[ X ]
Breaking news13 Septembrie 2017 13:30

Trei blocuri de inițiative legislative – lansate de șeful statului

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, astăzi a lansat trei blocuri de inițiative legislative cu caracter social-economic.

După cum informează TRIBUNA, în cadrul unei conferințe de presă, Igor Dodon a anunțat că proiectele legislative vizează mai multe dimensiuni: protecția socială, politici economice și financiare, responsabilitatea guvernului pentru respectarea legislației bugetar-fiscale și altele.

Inițiative legislative cu caracter social:

 • Anularea modificărilor legislative, ce prevăd majorarea vârstei de pensionare;
 • Indexarea semestrială a pensiilor: la data de 1 aprilie și la data de 1 octombrie;
 • Pentru pensiile care sunt mai mici de minimul de existență pentru pensionari – aplicarea coeficientului de indexare, care ar ajusta mărimea pensiei la nivelul acestui indicator;
 • Stabilirea unui termen minim garantat de 5 ani de primire a pensiei de către urmași, în cazul decesului prematur al beneficiarului pensiei pentru limita de vârstă;
 • Efectuarea unui examen profilactic medical anual gratuit pentru toți cetățenii Republicii Moldova, incluzând cel puțin, analiza generală a sângelui și radiografia cutiei toracice;
 • Majorarea scutirii personale la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente până la valoarea minimului de existența calculat pentru anul precedent. Se propune o majorare suplimentară similară și pentru persoanele cu dizabilități întreținute de contribuabil, precum și pentru soț/soție, dacă aceștia nu au venituri mai mari de valoarea minimului de existență;
 • Reducerea cotei T.V.A. cu 3 puncte procentuale – de la 8% la 5%, pentru gazele naturale şi gazele lichefiate, atât la cele importate, cât şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor natural.

Inițiative cu caracter bugetar-fiscal:

 • Restabilirea cotei 0 a impozitului pe venitul persoanelor juridice reinvestit;
 • Stabilirea unei cote speciale de 36% de impozitare a veniturilor obținute de băncile comerciale din diferența de curs valutar;
 • Eliminarea din categoria veniturilor neimpozibile a dobânzilor de la valorile mobiliare de stat;
 • Restabilirea cotei standard a T.V.A. pentru livrările producției agricole și a celei zootehnice, cu restituirea integrală a plăților în termen de 5 zile;
 • Folosirea apelor subterane în scopul irigării culturilor agricole în conformitate cu regulamentul cu privire la utilizarea apelor subterane pentru irigare aprobat de Guvern.

Proiecte de modificare a legislației:

 • Neadmiterea pe parcursul anului bugetar-fiscal a amendamentelor legislației în domeniul bugetar-fiscal, care stabilesc majorarea cotelor de impozit și taxe, precum și instituie impozite și taxe noi
 • După termenul specificat la articolul 47 alin. (1) lit. b) – adică 15 iulie, nu se admit amendamente ale legislației din domeniul bugetar-fiscal, care stabilesc majorarea cotelor de impozit și taxe, precum și instituie impozite și taxe noi pentru anul următor
 • Modificarea Legii cu privire la guvern – se propune demiterea Guvernului în cazul încălcării termenului-limită al calendarului bugetar prevăzut în art. 47. și anume: aprobarea de către Guvern a proiectului “politicii bugetar-fiscale” pentru anul următor – până la   1 iunie; prezentarea de către Guvern a raportului semi-anual privind executarea bugetului public naţional pe anul bugetar în curs – până la 15 august; prezentarea de către Guvern în Parlament a proiectelor legilor bugetare pe anul următor – până la 15 octombrie; prezentarea de către Guvern în Parlament a către rapoartelor anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul bugetar încheiat – până la 1 iunie.
 • Proiectele de legi referitoare la politica bugetar-fiscală și proiectele de legi bugetare anuale nu pot fi examinate mai devreme de 14 zile calendaristice din momentul înregistrării acestora la Secretariatul Parlamentului
 • Proiectele de legi privind amendarea legilor bugetare anuale nu pot fi examinate mai devreme de 7 zile calendaristice din momentul înregistrării acestora la Secretariatul Parlamentului
 • Parlamentul examinează rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul bugetar încheiat nu mai devreme de 21 zile calendaristice din momentul înregistrării acestora la Secretariatul Parlamentului.

Andriana Cheptine

Sondaj

 • Ce aşteptări aveţi în primul rând de la noul primar al capitalei?

  View Results

  Se încarcă ... Se încarcă ...
Politica online