM a marcat jubileul Revoluţiei din Octombrie. În ce măsură faptul în cauză a contribuit la mobilizarea activului de partid?

În primul rând, Centenarul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie l-am marcat nu doar noi, comuniştii din Moldova. Jubileul unuia dintre cele mai măreţe evenimente din istoria omenirii a fost marcat într-un fel sau altul în întreaga lume. Şi eu am în vedere nu doar Rusia, ţara în care s-a produs revoluţia şi în care evenimentul a fost consemnat la nivel de stat. Respectivul jubileu a fost marcat în sute de ţări. În unele – la nivel de stat, în altele – prin conferinţe ştiinţifice, prin discuţii. Şi, repet, indiferent de faptul ce atitudine se manifestă faţă de acest eveniment istoric – pozitivă sau negativă, nimeni nu poate să-l ignore.

Pentru noi, pentru PCRM, a fost o onoare şi o responsabilitate să întâmpinăm cu demnitate acest jubileu. Principalul compartiment al manifestaţiilor noastre a conţinut o serie de conferinţe tematice, organizate şi desfăşurate cu succes pe parcursul întregului an 2017. În cadrul acestora, am supus discuţiei, în etape, principalele jaloane ale revoluţionarului an 17 şi evenimentele legate de el: Revoluţia burgheză din februarie, Tezele din aprilie ale lui V. I. Lenin, jubileul ziarului „Pravda”, importantele evenimente din luna iulie a anului 1917 şi, bineînţeles, evenimentele din luna octombrie a istoricului an 1917. Pe 27 octombrie curent, în comun cu partidele Stângii Europene, am avut o conferinţă internaţională cu tematică jubiliară. Pentru a participa la ea, în Moldova au sosit reprezentanţi ai peste douăzeci de partide de stânga şi comuniste din Europa şi CSI – din Spania, Germania, Cehia, Finlanda, România, Estonia, Rusia, Belarusi, Danemarca, Grecia, Bulgaria ş.a. La lucrările respectivei conferinţe a participat şi activul de partid al tuturor organizaţiilor teritoriale, experţi, analişti, savanţi. În cadrul conferinţei a avut loc o discuţie profundă şi constructivă. Finalul manifestaţiilor noastre jubiliare l-a constituit plenara festivă a CC al PCRM, care s-a desfăşurat în incinta Palatului Republicii cu prezenţa a mai mult de 1000 de veterani şi activişti de-ai noştri.

Cum vedeţi anul 2018 din punct de vedere politic? Ce aşteptaţi de la el Dumneavoastră personal? Ce scopuri îşi propune PCRM pentru cel mai apropiat timp?

Aşa sau altfel, anul viitor va fi unul electoral. Urmează să aibă loc alegerile parlamentare ordinare conform noilor reguli – legi şarlataneşti, impuse ţării de către actuala guvernare. Şi principala noastră sarcină, mai bine zis, prima noastră sarcină pentru anul următor este anularea aşa-numitului sistem electoral mixt, adică reîntoarcerea cetăţenilor a dreptului de a alege ei înşişi între doctrine şi partide, şi nu între sacii cu bani. Noi de acum ne-am încadrat în activitatea de pregătire a referendumului pentru anularea păguboasei legi. Sunt sigur că, în comun cu alte forţe politice şi cu societatea civilă, vom reuşi să obţinem organizarea lui, iar în final – victorie.

În opinia mea, în anul 2018, logica vieţii politice se va desfăşura pornind anume de la rezultatele acestui referendum. Vom reuşi să readucem ţara în albia legii? Vom reuşi să-i întoarcem poporului puterea? Vom reuşi să ne apărăm ţara, independenţa? Toate acestea vor depinde inclusiv de faptul dacă poporul Moldovei va fi capabil să-şi apere dreptul de a-şi hotărî el însuşi destinul.

Noi, comuniştii, întotdeauna vom fi împreună cu oamenii, vom fi de partea adevărului şi a dreptăţii. Şi în 2018, şi întotdeauna!

Almanah Politic 2017

Sondaj

  • Ce aşteptări prioritare aveţi de la noul Parlament?

    View Results

    Loading ... Loading ...