[ X ]
Important14 Februarie 2018 13:34

RAPORT: Organizațiile gestiune colectivă trebuie să-și modifice statutele pentru a activa eficient și transparent

Directiva 2014/26 a Uniunii Europene (UE) privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe impune standarde ridicate pentru organizațiile de gestiune colectivă (OGC), stabilite la nivelul UE.

După cum informează TRIBUNA, sarcina actuală a proiectului finanțat de UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” este evaluarea activității organizațiilor de gestiune colectivă care activează în Republica Moldova, în conformitate cu cerințele Directivei 2014/26 / UE și implementarea acesteia în practică.

În acest sens, pe 12 februarie 2018 a fost organizat un atelier de lucru privind evaluarea activității de gestiune colectivă pentru reprezentanții OGC-urilor din Moldova și specialiștii AGEPI. Cu acest prilej, un raport de evaluare a fost prezentat de către Irina Lucan-Arjoca, director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), România.

Raportul oferă suport organizațiilor de gestiune colectivă în implementarea Directivei Parlamentului European 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor, și în mod special, la elaborarea unor regulamente interne. În acest scop, este necesară elaborarea unui plan de acțiune privind îmbunătățirea activității OGC în conformitate cu experiența organismelor de acest gen din statele membre ale UE.

Astfel, statutele OGC trebuie să prevadă condițiile de aderare, cazurile de încetare și suspendare a calității de membru, drepturile și obligațiile membrilor, informații despre repertoriul gestionat și regulile de repartiție. Statutul fiecărui organism ar trebui să includă atribuțiile Consiliul director și regulile de convocare și organizarea Adunării generale a membrilor (cel puțin o dată pe an). În același timp, organizațiile de gestiune colectivă trebuie să implice toți membrii în procesul decizional, să-și creeze/actualizeze site-urile proprii, să stabilească proceduri rapide și eficare de tratare a plângerilor, se arată în document.

„Legislația națională și statutele puse la dispoziție de organismele de gestiune colectivă nu cuprind anumite condiții sau reguli, cum ar fi, de exemplu, modul de repartizare a remunerațiilor. Iar în Moldova nu există organisme care să gestioneze și drepturile titularilor de opere scrise, de artă vizuală sau cinematografice/audiovizuale. Respectiv, este oportun să se impună aplicarea anumitor dispoziții ale directivei europene”, este de părere Irina Lucan-Arjoca, expert internațional.

De asemenea, Irina Lucan-Arjoca propune câteva recomandări pentru activitata AGEPI în domeniul gestiunii colective. Printre acestea putem menționa modificarea Legii Nr. 139/2010 privind drepturile de autor și drepturile conexe, prin delimitarea gestiunii drepturilor de autor de cea a drepturilor conexe, stabilirea unei proceduri pentru tarifele datorate de utilizatori, facilitarea dialogului dintre utilizatori și organismele de gestiune colectivă, includerea drepturilor, a obligațiilor și sancțiunilor aplicabile utilizatorilor. Alte recomandări includ aprobarea, prin ordine emise de AGEPI, cu consulatrea părților interesate, a formatelor unice pentru repertoriile gestionate de organismele de gestiune colectivă, precum și pentru raportul anual de transparență (art. 22 din Directiva 2014/26/UE).

„Suntem gata să implementăm recomandările propuse în baza directivei europene, astfel că în curând vom avea o pagină web nouă cu informație actualizată, iar în martie vom veni și cu rezultate cu privire la modificarea statutul nostru și aprobarea unor regulamente interne. Cu toate acestea, membrii organizației noastre au mai multe ezitări față de anumite acțiuni, deoarece nu cunoaștem care este soarta modificării Legii Nr.139 și să fim nevoiți de mai multe ori să modificăm documentele interne”, spune directoarea Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA),Olga Belei.

La rândul său, Liviu Știrbu, președintele Asociației Naționale „Copyright” (ANCO) susține„Transparența este imperativă activității noastre și continuă să fie asigurată între organizație și autori în parte. Dar consider că nu este necesar ca salariile membrilor noștri să fie afișate pe site. Accesul la informații pot fi asigurat însă celor interesați. De asemenea, nu cred că este nevoie ca deciziile în cadrul Adunării generale să fie luate de toți membrii, pentru că unele probleme sunt abordate subiectiv”.

Reprezentanții OGC din Moldova au subliniat de asemenea că schimbarea activității organismelor de gestiune colectivă ar trebui să fie legată de adoptarea amendamentelor la legea drepturilor de autor din Moldova. Proiectul de lege este în curs de finalizare la AGEPI.

Potrivit Directivei europene „Organismele de gestiune colectivă dețin și ar trebui să dețină în continuare un rol important, ca promotori ai diversității expresiilor culturale, atât prin permiterea accesului pe piață al repertoriilor mai mici și mai puțin populare, cât și prin prestarea de servicii sociale, culturale și educaționale în beneficiul titularilor de drepturi și al publicului”.

Anterior, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2017, experta Irina Lucan – Arjoca, împreună cu reprezentanții OGC au identificat, în cadrul atelierelor de lucru, aspectele ce nu sunt în concordanță cu prevederile Directivei 2014/26/UE, dar și provocările pe care le aduce această directivă.

…………..

Organizațiile de gestiune colectivă reprezintă organizații necomerciale înființate prin liberă asociere şi nemijlocit de titularii dreptului de autor şi/sau ai drepturilor conexe. Acestea eliberează utilizatorilor licențe; negociază cu utilizatorii cuantumul remunerației și; acumulează, repartizează și achită remunerația către titularii de drepturi. În Republica Moldova activează în prezent două organizații de gestiune colectivă: Asociația Națională „Copyright” (ANCO) și Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA).

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul are o durată de doi ani și urmează a fi finalizat în noiembrie 2018.

Cristina Pendea 

Sondaj

  • Ce partid/bloc credeţi că va furniza marea surpriză în alegerile parlamentare?

    View Results

    Loading ... Loading ...