[ X ]
Important9 Noiembrie 2017 10:00

(INTERVIU) Angela Munteanu: Vrem să facilităm accesul persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Angela Munteanu consilierul principal de stat al Primului ministru al RM, a vorbit în detalii despre Programului de stat „Prima Casă”.

T.: Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege care vizează implementarea Programului de stat „Prima Casă”. Ce prevede acest program și care este scopul lui?

A.M.: Scopul Programului de stat „Prima casă” constă în facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite bancare garantate parţial de stat. De asemenea, promovarea acestui Program va avea ca efect crearea condițiilor optime pentru creșterea termenului de scadență a creditelor ipotecare; reducerea migrației în rândul tinerilor; creşterea ratei de angajări oficiale în economia națională și transparentizarea salarizării; creșterea transparenței tranzacțiilor imobiliare.

Prevederile principale ale proiectului național „Prima Casă” sunt:

 • contribuția inițială trebuie să fie cel puțin 10% din prețul locuinței,
 • prețul locuinței nu trebuie să depășească 1 milion de lei,
 • termenul de rambursare a creditului este de până la 25 de ani,
 • iar statul va garanta circa 50% din soldul creditului acordat.
 • Programul se adresează cetățenilor cu vârsta de maxim 45 de ani, care nu dețin o locuință în proprietate și care nu au în derulare credite ipotecare.

T.: Când va demara procesul de implementare propriu-zis, cât va dura până beneficiarii vor intra în posesia locuințelor?

A.M.: Procesul de implementare a proiectului va demara după adoptarea de către Parlament a Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, proiectul căruia a fost aprobat în ședința Guvernului din 7 noiembrie și care urmează a fi remis spre examinare organului legislativ. Totodată, Guvernul urmează să adopte o hotărâre, prin care va reglementa unele chestiuni (cum ar fi, de exemplu, criteriile de admitere a băncilor pentru participare la Program; condițiile de acordare și executare a garanției de stat, etc.).

T.: De ce s-a decis ca implementarea proiectului să se facă prin intermediul ODIMM?

A.M.: Potrivit proiectului de lege, Ministerul Finanţelor este împuternicit să mandateze ODIMM să emită garanţii de stat în numele şi în contul Guvernului, în favoarea băncilor care acordă credite bancare persoanelor fizice pentru procurarea unei locuinţe în cadrul Programului.

O asemenea decizie a fost luată ca urmare a studierii experienței din România, în care acest Program este implementat cu succes prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

T.: Cine poate participa în cadrul programului și care sunt facilitățile de care vor beneficia, la modul practic? Există și riscuri pentru beneficiari, în ce condiții ar putea rămâne, totuși, fără apartament?

A.M.: Pentru procurarea unei locuinţe, beneficiarul Programului va trebui să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 2. b) să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova şi să dispună de venituri din surse oficiale;
 3. c) plata lunară achitată sub formă de rată la credit, dobândă și comisionul de garantare să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale familiei acestuia. La stabilirea valorii veniturilor sunt acceptate şi veniturile oficiale ale rudelor de gradul I;
 4. d) să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună cu soţul/soţia o locuinţă şi/sau să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţei;
 5. e) soțul/soția persoanei, care aplică la Program, să nu dețină în proprietate exclusivă o locuinţă şi/sau să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţei;
 6. f) să nu fi procurat anterior prin intermediul Programului o locuinţă.

Contribuția proprie a beneficiarului va constitui cel puțin 10% din valoarea locuinței.

Locuința, care va fi procurată de către beneficiar prin intermediul Programului va constitui obiectul unui contract de ipotecă. În cazul în care beneficiarul nu va achita ratele de împrumut și dobânzile în decurs de 91 de zile consecutiv, banca urmează să înceapă procedura de valorificare a bunului ipotecat.

T.: Care va fi numărul final de locuințe și cum veți acționa în cazul în care numărul solicitanților eligibili va fi mai mare decât cel al apartamentelor?

