[ X ]
Important5 Septembrie 2017 10:00

(INTERVIU) Lilia Bolocan: Avem tot temeiul să ne mândrim cu rezultatele obținute

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Lilia Bolocan, Director general AGEPI, a vorbit despre jubileul de 25 de ani ai instituţiei, realizările înregistrate în această perioadă, situaţia din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, priorităţile sale în fruntea instituţiei etc.     

T: Doamna Bolocan, anul 2017 este unul important pentru AGEPI, deoarece se împlinesc 25 de ani de la fondarea instituției. Cum au fost acești ani pentru domeniul proprietății intelectuale?

L.B.: Evaluând cei 25 ani de activitate a Agenției, consider că avem tot temeiul să ne mândrim cu rezultatele obținute. Pe parcursul acestor ani s-a creat un mediu favorabil dezvoltării sistemului de protecție a proprietății intelectuale și premisele pentru diversificarea căilor de redresare a economiei naționale, inclusiv prin valorificarea produsului intelectual, implementarea inovațiilor și transferul tehnologic.

În această perioadă, s-a consolidat un sistem naţional de proprietate intelectuală integru, modern şi viabil, conform standardelor europene, ce asigură protecţia şi valorificarea obiectelor de proprietate intelectuală la nivel naţional, regional şi internaţional.

Pe parcursul acestor ani s-a format efectivul de cadre calificate în domeniul proprietății naționale, au fost stabilite relații de cooperare atât cu instituțiile și autoritățile naționale responsabile de protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, cât și cu oficii de specialitate de peste hotare.

Rezultatele activității de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală din momentul înființării AGEPI până în prezent ne demonstrează că, în pofida condițiilor economice dificile, inventatorii și cercetătorii din Republica Moldova caută și descoperă cele mai progresive soluții tehnice, tehnologii avansate, materiale si procedee noi. În același timp, producătorii și oamenii de creație autohtoni conștientizează tot mai mult necesitatea protecției invențiilor, mărcilor, desenelor/modelelor industriale, drepturilor de autor și conexe etc.

Toate realizările obținute nu ar fi fost posibile fără asistența partenerilor noștri internaționali: Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB), dar si a colegilor noștri din România.

DSC_6972

T: Cum veți marca evenimentul? A pregătit AGEPI un program special dedicat celor 25 ani?

L.B.: Cu ocazia acestei frumoase aniversări, în perioada 7-8 septembrie, AGEPI, în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), organizează Conferinţa Regională privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. Evenimentul va întruni reprezentanţi ai organizațiilor internaționale și experți în domeniul dreptului de autor din aproape 20 de țări. Conferința se dorește a fi o platformă pentru schimb de experiență și o oportunitate de a impulsiona dezvoltarea domeniului dreptului de autor din Republica Moldova.

Prima zi a Conferinței va fi urmată de un concert dedicat jubileului de 25 de ani de la crearea AGEPI. Evenimentul va avea loc pe 7 septembrie, ora 18:00, pe strada pietonală Eugen Doga din Chișinău. Ne propunem astfel să punem în valoare creativitatea tinerilor artişti, precum și ai celor consacrați din mediul cultural autohton, cum ar fi: Sun Stroke Project, Ionel Istrati, Adrian Ursu, Akord, Olia Tira, Smally, Gloria, Diana Brescan, Katy Rain, Max Zavidia, Samir Loghin, Flavy DJ, Alisha, Radu Duminică, Alexandra Druk.

Pe 8 septembrie, ora 16:00, Palatul Republicii va găzdui ceremonia oficială consacrată celor 25 de ani de activitate a AGEPI, la care se așteaptă participarea Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, membrilor Guvernului, invitaților din cadrul Parlamentului, misiunilor diplomatice și mediului de afaceri, precum și a instituțiilor din sfera științei, inovării și învățământului superior din republică. La eveniment vor fi prezenți și reprezentanți ai oficiilor de proprietate intelectuală de peste hotare. De asemenea, în cadrul ceremoniei va fi înmânată Medalia de aur a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru Creativitate unei personalități marcante a culturii naționale din Republica Moldova.

