[ X ]
Important19 Mai 2017 10:00

Descoperire îngrijorătoare a CCRM. Cea mai importantă reformă a Guvernului Filip – în pericol!

Chiar dacă Guvernul Filip a încercat să salveze sistemul de pensii din Moldova, promovând una din cele mai importante reforme din istoria de independenţă a RM, se pare că o mulţime de detalii pun în pericol eficienţa acesteia. Cel puţin aceasta este concluzia care se creează după auditul efectuat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în ceea ce ţine de executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

Astfel, constatările expuse în Raportul auditului de conformitate combinat performanței asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, relevă că veniturile BASS au fost influențate de unele activități insuficiente ale Casei Naționale și instituțiilor implicate în acest proces.

Printre neregulile depistate se numără:

– înregistrarea plătitorilor de contribuții la BASS, nu în toate cazurile s-a efectuat în termenele legale, iar autoritățile implicate nu au efectuat sistematic reconcilierea datelor, ceea ce nu asigură evidența completă a plătitorilor la nivel național;

– măsurile de disciplinare a plătitorilor care nu s-au înregistrat la BASS au fost insuficiente, astfel încât 24 de subdiviziuni teritoriale ale CNAS  nu au constatat contravenții pentru asemenea neconformități;

– datele sistemului informațional aferente numărului de plătitori înregistrați și statutelor acestora nu corespund celor prezentate de CNAS pentru 24 de raioane (58,5%), ceea ce nu oferă o bază exactă pentru evaluarea veniturilor;

–  excluderea din evidență a unor plătitori la BASS și a obligațiunilor acestora s-a efectuat, în unele cazuri, fără temei sau fără indicarea, ori cu indicarea eronată în sistemul informațional a datelor reale, ceea ce a determinat raportarea neveridică a indicatorilor;

–  atribuirea unor statute plătitorilor, în lipsa reglementărilor a condus la excluderea neconformă a acestora din Registrul plătitorilor de contribuții;

–  prezentarea de către plătitori a dărilor de seamă aferente BASS la un nivel scăzut (55,7%) și neaplicarea măsurilor contravenționale de sancționare a acestora implică după sine imposibilitatea monitorizării asupra contribuțiilor ce urmează a fi încasate la buget;

–  netransferarea de către plătitori a contribuțiilor în mărimea cuvenită și în termenele stabilite a determinat formarea restanțelor la BASS (358,8 mil. lei).

CCRM a scos la iveală şi alte nereguli, care arată starea proastă a lucrurilor din acest sistem.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Ce calitate de bază ar trebui să aibă noul Primar al capitalei?

    View Results

    Se încarcă ... Se încarcă ...
Politica online