[ X ]
Important5 Februarie 2017 09:00

TOP-10 curiozități despre Parlament în 2016

TRIBUNA a realizat un clasament convenţional, care se referă la 10 curiozităţi despre Parlamentul Republicii Moldova în 2016.

1). Numărul de ședințe ale Parlamentului

Pe parcursul anului 2016, Parlamentului şi-a desfăşurat activitatea în cadrul a două sesiuni parlamentare ordinare, întrunindu-se în 50 de şedinţe în plen. Sesiunea de primăvară, a fost deschisă la 1 februarie și a durat pînă la 29 iulie (prima ședință în plen a avut loc la 25 februarie 2016, iar ultima ședință – la 29 iulie 2016). La rîndul său, sesiunea de toamnă a fost inaugurată la 1 septembrie și finalizată la 23 decembrie (prima ședință în plen a avut loc la 23 septembrie, iar ultima – la 23 decembrie). De menționat că, în 2016 s-au desfășurat cu 14 ședințe mai mult decît în 2015.

2). Inițiativele legislative înregistrate

Pe parcursul anului, au fost înregistrate 516 iniţiative legislative, cele mai multe fiind din partea Guvernului – 204, urmate de cele depuse de fracțiunea democraților – 70, socialiști – 51, Președintele RM – 30, liberal-democrați și deputații neafiliați – cîte 26, liberali – 19, comuniști – 12, iar alți autori (Biroul permanent, Adunarea Populară a Găgăuziei și inițiativele legislative semnate de un grup deputați din toate fracțiunile parlamentare) au însumat 78 proiecte. De menționat că, din cele 516 proiecte de acte legislative înregistrate în Parlament în anul 2016, 5 proiecte nu au intrat în procedură legislativă.

3). Întrebările/interpelările adresate de deputaţi

În 2016 au fost desfășurate 16 ședințe în cadrul cărora deputaţii au putut formula întrebări și 5 ședințe – interpelări. În această perioadă, au fost înaintate 85 de întrebări și 17 interpelări. Cele mai mult întrebări au fost din partea fracțiunii socialiștilor – 37, urmată de comuniști – 19, liberal-democrați – 18, democrați – 7, liberali și deputați neafiliați – cîte 2. La capitolul interpelări, cele mai multe au fost din partea liberal-democraților – 9, urmați de comuniști – 3, socialiști și democrați – cîte 2, deputații neafiliați – 1. De menționat că, pînă la sfîrșitul anului, au fost primite răspunsuri la 80 din cele 85 de întrebări, precum și la toate cele 17 interpelări.

4). Audierile parlamentare organizate

În 2016 au fost organizate și desfășurate trei audieri parlamentare. În primul rînd este vorba despre audierile parlamentare privind rezultatele verificării listelor de subscripție prezentate de grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican constituțional și adoptarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale pe acest subiect. Totodată, au fost organizate audieri parlamentare privind măsurile întreprinse de Guvern în vederea diminuării pericolului de inundații și susținerii cetățenilor care au avut de suferit în urma acestora, dar și audieri parlamentare privind alimentarea copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt din Republica Moldova.

5). Ședințele desfășurate în comisiile permanente ale Parlamentului

Cele nouă comisii permanente ale Parlamentului s-au întrunit în 2016 în 323 ședințe.  Astfel, cele mai multe ședințe a avut Comisia juridică, numiri și imunități – 48, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică – 39, Comisia economie, buget și finanțe – 37, Comisia agricultură și industrie alimentară – 37, Comisia protecție socială, sănătate și familie – 37, Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice – 36, Comisia politică externă și integrare europeană – 32, Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport și mass-media – 32 și Comisia drepturile omului și relații interetnice – 25.

6). Reprezentarea Parlamentului la Curtea Constituțională

Pe parcursul anului 2016, funcționarii Secretariatului Parlamentului au reprezentat Legislativul la Curtea Constituțională în 19 de ședințe, perfectînd 19 pledoarii. În perioada de raportare, funcționarii Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului au pregătit 35 puncte de vedere pe marginea sesizărilor depuse la Curtea Constituţională. Dacă analizăm numărul punctelor de vedere elaborate asupra sesizărilor la Curtea Constituțională, constatăm că în 2016 au fost cu 5 mai multe.

7). Reprezentarea Parlamentului în instanţele de judecată

Pentru asigurarea reprezentării conforme a Parlamentului în instanţele de judecată şi organele de drept din Republica Moldova, funcţionarii Secretariatului au pregătit cereri de chemare în judecată, referinţe, explicaţii, demersuri şi alte acte procesuale, cu referire la dosarele intentate de către Parlament și împotriva Parlamentului. De asemenea, angajații Direcției generale juridice au participat, în calitate de reprezentanţi ai Parlamentului la 30 de ședințe ale instanțelor de judecată în cadrul examinării cauzelor unde Parlamentul a fost parte în proces.

8). Mediatizarea evenimentelor cu tematică parlamentară

În anul 2016, Secretariatul Parlamentului a asigurat mediatizarea a peste 230 de evenimente cu tematică parlamentară comunicate prin intermediul comunicatelor, anunțurilor și declarațiilor de presă, dosarelor de presă și altor materiale distribuite reprezentanților mass-media și plasate pe pagina web și rețelele de socializare ale Parlamentului. Pe parcursul anului au fost redactate circa 200 de comunicate de presă și 120 de anunțuri de presă. Totodată, pentru a facilita accesul instituțiilor mass-media la ședințele în plen ale Parlamentului Republicii Moldova, au fost perfectate 330 de legitimații de acreditare permanentă, fiind înregistrate și 700 de solicitări din partea reprezentanților mass-media de participare la emisiuni a deputaților și de acordare a interviurilor.

9). Organizarea vizitelor de informare la Parlament

Pe parcursul anului 2016, au avut loc 145 de vizite de informare la Parlament, de care au beneficiat peste 3500 de persoane.  Totodată, în perioada de referință, au fost organizate 20 de vizite la Parlament cu suportul OTIP-urilor, la care au participat 320 de persoane şi cu implicarea directă a 9 deputați. Vizitatorii au avut acces liber în sala de ședințe în plen a Parlamentului și în sala de presă, totodată avînd posibilitatea să facă poze și să lase mesaje în Cartea de sugestii a Parlamentului.

10). Petiţiile şi adresările verbale

În 2016, Parlamentului a înregistrat 4318 petiţii şi adresări verbale (cu 850 mai puține în comparație cu anul 2015), în care persoanele fizice și organele legal constituite din toate localităţile republicii şi de peste hotare au abordat 4932 chestiuni. Din numărul total de petiții înregistrate, 2156 de petiţii (49,93%) au fost remise organelor de resort, 2083 (48,23%) au fost examinate în cadrul Parlamentului, dintre care 79 (1,82%) în comun cu mai multe subdiviziuni ale Secretariatului Parlamentului, 853 (19,75%) au fost luate la control, iar 263 petiții (6,09 %) au fost soluţionate.

Sondaj

  • Ce aşteptări aveţi în primul rând de la noul primar al capitalei?

    View Results

    Se încarcă ... Se încarcă ...
Politica online