T: Care au fost cele mai importante realizări pentru domeniul proprietății intelectuale, dar și probleme, care au fost întâmpinate în acești 25 de ani?

L.B.: Pe parcursul celor 25 de ani de activitate, AGEPI a acordat o atenție deosebită integrării sistemului național de proprietate intelectuală în sistemul regional și internațional. În acest scop au fost asigurate măsurile necesare pentru aderarea Republicii Moldova la 26 de tratate în domeniul proprietății intelectuale administrate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și 8 acorduri interstatale semnate în cadrul Comunității Statelor Independente. Odată cu aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), au fost transpuse în legislația națională prevederile Acordului privind drepturile de proprietate intelectuală legate de comerț al OMC, solicitanții și titularii naționali, dar și cei străini beneficiind de aceleași drepturi în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală.

În ultimii ani, prin efortul depus, am contribuit la consolidarea relațiilor de cooperare cu organizațiile europene în domeniul proprietății intelectuale. Astfel, un eveniment de o importanță majoră pentru sistemul național de brevete îl constituie intrarea în vigoare, în noiembrie 2015, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova, care va spori interesul și încrederea investitorilor străini pentru a intra pe piața țării noastre.

De asemenea, în 2017 a fost semnat Memorandumul de cooperare dintre AGEPI și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care gestionează drepturile asociate mărcilor, desenelor și modelelor industriale înregistrate în UE. În baza Memorandumului vor fi desfășurate ample activități de integrare a informațiilor din bazele de date naționale în domeniul mărcilor și designului industrial în bazele de date ale EUIPO, precum și de perfecționare a cadrelor naționale în domeniu etc.

În prezent, AGEPI este printre puținele oficii naționale de proprietate intelectuală din regiune care oferă acces online, liber și gratuit la informația publică, conținută în bazele de date în domeniul proprietăţii intelectuale create și administrate de Agenție.

Pentru a fi cât mai aproape de cetățeni și mediul de afaceri, am lansat în anul 2014 serviciul web „Depunerea online a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”, care poate fi accesat și pe www.e-servicii.agepi.gov.md. Cu doar câteva click-uri, atât cererile, cât și documentele anexate la ele pot fi transmise catre AGEPI în regim on-line, la orice oră.

În toți acești ani, AGEPI a desfășurat ample activități de promovare peste hotare a realizărilor inovaționale și științifice din țara noastră, participând la diverse expoziții internaționale. Datorită susţinerii acordate de către Agenție, zeci de inventatori, scriitori şi artişti din Republica Moldova au devenit cunoscuți în întreaga lume, fiind desemnați laureați ai distincțiilor Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. Printre aceștia se numără cei 32 de laureaţi ai Medaliei de Aur a OMPI pentru Inventatori şi 9 laureaţi ai Medaliei de Aur a OMPI pentru Creativitate.

Am reușit să obținem rezultate importante, în mare parte datorită viziunilor strategice de dezvoltare, dar și a specialiștilor calificați în domeniul proprietății intelectuale.

Cât privește problemele cu care ne-am confruntat, acestea nu țin atât de activitatea instituției noastre, cât de funcționarea sistemului de PI în general, în primul rând de valorificarea și de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

DSC_7337

T: Care este situația din țară în ceea ce privește respectarea drepturilor de proprietate intelectuală?

L.B.: În Republica Moldova, drepturile de proprietate intelectuală sunt garantate de Constituţie, iar prevederile privind respectarea acestor drepturi își găsesc reglementarea într-o serie de acte normative naţionale și internaţionale. Astfel, încălcarea drepturilor de PI, în funcţie de mărimea prejudiciilor calculate, se penalizează atât pe cale contravențională, cât și pe cale penală, până la privațiune de libertate. Totuși, în pofida existenţei cadrului normativ-legislativ național relevant, indicii contrafacerii şi pirateriei sunt încă alarmanţi. Amploarea acestui fenomen poate fi explicată, în primul rând, prin dezvoltarea fără precedent a componentelor informaţionale. Accesul deschis la calculatoare, internet şi alte tehnologii facilitează accesarea în format digital și copierea etichetelor, logourilor, ambalajelor, operelor și a altor creații intelectuale protejate printr-un drept de proprietate intelectuală.