A.M.: În fiecare an Parlamentul va aproba plafonul maxim al mijloacelor bănești, destinate pentru eliberarea garanțiilor de stat în vederea implementării acestui Program. Aceste garanții vor fi eliberate potrivit principiului: „primul venit, primul servit”. În cazul în care eventual mijloacele bănești prevăzute în acest scop vor fi insuficiente pe parcursul unui an calendaristic, plafonul maxim prevăzut va putea fi majorat de către Parlament.

T.: Proiectul aprobat prevede că Guvernul este cel ce stabilește criteriile de admitere a băncilor în concursul pentru selectarea băncii finanțatoare în cadrul programului. Care anume sunt acele criterii?

A.M.: Determinarea criteriilor date este în proces de definitivare, motiv din care lista exactă și exhaustivă a acestora nu poate fi oferită la moment.

Totodată, este necesar de menționat faptul că participarea băncilor la Program se bazează pe principiul disponibilităţii.

Orice bancă licențiată din Republica Moldova, admisă pentru participare în cadrul Programului, poate acorda credite ipotecare beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite pentru Program.

Participarea băncilor în cadrul Programului va avea loc după încheierea unui contract de colaborare între ODIMM, bancă și Ministerul Finanțelor.

T.: Pot accesa un credit prin acest program cei ce muncesc oficial în străinătate?

A.M.: Proiectul legii stabilește că beneficiarul trebuie să fie angajat în Republica Moldova. Totodată, din proiect rezultă că, la stabilirea eligibilității beneficiarului vor fi luate în considerație veniturile rudelor (soțului/soției, rudelor de gradul I) beneficiarului, obținute inclusiv peste hotare.

T.: Care ar fi pachetul de documente necesare aplicării la Program?

A.M.: Documentele necesare aplicării la Program sunt următoarele:

1) copia buletinului de identitate a beneficiarului și, după caz, alte acte (copia certificatului de căsătorie etc.);

2) acte ce atestă faptul că beneficiarul și soțul/soția acestuia nu au în proprietate o altă locuință;

3) contractul (acordul prealabil) de vânzare-cumpărare a locuinței;

4) acte ce atestă că plata lunară a ratei de împrumut, dobânda și comisionul de garantare nu va depăși 50% din veniturile nete ale familiei beneficiarului.

T.: După ce Parlamentul votează în lectură finală proiectul de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, ce acțiuni urmează și cine le va realiza?

A.M.: După adoptarea Legii de către Parlament, Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind reglementarea unor subiecte (după cum s-a menționat mai sus, criteriile de admitere a băncilor pentru participare la Program; condițiile de acordare și executare a garanției de stat, etc.). Totodată, Parlamentul urmează să aprobe plafonul maxim al mijloacelor bănești, destinate pentru eliberarea garanțiilor de stat în vederea implementării acestui Program.

Ulterior, băncile eligibile vor fi în drept să primească cereri din partea persoanelor fizice pentru obținerea unui credit ipotecar prin intermediul acestui Program.

T.: Ce efecte va genera acest program (în baza studiilor de fezabilitate și informațiilor pe care probabil le dețineți) și când vor fi resimțite acestea?

A.M.: Acest Program ar trebui să aibă ca efect creșterea numărului contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor; îmbunătățirea condițiilor de trai a tinerilor și reducerea migrației în rândul acestora; creșterea ratei de angajări oficiale; transparentizarea salarizării. De asemenea, acest program va contribui la relansarea economică prin susținerea companiilor de construcții, agențiilor imobiliare, dar și a cetățenilor care doresc să vândă locuințe/apartamente/case de locuit, deoarece obiectul Programului îl reprezintă locuințele sub formă de apartamente din blocurile locative sau casele de locuit individuale care se află pe teritoriul Republicii Moldova și, cel mai important, acestea trebuie să fie finalizate şi date în exploatare până la data solicitării creditului bancar de către beneficiarul Programului.

T.: Vă mulțumim!

Andriana Cheptine 

Sondaj

 • Ce aşteptări aveţi de la următoarele alegeri parlamentare?

  View Results

  Se încarcă ... Se încarcă ...