[ X ]
Exclusiv14 Februarie 2018 07:00

Expert: UE va declanșa un mecanism riguros de monitorizare a acțiunilor și progreselor întreprinse și obținute de către actuala guvernare

Președintele  Asociației pentru Politică Externă (APE), Victor Chirilă a fost solicitat de TRIBUNA să comenteze pe cât de reale i se par afirmaţiile Premierului Pavel Filip și a vicepremierului Iurie Leancă că Moldova va primi prima tranşă de ajutor financiar din partea UE deja în aprilie, dar și ce se va întâmpla dacă acest ajutor nu va veni.

Victor Chirilă a declarat că, personal, crede că UE va acorda R. Moldova prima transă de asistență financiară din cele 100 milioane de euro promise.

„Mai mult decât atât, acest lucru se va întâmpla indiferent de gradul de implementare a condiționalităților politice.  Aceasta nicidecum nu înseamnă ca UE va închide ochii asupra modului în care autoritățile țării vor respecta mecanismele democratice eficiente, în particular sistemul parlamentar multipartid și statul de drept. Dimpotrivă, prin livrarea primei tranșe de asistență UE va declanșa un mecanism riguros de monitorizare a acțiunilor și progreselor întreprinse și obținute de către actuala guvernare. Până în prezent R. Moldova nu a fost supusă unei astfel de monitorizări stricte. Acest mecanism de monitorizare este prevăzut de Memorandumul de asistență macro-financiară semnat de R. Moldova cu UE la Bruxelles, la 23 noiembrie 2017”, a precizat expertul.

În context, Victor Chirilă a scos în evidență mai multe aspecte conform acestui Memorandum.

„Unu – Înainte de eliberarea celor trei tranșe de către Comisie, autoritățile țării vor furniza Comisiei declarații de conformitate cu privire la îndeplinirea condiționalității atașate la tranșele în cauză. După primirea declarațiilor de conformitate de către autoritățile din țară, Comisia va evalua, în cooperare cu autoritățile statului și ale personalului FMI, progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea satisfăcătoare a condiționalității atașate tranșei în cauză. În cadrul acestei evaluări, se va acorda o atenție deosebită reformelor pentru îmbunătățirea gestionării finanțelor publice și reformei administrației publice, reformelor privind guvernanța sectorului financiar, reformei sectorului energetic, inclusiv o mai bună orientare a rețelei de protecție socială, sprijinirea politicilor active în lupta împotriva fraudei,corupției și spălarea banilor și să promoveze climatul de afaceri și de investiții în conformitate cu Acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA).

Doi – În timpul punerii în aplicare a asistenței, autoritățile țării vor furnizează Comisiei toate informațiile relevante pentru monitorizarea situației economice și financiare a acesteia și pentru evaluarea progresului în ceea ce privește reformele structurale. În special, autoritățile vor furniza Comisiei, în timp util, informațiile relevante, astfel cum sunt prevăzute în anexele Memorandumului.

Trei – În vederea prevenirii fraudei, a corupției, a neregulilor și a oricăror altor activități ilegale legate de utilizarea asistenței și asigurarea protecției intereselor financiare ale UE, se vor aplica dispozițiile relevante ale Acordului privind acordarea de credite și împrumuturi, în special cele privind controalele regulate de Moldova privind utilizarea asistenței UE, precum și verificările și auditurile efectuate de către Comisie, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi.

Patru –  Comisia, reprezentată de propriii agenți sau de experții săi mandatați în mod corespunzător, va avea dreptul să efectueze evaluări operaționale ale procedurilor administrative și ale circuitelor financiare ale țării și ale agentului care se referă la gestionarea asistenței macrofinanciare a UE pe toată durata Memorandumului de Înțelegere”, a explicat Chirilă.

Andriana Cheptine

Sondaj

  • Ce partid/bloc credeţi că va furniza marea surpriză în alegerile parlamentare?

    View Results

    Loading ... Loading ...