În scopul monitorizării situației în domeniul respectării drepturilor de PI, în cadrul AGEPI, a fost creat în anul 2011 Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Una dintre atribuțiile importante ale Observatorului este sistematizarea informației şi publicarea anuală a Raportului național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Acest Raport este realizat în baza datelor colectate de la diferite instituții implicate în procesul de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi Serviciul Vamal, MAI, Procuratură etc., și prezintă o imagine de ansamblu asupra situației din domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Raportul național privind respectarea drepturilor de PI pentru anul 2016 urmează a fi publicat foarte curând, și, din analiza informației deținute de AGEPI în prezent, se poate sesiza foarte bine rolul primordial al titularilor de drepturi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv la depunerea cererilor de intervenție vamală, sesizarea organelor Procuraturii și a Ministerului Afacerilor Interne privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală etc. Conform datelor publicate de Bussines Software Alliance anul trecut, nivelul pirateriei în Republica Moldova în anul 2015 a fost estimat la 86%, o scădere față de anii precedenți (91% în anul 2009).

T: În ce măsură conștientizează persoanele fizice și juridice necesitatea înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală și ce întreprinde AGEPI pentru a familiariza oamenii de rând şi mai mult cu acest domeniu?

L.B.: În prezent, constatăm un interes sporit al mediului de afaceri, precum și al persoanelor fizice, față de domeniul proprietății intelectuale. Utilizăm toate instrumentele disponibile: difuzarea informației prin intermediul paginii web, paginii Facebook, presă, organizarea diverselor evenimente publice, seminare și conferințe pentru diferite categorii de utilizatori: atât din sectorul științei și inovării, învățământ superior, cât și din sfera antreprenoriat, în special IMM. Însă, mai avem de lucru în acest sens.

De exemplu, în Republica Moldova anual sunt solicitate spre înregistrare aproape 4500 de mărci, mai mult decât în urmă cu zece ani, dar mai puţine comparativ cu situaţia din alte ţări europene. Același lucru îl putem spune despre protecția invențiilor și a soiurilor de plante, numărul cererilor depuse în ultimi ani fiind constant, dar destul de mic comparativ cu potențialul existent și cu alte state din regiune.

De aceea, în continuare, vom depune toate eforturile pentru dezvoltarea unei culturi avansate în domeniul proprietății intelectuale în societate, în rândul ÎMM-urilor și a altor grupuri țintă de utilizatori ai bunurilor intelectuale, să creăm condiții moderne pentru a facilita înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală, dar și să garantăm o protecție sporită pentru drepturile acordate.

T: Care domeniu de activitate pune mai mult accent pe protecția proprietății intelectuale?

L.B.: În Republica Moldova, mărcile se află în topul obiectelor de proprietate industrială pentru care se solicită protecţie. Conform indicilor statistici, în perioada 1993-2016, numărul total al cererilor de înregistrare a mărcilor pentru care s-a solicitat protecția în Republica Moldova este de 119.013, dintre acestea 43.047 de cereri fiind depuse pe cale naţională, iar 75.966 – pe cale internaţională, prin sistemul de la Madrid privind protecția internațională a mărcilor. Înregistrarea mărcii reprezintă un pas important în activitatea oricărui agent economic, deoarece îi oferă acestuia protecție față de concurenți și îi asigură un control asupra produselor sale.

Îndemnăm reprezentanții întreprinderilor să-și înregistreze mărcile atât pe cale națională cât și pe cale internațională, ținând cont de promovarea tot mai activă a produselor autohtone pe piața Uniunii Europene și în alte țări.

1 (1)

T: Cât de des sunt încălcate drepturile de autor în Republica Moldova? De ce se întâmplă acest lucru?

L.B.: Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile publice responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, pe parcursul anului 2016, s-a înregistrat o scădere a numărului de cauze penale pentru care a fost efectuată urmărirea penală, dar a crescut numărul dosarelor contravenționale intentate pentru încălcarea dreptului de autor.

Menționăm aici că numărul cauzelor instrumentate de către autoritățile responsabile depinde în mare măsură de sesizările din partea persoanelor vătămate, care, din diverse motive, nu întotdeauna solicită implicarea instituțiilor abilitate pentru examinarea încălcărilor, ca rezultat, multe dintre acestea rămân nesancționate.

T: Presupun că sunt conflicte în legătură cu protecția proprietății intelectuale. Cum sunt gestionate acestea?

L.B.: Am susținut și vom susține, în limitele legislației, oricare rezultat al activității de creație pentru care s-a solicitat protecție printr-un drept de proprietate intelectuală. Există însă situații când cererile depuse sunt pasibile de a încalcă un drept de PI deja existent sau pot crea anumite situații de conflict. Majoritatea unor astfel de conflicte se întâlnesc în domeniul mărcilor și în domeniul drepturilor de autor, care este un sector separat, gestionat de AGEPI. Pe segmentul drepturilor de autor avem în mare parte procese de judecată legate de organizațiile de gestiune colectivă.

În domeniul mărcilor există mai multe litigii ce țin de depunerea cererilor de înregistrare cu rea-credință, cu scopul de blocare a unor concurenți pe piață. Există multe litigii în instanțe, unde avem misiunea să asigure o informare cu privire la aplicarea corectă a legislației în domeniul proprietății intelectuale.

T: În vara anului curent, după doi ani, ați revenit la conducerea AGEPI. Care sunt prioritățile dvs. de această dată?

L.B.: O atenție deosebită o voi acorda ajustării instituției la prevederile legale ale reformei administraţiei publice, care are loc în prezent în cadrul Guvernului Republicii Moldova.

De asemenea, în viziunea mea, domeniul drepturilor de autor este o provocare a sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova. Depunem eforturi susținute ca toate instrumentele legale prezente în Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe să funcționeze, astfel încât asigurarea respectării acestor drepturi să nu mai fie o problemă pentru oamenii de creație și o povară pentru utilizatori. Voi insista și asupra consolidării sistemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor și conexe, în vederea implementării unor mecanisme funcţionale de repartizare echitabilă a remuneraţiilor de autor și asigurării transparenţei în domeniul respectiv.

Educarea tinerei generații în spiritul respectării drepturilor de proprietate intelectuală este un obiectiv strategic pentru noi. Astfel, ne propunem să facem cât mai cunoscut acest domeniu, să familiarizăm copiii cu noțiunile generale și cu importanța proprietății intelectuale de la cea mai fragedă vârstă. Pe lângă cursurile universitare și disciplina opțională liceală în domeniul proprietății intelectuale care deja se regăsesc în sistemul educațional, aspecte generale de PI vor fi incluse în programul educațional gimnazial și primar.

O atenție sporită o vom acorda și formării continue: în spiritul noilor tendințe, va fi dezvoltată o platformă de cursuri la distanţă – e-learning, care va oferi posibilitatea persoanelor interesate să studieze domeniul proprietății intelectuale.

De asemenea, ne dorim elaborarea și implementarea cu succes, până în anul 2019, a unui sistem informațional de schimb de date, funcțional, între instituțiile și autoritățile statului responsabile de protecția și asigurarea respectării drepturilor de PI: AGEPI, Serviciul Vamal, MAI, Procuratură, Agenția pentru Protecția Consumatorilor.

În continuare ne-am propus și definitivarea proceselor legale ce țin de protecția indicațiilor geografice, în special de procedurile de control și certificare a produselor cu IG, la etapa de plasare a acestora pe piață.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Care instituţie de stat este cea mai coruptă? 

    View Results

    Se încarcă ... Se încarcă ...
Politica online